Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Koordinierungsstelle • Koordinační místo

20. Dezember 2018

9. Europäischer Essaywettbewerb für Studentinnen und Studenten 2019

Thema:„30 Jahre nach 1989. Wie steht es um die Freiheit in Europa?“ Anmeldung bis 15. Februar 2019 möglich.
Der Wettbewerb wird ausgerufen durch Martin Kastler MdEP a.D., Bundesvorsitzender der Ackermann-Gemeinde, und Doc. Matěj Spurný, Präsident der Bernard-Bolzano-Gesellschaft.

Teilnahmeberechtigt sind Hochschulstudenten und Doktoranden aus Deutschland, Österreich, Tschechien und der Slowakei. Der Hauptpreis beträgt 500,00 Euro.

Die Essays sollen einen Umfang von 1-3 Seiten (DIN A4) haben und können in deutscher, tschechischer oder slowakischer Sprache verfasst werden.

Die Gewinner werden durch eine Jury aus Repräsentanten deutscher und tschechischer Institutionen unter dem Vorsitz von Martin Kastler MdEP a.D. und Doc. Matěj Spurný ermittelt. Die Preisträger haben die Möglichkeit ihre prämierten Essays im Rahmen des 28. Brünner Symposiums „Dialog in der Mitte Europas“ vom 12. bis 14. April 2019 in Brünn/Brno (CZ) vorzustellen. Zudem sollen die Siegerbeiträge veröffentlicht werden.

Mehr Informationen im Downloadbereich unter diesem Artikel.

20. Dezember 2018

9. Evropská studentská soutěž o nejlepší esej 2019

Téma:„Bilancování po třiceti letech. Jak jsme na tom v Evropě se svobodou?“ Přihlásit se je možné do 15. února 2019.
Soutěž byla vyhlášená Martinem Kastlerem, předsedou Ackermann-Gemeinde a bývalým europoslancem, a doc. Matějem Spurným, předsedou Společnosti Bernarda Bolzana.


Zúčastnit se mohou studenti vysokých škol a doktorandi z Německa, Rakouska, Česka a Slovenska. Hlavní cena činí 500,00 eur.


Eseje v rozsahu 1-3 strany (A4) mohou být napsány v německém, českém nebo slovenském jazyce.

Vítěze určí porota složená ze zástupců německých a českých institucí pod předsednictvím bývalého europoslance Martina Kastlera a doc. Matěje Spurného. Ocenění budou mít možnost prezentovat své eseje v rámci 28. Brněnského symposia „Dialog uprostřed Evropy“ od 12. do 14. dubna 2019 v Brně. Navíc budou vítězné příspěvky zveřejněny.

Více informací v sekci download pod tímto článkem.
Rendert Time: 0,053 Sek. | Speicherverbrauch: 3,29 MB / 3,47 MB