Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

02. Dezember 2018

Charmeoffensive von Südböhmen

Südböhmen hat mit Krippenkunst, Chorgesang, herzhaften und  süßen Schmankerl voll gepunktet. Und Regierungsvizepräsident Christoph Reichert macht dem CeBB bei seinem ersten Besuch große Komplimente.
Riesenandrang herrschte am Donnerstag im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) bei der Präsentation der Region Südböhmen. Mehr als 150 Gäste drängten sich in allen Räumen zwischen Krippenausstellung, Buffet und Chorkonzert von „Bella Musica“. Auf Tuchfühlung standen die Ehrengäste mit dem Publikum, als Gabi Dlubal, 2. Vorsitzende von Bavaria Bohemia e.V., in den Eröffnungsworten ihre große Freude über den hervorragenden Besuch ausdrückte und die Repräsentanten aus der Oberpfalz und Südböhmen willkommen hieß. Regierungsvizepräsident Christoph Reichert vertrat die Regierung der Oberpfalz, stellv. Hejtman Pavel Hroch die Region Südböhmen, Landratstellvertreter Arnold Kimmerl den Landkreis Schwandorf und 2. Bürgermeister Josef Irlbacher die Stadt Schönsee. Für den Regierungsvizepräsidenten war es der erste Besuch in Schönsee. „Wir dürfen stolz sein, dass es das CeBB gibt. Es ist ein entscheidender Motor für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit“ war eines der vielen Komplimente, auch in Richtung Südböhmen, die er in sein Grußwort packte. Für die Region Südböhmen ergriff stellv. Hejtman Pavel Hroch als erster das Wort. Er dankte für die Möglichkeit, die südlichste der an Bayern angrenzenden Regionen in der Oberpfalz vorstellen zu können und drückte die Hoffnung aus, dass den gemeinsamen Aktivitäten neue Projekte folgen werden. Wie hoch die Zusammenarbeit mit dem CeBB bei den Kultur- und Tourismusverantwortlichen Südböhmens geschätzt wird, zeigten die hochkarätige Delegation, die kunstvollen Krippen, das üppige Buffet und der renommierte Chor.  

Die wertvollste Krippe Südböhmens, die es zu erdumspannenden Ruhm brachte, ist die auf 60 Quadratmeter aufgebaute größte mechanische Krippe der Welt, die im Museum in Jindřichův Hradec (Neuhaus) ganzjährig aufgebaut ist. Sie schwebte bei der Eröffnung in einem Filmbeitrag auf die Leinwand des Ausstellungsraums bb-media, in dem bis zum 6. Januar Krippenkunst aus Südböhmen zu den täglichen Öffnungszeiten bewundert werden kann. Unter die Gäste mischten sich einige Oberpfälzer Krippenschnitzer, die sich sehr anerkennend zu den Arbeiten ihrer südböhmischen Kollegen äußerten. Darstellungen aus Holz, Wachs und Keramik sind in Südböhmen sehr verbreitet, ein paar Ausstellungsstücke, Leihgaben aus südböhmischen Museen, zeugen davon. Mgr. Patrik Červák, Leiter der Tourismus- und Kulturabteilung und sein Team wussten bei Planung der Präsentation genau, was bei ihrer Charmeoffensive Richtung Oberpfalz nicht fehlen darf: Schmankerl und Musik.  

Zwischen Krippenpräsentation und den einfühlsamen Stimmen des 12-köpfigen Kammerchors „Bella Musica“ hatten die Gäste die angenehme Qual der Wahl, sich am Buffet zwischen warmen und kalten, deftigen und bei uns unbekannten Spezialiäten aus Böhmen zu entscheiden. Geschickt platzierten die Organisatoren die böhmischen Süßspeisen, Stollen und Weihnachtsplätzchen unten in der Gewölbehalle. Denn auf dem Weg zum abschließenden Chorkonzert mit tschechischen Advents- und Weihnachtsliedern kamen alle am duftenden Glühwein und an den süßen Versuchungen vorbei.  

Südböhmen hat mit dem Abend viele neue Freunde gewonnen. Bereits am 7. Februar kommt die Region mit der Hauptstadt České Budějovice (Budweis) mit der nächsten Ausstellung ins CeBB. Sie dreht sich um die böhmische Fastnacht (Masopust) und das reiche kulturelle Angebot. Eine Kulturtour des CeBB im Sommer in die südböhmische Unesco-Welterbestadt Český Krumlov (Krumau) ist schon fest eingeplant.

