Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Koordinierungsstelle • Koordinační místo

07. Januar 2019

Deutsch-Tschechisches Programm für junge Experten

Das Deutsch-Tschechische Programm für junge Experten (Czech-German Young Professionals Program – CGYPP) wurde 2008 als internationales Netzwerk junger Tschechen und Deutschen aus der akademischen Sphäre, dem Business, Medien, Politik, öffentliche Verwaltung und NGO's gegründet.
Jährlich kommen 12-14 junge Experten zusammen, die an einer Serie von Workshops teilnehmen und gemeinsam versuchen, die heißen Themen der Wirtschaft, Politik und des Sozialen Umfelds zu lösen.

Das Programm verbindet Menschen der verschiedensten Berufsrichtungen. Dank des Austauschs an Erfahrungen und Sichtweisen erweitern die Teilnehmer nicht nur ihre Horizonte, sondern verbessern auch ihre kommunikativen und interkulturellen Fertigkeiten und stärken die eigenen gesellschaftlichen Fähigkeiten.

Interessenten für die neue Runde können sich noch bis zum 27. Januar mittels eines Online-Formulars hier bewerben.

Das Projekt wird in englischer Sprache durchgeführt.
Mehr Informationen im Downloadbereich unter diesem Artikel.

07. Januar 2019

Česko-německý program pro mladé profesionály

Česko-německý program pro mladé profesionály (Czech-German Young Professionals Program – CGYPP) byl založen v roce 2008 jako mezinárodní síť mladých Čechů a Němců z akademické sféry, byznysu, médií, politiky, veřejné správy a nevládního sektoru.
Každoročně sdružuje 12-14 mladých profesionálů, kteří se zúčastní série workshopů a společně se pokouší řešit ožehavá ekonomická, politická a sociální témata. 

Program propojuje lidi s odlišným profesním zaměřením. Díky výměně a sdílení zkušeností a různých pohledů si účastníci nejen rozšiřují obzory, ale také zlepšují komunikační a mezikulturní dovednosti a posilují vlastní společenské schopnosti.


Zájemci o další kolo se mohou přihlásit pomocí online-formuláře ještě do 27. ledna zde.

Projekt probíhá v anglickém jazyce.
Více informací v sekci download pod tímto článkem.
Rendert Time: 0,062 Sek. | Speicherverbrauch: 3,29 MB / 3,46 MB