Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Koordinierungsstelle • Koordinační místo

07. Dezember 2018

Europäischer Karlspreis der Jugend

Der zwölfte Jahrgang dieses vom Europäischen Parlament veranstalteten Wettbewerbs richtet sich an junge Leute, die Projekte zur gegenseitigen Verständigung junger Menschen aus unterschiedlichen europäischen Ländern ins Leben rufen. 
Die Gewinnerprojekte sollen jungen Leuten in Europa als Vorbild dienen und praktische Beispiele von Europäern liefern, die als Gemeinschaft zusammenleben.

In den vergangenen Jahren wurden so etwa Austauschprogramme für Jugendliche sowie Kunst- und Internetprojekte mit europäischer Reichweite ausgezeichnet.

15 000 Euro werden unter den Gewinnern aufgeteilt, der jeweilige nationale Sieger erhält die Gelegenheit, der Preisverleihung an alle europäischen Sieger in Aachen beizuwohnen.

Bewerben können sich Teilnehmer im Alter von 16 bis 30 Jahren bis zum 28. Januar 2019

Mehr Informationen hier.

07. Dezember 2018

Cena Karla Velikého pro mladé Evropany

Dvanáctý ročník této soutěže pořádané Evropským parlamentem a Nadací Karla Velikého je určena mladým lidem, kteří vytvářejí projekty na podporu porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí.
Vítězné projekty by měly sloužit jako vzor pro mladé lidi žijící v Evropě a nabízet praktické příklady Evropanů žijících spolu jako jedna komunita.

V minulých ročnících tak byly oceněny například výměnné programy pro mládež i umělecké a internetové projekty s evropským rozměrem.

Vítězové si rozdělí 15 000 eur a vítěze národního kola nemine návštěva německých Cách, kde budou ceny slavnostně předány celoevropským vítězům. 

Registrovat projekt mohou autoři ve věku 16-30 let. Termín uzávěrky soutěže je 28. ledna 2019.

Více informací zde.
Rendert Time: 0,051 Sek. | Speicherverbrauch: 3,29 MB / 3,46 MB