02. Dezember 2018

Ofenzíva šarmu z Jižních Čech

Jižní Čechy naplno bodovaly s uměním betlémů, sborovým zpěvem, vydatnými a sladkými pochoutkami.
A místopředseda vlády Christoph Reichert složil na adresu CeBB při své první návštěvě velké komplimenty.
Ve čtvrtek vládla v Centru Bavaria Bohemia (CeBB) velká tlačenice při prezentaci Jihočeského kraje. Přes 150 hostů se tlačilo ve všech prostorách mezi výstavou betlémů, bufetem a sborovým koncertem souboru "Bella Musica". Čestní hosté stáli s publikem těsně na dotyk, když Gabi Dlubal, místopředsedkyně spolku Bavaria Bohemia e.V. vyjádřila svou velkou radost z vynikající návštěvy a přivítala reprezentanty z Horní Falce a Jižních Čech. Místopředseda vlády Christoph Reichert zastupoval vládu Horní Falce, náměstek hejtmana Pavel Hroch Jihočeský kraj, zástupce zemského rady Arnold Kimmerl zemský okres Schwandorf a místostarosta Josef Irlbacher město Schönsee. Pro místopředsedu vlády to byla první návštěva v Schönsee. "Můžeme být hrdi na to, že CeBB existuje. Je to rozhodující motor pro přeshraniční spolupráci" byl jedním z mnoha komplimentů i na adresu Jižních Čech, které pojal do svého pozdravného proslovu. Za Jihočeský kraj se jako první ujal slova náměstek hejtmana Pavel Hroch. Poděkoval se za možnost, že může představit nejjižnější z regionů, hraničících s Bavorskem v Horní Falci a vyjádřil naději, že za společnými aktivitami budou následovat nové projekty. Jak vysoce je ceněna spolupráce s CeBB u zodpovědných funkcionářů za kulturu a cestovní ruch z Jižních Čech ukázala prominentní delegace, umělecké betlémy, bohatý bufet a renomovaný sbor. 

Nejcennější betlém Jižních Čech, který to dotáhl k celosvětové slávě, je na 60 čtverečních metrech postavený největší mechanický betlém na světě, který je celoročně vystaven v muzeu v Jindřichově Hradci. Při zahájení se v jednom filmovém příspěvku vznášel na plátně výstavního prostoru bb-media, kde může být do 6. ledna v denní otevírací dobu obdivováno umění výroby betlémů z Jižních Čech. Mezi hosty se mísili někteří hornofalčtí řezbáři betlémů, kteří se velmi uznale vyjadřovali k práci svých jihočeských kolegů. Znázornění z dřeva, vosku a keramiky jsou v Jižních Čechách velmi rozšířená, několik výstavních kousků, vypůjčení z jihočeských muzeí, o tom svědčí. Mgr. Patrik Červák, vedoucí oddělení cestovního ruchu a kultury a jeho tým věděli při plánování prezentace přesně, co při jejich ofenzívě šarmu směrem k Horní Falci nesmí chybět: pochoutky a muzika. 

Mezi prezentací betlémů a citlivými hlasy 12členného komorního orchestru "Bella Musica" měli hosté příjemné utrpení volby, rozhodnout se u bufetu mezi teplými a studenými, u nás neznámými specialitami z Jižních Čech. Organizátoři šikovně umístili české sladkosti, štoly a vánoční placky dole v klenbovém sálu. Neboť cestou k závěrečnému sborovému orchestru s českými adventními a vánočními písněmi procházeli všichni kolem vonícího svařeného vína a sladkých pokušení.

Jižní Čechy si tímto večerem získaly mnoho nových přátel. Již 7. února přijde kraj s hlavním městem České Budějovice s další výstavou do CeBB. Ta se točí kolem českého Masopustu a bohaté kulturní nabídky. Cesta za kulturou CeBB v létě do jihočeského města světového kulturního dědictví UNESCO, Českého Krumlova, je již pevně naplánována.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Rendert Time: 0,067 Sek. | Speicherverbrauch: 3,31 MB / 3,52 MB