Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

29. Januar 2019

Volles Haus beim 13. Bayerisch-Böhmischen Volkstanznachmittag im CeBB

Mit einem beschwingten Auftakt mit Musik und Tanz startete das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in das Programmjahr 2019. Über ein volles Haus freuten sich die Organisatoren von Bavaria Bohemia e.V. mit der 1. Vorsitzenden Irene Träxler und dem CeBB-Team. Der Nachmittag bot ein wunderbares Bild bayerisch-böhmischer Lebensfreude und Begegnung, ganz im Sinne des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds, der das Projekt unterstützt.
Der Bayerisch-Böhmische Volkstanz- und Volksmusiknachmittag lud dieses Jahr die Schönseer Volkstanzgruppe, den Rengschburger Musikantenstammtisch und die Dudelsackmusik aus Domažlice/Taus ein. Für die Gäste aus näherer und weiterer Umgebung vergingen die drei Stunden wie im Flug. 

Die Leiterin des CeBB, Veronika Hofinger, begrüßte persönlich die Gäste und Ensembles. Praktikantin Eva Korabečná dolmetschte die einleitenden Worte professionell ins Tschechische. Dicht gedrängt saßen die Gäste in der historischen Gewölbehalle des ehemaligen Kommunbräuhauses und freuten sich über die schwungvollen Volkstänze aus der Oberpfalz und der Tauser Gegend.

Die Musikgruppe aus Domažlice mit der für das Chodenland typischen Besetzung aus Dudelsack, Klarinetten, Kontrabass, Geige und Teufelsgeige war schon mehrmals im CeBB aufgetreten. So konnten sich die Gäste auf wohlbekannte Lieder wie "Keiner weiß, was Domažlice ist" oder "Durch das Nevolitzer Tal". Das Ensemble stellte auch zwei ungewöhnliche Musikinstrumente vor - den Stoußrumpl (Teufelsgeige) und das "Fanfrnoch". Zum Schluss spielten sie das Lied "Unsere Káča weint", welches durch den bayerischen Jodelgesang inspiriert ist.

Die Schönseer Volkstanzgruppe führte viele Tänze aus der Oberpfalz vor und animierte die Gäste zum Tanzen. Spontan meldeten sich einige Zuschauer und ließen sich die Tänze erklären und beibringen. An der "Lerngruppe" nahmen auch das CeBB-Team sowie Irene Träxler teil.

Und der Rengschburger Musikantenstammtisch zeigte, wie abwechslungsreich Blasmusik sein kann, wenn sich Folklore-Enthusiasten zusammentun.

Tanzen und Zuschauen machten durstig und hungrig. Mitglieder von Bavaria Bohemia und das CeBB-Mitarbeiterteam sorgten für das leibliche Wohl mit Kaffee, Schmierkuchen und Bier vom Fass, spendiert von der Schlossbrauerei Fuchsberg.

29. Januar 2019

Plný dům na 13. česko-bavorském odpoledni lidových tanců v CeBB

Úchvatným zahájením s hudbou a tancem vstoupilo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) se svým programem do roku 2019. Z vyprodané akce se těšili organizátoři ze spolku Bavaria Bohemia e.V. s předsedkyní Irene Träxler a týmem CeBB. Odpoledne nabídlo překrásný obraz česko-bavorské radosti ze života a setkávání, zcela v duchu Česko-německého fondu budoucnosti, který projekt podporuje.
Na Česko-bavorské odpoledne s lidovými tanci a lidovou hudbou byla v tomto roce pozvána místní skupina lidového tanze z Schönsee, dechová kapela Rengschburger Musikantenstammtisch z Řezna a Dudácká muzika z Domažlic. Hostům z blízkého i vzdálenějšího okolí utekly celé tři hodiny jako voda. 

Vedoucí CeBB Veronika Hofinger přivítala hosty a soubory osobně. Praktikantka Eva Korabečná přetlumočila profesionálně úvodní slovo do českého jazyka. Hosté seděli namačkáni v historické klenbové hale bývalého obecního pivovaru a těšili se ze svižných lidových tanců z Horní Falce a Domažlicka.

Hudební skupina z Domažlic s typickým chodským obsazením dudy, klarinety, basa, housle a vozembouch již byla v CeBB několikrát. A tak se diváci mohli těšit na známé písně jako "Žádnej neví, co jsou Domažlice" a "Nevolickým oudolím". Soubor představil také dva nezvyklé hudební nástroje - vozembouch a fanfrnoch. Nakonec zahráli i píseň "Naše Káča pláče", která je inspirována bavorským jódlováním.

Soubor lidových tanců z Schönsee předvedl mnoho tanců z Horní Falce a vyburcoval hosty k tanci. Hned několik hostů se přihlásilo a nechalo si vysvětlit a naučit nové tance. Do výuky se zapojil i tým CeBB a Irene Träxler.

A kapela Rengschburger Musikantenstammtisch ukázala, jak rozmanitá může být dechová hudba, když se dají dohromadi nadšenci pro folklor.

Po celém programu byli všichni žízniví a hladoví. Členové Bavaria Bohemia a tým spolupracovníků CeBB se postarali o občerstvení - podávala se káva, chodské koláče a točené pivo, darované Zámeckým pivovarem Fuchsberg.

Fotogalerie • Fotogalerie

Tauser Dudelsackmusik | Domažlická dudácká hudba
Veronika Hofinger | Eva Korabečná
Schönseer Tanzgruppe | Taneční skupina ze Schönsee
Schönseer Tanzgruppe | Taneční skupina ze Schönsee
 | Rengschburger Musikantenstammtisch
Rendert Time: 0,061 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,50 MB