Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Koordinierungsstelle • Koordinační místo

13. Dezember 2018

Welten im Bild: Fotografie (nicht nur) für Anfänger

Angehende und Amateurfotografen, die auf kreative Weise ihre Bilder bearbeiten möchten, sind eingeladen zu diesem Workshop mit Vratislav Noha, einem wahren Meister seines Faches.
Vratislav Noha ist ein Fotograf, der die Inspiration sprichwörtlich auf Schritt und Tritt sucht, aber auch findet. In alltäglichen Dingen sucht er immer etwas Ungewöhnliches, er liebt den Zauber, etwas zu entdecken, die Professionalität, den schöpferischen Zufall und die Kunst des Sehens. Er mag abstrakte Fotografie und Collagen.

Der Workshop beinhaltet einen theoretischen und einen praktischen Teil, Präsentationen und ermöglicht einen individuellen Zugang. Nach dem Workshop werden die Teilnehmer in jeder beliebigen Situation schöne Fotos machen können.

Ziel des Workshops unter der Leitung eines international bekannten Fotografen ist es, die sprachliche und kulturelle Grenze zu durchbrechen und die Diskussion der Teilnehmer aus Deutschland und Tschechien zu unterstützen. Der Workshop ist ebenfalls dazu da, die Öffentlichkeit zu verknüpfen und die Lebensqualität der Region zu steigern. Durch Kommunikation, Inspiration, gemeinsames Lernen und Diskussion wird das Vertrauen der Teilnehmer gestärkt, es entstehen Freundschaften.

Mehr Informationen finden Sie in der Sektion Download unter diesem Artikel.   

13. Dezember 2018

Světy v obraze: Fotografie (nejen) pro začátečníky

Začínající fotografové a všichni fotografičtí nadšenci, kteří chtějí tvůrčím způsobem ovlivňovat své snímky, jsou zváni na workshop se skutečným mistrem svého oboru -Vratislaven Nohou.
Vratislav Noha - fotograf hledající a nacházející inspiraci doslova na každém kroku. Ve všedních věcech hledá vždy něco neobyčejného. Miluje kouzlo objevování, profesionalitu, uměleckou náhodu a umění vidět. Má rád abstraktní fotografii a koláže.

Workshop bude obsahovat teoretickou i praktickou část, ukázky, individuální přístup. Účastník by měl poté zvládnout fotit pěkné fotografie v jakékoliv situaci.

Cílem workshopu, vedeným mezinárodně známýmfotografem, je prolomit jazykové a kulturníhranice a podpořit diskuzi účastníků z Německa a České republiky. Workshop je také důležitý pro propojení veřejnosti a zlepšeníživotní kvality v regionu. Díky komunikaci, inspiraci, společnému učení a diskuzi bude prohloubena důvěra účastníků a vytvoří se tak přátelství.

Více informací v sekci download pod tímto článkem.
Rendert Time: 0,040 Sek. | Speicherverbrauch: 3,29 MB / 3,46 MB