Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

03. Januar 2019

Informationsseminar für Lehrer aus dem deutsch-tschechischen Grenzgebiet

Das Centrum Bavaria Bohemia und das Koordinierungszentrum Tandem in Pilsen veranstalten am 15. und 16. Februar 2019 in Klattau im Rahmen des Projekts Kultur ohne Grenzen ein Informationsseminar für Lehrer aus dem deutsch-tschechischen Grenzgebiet.
Im Rahmen des Seminars können Partnerinstitutionen getroffen, neue Kontakte geknüpft und Informationen über die Finanzierung ausgetauscht werden.   

Das Seminar richtet sich an Pädagogen aus den Bezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie dem Pilsner Bezirk, Karlsbader Bezirk und dem Bezirk Südböhmen.   

Für Verpflegung und Unterkunft in Zweibettzimmern ist gesorgt.   

RAHMENPROGRAMM  

Freitag, 15.02.2019 | Mittelschule für Landwirtschaft und Lebensmittel in Klattau
 • 10:00 Uhr | Begrüßung, Vorstellungsrunde, Sprachanimation
 • 11:30 Uhr | Besuch des Gymnasiums Klattau
 • 13:00 Uhr | Mittagessen
 • 14:30 Uhr | Deutsch-tschechisches Projektmanagement, Angebot von Tandem und CeBB
 • 16:00 Uhr | Kaffeepause
 • 19:00 Uhr | Abendessen
Unterkunft: Pension „Na Zemědělce“, Klattau

Samstag, 16.02.2019 | Mittelschule für Landwirtschaft und Lebensmittel in Klattau
 • 09:00 Uhr | Vorstellung von deutsch-tschechischen Aktivitäten
 • 12:00 Uhr | Mittagessen
 • 13:00 Uhr | Planung von eigenen Aktivitäten
 • 14:30 Uhr | Präsentation
 • 15:00 Uhr | Auswertung und Abschluss
  
Das Informationsseminar wird im Rahmen des Projekts Kultur ohne Grenzen, Begegnungen  Bayern Böhmen 2019 veranstaltet. Das Projekt Kultur ohne Grenzen wird vom Koordinierungszentrum Tandem in Pilsen und dem Centrum Bavaria Bohemia in Schönsee umgesetzt du vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds finanziell unterstützt. 
  
Anmeldungen können bis 15.01.2019 mittels eines Online-Formulars eingereicht werden.  

03. Januar 2019

Informační seminář pro učitele z českého a německého příhraničí

Centrum Bavaria Bohemia a Koordinační centrum Tandem v Plzni pořádají 15. a 16. února 2019 v Klatovech v rámci projektu Kultura bez hranic informační seminář pro učitele z českého a německého příhraničí.
V rámci semináře se lze setkat s partnerským zařízením, získat nové kontakty a vyměnit si informace financování. 

Seminář je určen pro pedagogy z Plzeňského, Jihočeského a Karlovarského kraje a z regionů Niederbayern, Oberpfalz a Oberfranken. Seminář je zdarma, simultánní tlumočení zajištěno.

V rámci semináře je zajištěna strava i ubytování ve dvoulůžkových pokojích. 


RÁMCOVÝ PROGRAM

Pátek 15. 2. 2019 | Střední škola zemědělská a potravinářská Klatovy
 • 10:00 hod. | Uvítání, seznámení, česko-německá jazyková animace
 • 11:30 hod. | Návštěva gymnázia
 • 13:00 hod. |Oběd
 • 14:30 hod. | Česko-německý rpojektový management, nabídka Tandemu a CeBB
 • 16:00 hod. | Káva
 • 16:30 hod. | Financování přeshraničních projektů škol
 • 19:00 hod. | Večeře
Ubytování: Pension Na Zemědělce, Klatovy

Sobota 16. 2. 2019 | Střední škola zemědělská a potravinářská Klatovy
 • 09:00 hod. | Představení česko-německých aktivit
 • 12:00 hod. | Oběd
 • 13:00 hod. | Plánování vlastních aktivit
 • 14:30 hod. | Prezentace
 • 15:00 hod. | Zhodnocení a závěr

Informační seminář probíhá v rámci projektu Kultura bez hranic, Setkáváni Čechy Bavorsko 2019.  Projekt Kultura bez hranic je realizován Koordinačním centrem Tandem v Plzni a Centrem Bavaria Bohemia v Schönsee a financován Česko-německým fondem budoucnosti.

Přihlášky je možné podávat do 15. 1. 2019 prostřednictvím online formuláře.
Rendert Time: 0,049 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,49 MB