Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

23. Januar 2019

22 Tschechisch-Diplome verliehen

Bei der Zertifikatsfeier an der Weidener Fachakademie für Übersetzen und Dolmetschen am 16. Januar 2019 wurden 22 Tschechisch-Diplome überreicht. 16 Prüflinge der Berufsschule und Fachakademie sowie sechs Beamte der Bayerischen Polizei die CCE-Prüfungen der Karlsuniversität in Prag bestanden.
Hochrangige Gäste sind nach Weiden gekommen, allen voran die Generalkonsulin der Tschechischen Republik, Kristina Larischová, aus München, Regierungspräsident Axel Bartelt aus Regensburg sowie eine Reihe tschechischer und deutscher Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Kultur, die alle die erfolgreichen Prüflinge hochleben lassen wollten. Auch das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) aus Schönsee war durch David Vereš vertreten.

In der Aula der Weidener Fremdsprachenschulen herrschte Festtagsstimmung. Davon ließ sich auch Schulleiter Josef Weilhammer anstecken, der, flankiert von zwei zukünftigen Dolmetscherinnen aus dem 1. Jahrgang der Fachakademie, seine Gäste zweisprachig begrüßte.

Die Festredner lobten unisono Engagement und Leistung der Prüfungsteilnehmer. Generalkonsulin Kristina Larischová, die ihre Heimat elegant und charmant vertrat, hob das besondere Verhältnis zwischen Bayern und Tschechien hervor und bezeichnete Tschechischkenntnisse als „Schlüssel zum Nachbarland“. Fremdsprachenlernen unterstütze eine positive Denkweise über die Bewohner einer anderen Nation und trage so wesentlich zur Völkerverständigung bei.

Regierungspräsident Axel Bartelt würdigte mit einem Zitat des tschechischen Pädagogen Comenius das Durchhaltevermögen der Kandidaten, die in der Schule statt des „heiteren Tummelplatzes des Geistes“ eher die „Tretmühle“ der tschechischen Grammatik durchlitten hätten. Er forderte die jungen Leute auf, entgegen dem Trend den Schritt nach Osten zu wagen und sich in Tschechien, dem Land mit der geringsten Arbeitslosenquote in der EU, auch beruflich zu engagieren.

Auch Ministerialrat Daniel Kubát vom Prager Schulministerium, Koordinator für die Vergabe von Stipendien für die Sommersprachkurse an der Prager Karls-Universität, bescheinigte Deutschen mit Tschechischkenntnissen gute Chancen für hochkarätige Jobs im Nachbarland. Den Absolventen der CCE-Prüfungen gab er ein Goethe-Zitat mit auf den Weg: „Nichts im Leben außer Gesundheit und Tugend ist schätzenswerter als Kenntnis und Wissen.“

Polizeidirektor Hans Girschick vom Fortbildungsinstitut der Bayerischen Polizei in Ainring sprach sich anerkennend über das Engagement der Polizeibeamten aus, die – wie übrigens auch die beiden Berufsschülerinnen – ihre Tschechischkenntnisse allein in ihrer Freizeit erworben hätten. Girschick kündigte an, beim Prüfungstermin im November 2019 werde man das nächsthöhere Niveau A2 anpeilen.   Bezirkstagsvizepräsident Lothar Höher outete sich als Fan des Fußballvereins Viktoria Pilsen, sprach damit den Gästen aus Pilsen aus dem Herzen und den Sport als weiteres völkerverbindendes Element an. Zum Erfolg der Zertifikatsempfänger meinte er mit Blick auf seine eigenen lückenhaften Tschechischkenntnisse lakonisch: „Ich bin nicht nur stolz auf Sie, sondern ich bin einfach auch neidisch!“

Im Anschluss nahmen 22 CCE-Prüflinge ihre Tschechischzertifikate aus der Hand von Generalkonsulin Larischová, Regierungspräsident Bartelt und Polizeidirektor Girschick in Empfang.

23. Januar 2019

Předáno 22 diplomů češtiny

Na slavnosti na Weidenské odborné akademii pro překlady a tlumočení dne 16. ledna 2019 bylo předáno 22 diplomů češtiny. 16 zkoušených z učňovské školy a odborné akademie jakož i šest úředníků Bavorské policie složilo CCE zkoušky Karlovy univerzity v Praze.
Do Weidenu přijeli vysoce postavení hosté, na předním místě generální konzulka České republiky Kristina Larischová z Mnichova, vládní prezident Axel Bartelt z Řezna i řada českých a německých zástupců z politiky, hospodářství a kultury, ti všichni chtěli pogratulovat úspěšným účastníkům zkoušek. Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ze Schönsee bylo zastoupeno Davidem Verešem.

V aule vládla slavnostní nálada. Nechal se tím nakazit i ředitel školy Josef Weilhammer, který, mezi dvěma budoucími tlumočnicemi z 1. ročníku odborné akademie, pozdravil své hosty v obou jazycích.

Slavnostní řečníci chválili unisono nasazení a výkon účastníků zkoušek. Generální konzulka Kristina Larischová, které zastupovala svou vlast elegantně a šarmantně, vyzvedla zvláštní vztah mezi Českem a Bavorskem a označila znalosti češtiny za "klíč k sousední zemi". Učení se cizím jazykům podle ní podporuje pozitivní způsob myšlení o obyvatelích jiného národa a tím podstatně přispívá k porozumění národů.

Vládní prezident Axel Bartelt citováním českého pedagoga Komenského ocenil výdrž kandidátů, kteří ve škole "namísto radostného rejdiště ducha" museli spíše protrpět "šlapací mlýn" české gramatiky. Vyzval mladé lidi, aby si v rozporu s trendem troufli vykročit na Východ a v Česku, v zemi s nejnižší nezaměstnaností v EU, se i profesně angažovali.

Rovněž Daniel Kubát z pražského Ministerstva školství, koordinátor udělování stipendií pro letní jazykové kurzy na Karlově univerzitě v Praze potvrdil Němcům, že se znalostí češtiny mají dobré šance na skvělá místa v sousední zemi. Absolventům zkoušek CCE dal na cestu Goetheho citát: "Nic v životě kromě zdraví a ctnosti není více ceněno než znalosti a vědění."

Policejní ředitel Hans Girschick z Institutu dalšího vzdělávání Bavorské policie v Ainringu se vyslovil s uznáním o angažování policejních úředníků, kteří - ostatně jako i obě učnice - získali své znalosti češtiny výlučně ve svém volném čase. Girschick oznámil, že při příštím zkušebním termínu v listopadu 2019 se zaměří na nejbližší vyšší úroveň A2. Viceprezident zemského sněmu Lothar Höher se projevil jako fanoušek fotbalového klubu Viktoria Plzeň, tím mluvil hostům z Plzně ze srdce a označil sport jako další prvek spojující národy. K úspěchu příjemců certifikátů s ohledem na své neúplné znalosti češtiny řekl lakonicky: "Jsem na ně nejen hrdý, ale jednoduše jim závidím!"

Hned potom převzalo 22 účastníku CCE zkoušek své certifikáty češtiny z rukou generální konzulky Larischové, vládního prezidenta Bartelta a policejního ředitele Girschicka. 
Rendert Time: 0,049 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,50 MB