Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Koordinierungsstelle • Koordinační místo

12. November 2018

PAF Tachov - Kinderkunstwettbewerb

Das Organisationskomitee des Internationalen Tauchfestivals für Film, Fotographie und Kinderkunst PAF Tachov, der Tauchsportklub Tachov in Zusammenarbeit mit dem Museum des Böhmischen Waldes Tachov, lobt im Rahmen des 41. internationalen Unterwasser-Festivals des PAF Tachov einen Kreativwettbewerb aus: Die Unterseewelt mit Kinderaugen. Der Wettbewerb richtet sich an Kunstgrundschulen, Grundschulen, Mittelschulen, Kinder- und Jugendhäuser sowie an Individuen
Wettbewerbskategorien:
  • 1. Malerei, Zeichnung, Grafik – bis Format A1
  • 2. Keramik – bis Format h-24, 25 cm (Höhe) -25cm (Breite)  
Alterskategorien:
  • 6 – 12 Jahre
  • 13 – 18 Jahre 
Jede/r Teilnehmende kann nur eine Arbeit beitragen
In jeder Alterskategorie werden die ersten drei Preise belohnt. Die Sieger werden zur feierlichen Ergebnisverkündung eingeladen, die im Rahmen des Festivalsprogramms stattfinden wird. Ausgewählte Arbeiten werden während des 41. PAF-Festivals vom 01. 03. bis zum 03. 03. 2019 ausgestellt. Die Entscheidung der Jury ist endgültig und unwiderrufbar. Mit Einreichen des Beitrags willigt der Teilnehmer/ die Teilnehmerin mit dessen kostenlosen Nutzung zum Zweck der Propagierung des Festivals ein. Die Beiträge werden nicht zurückgesendet. Bei Interesse können die eigenen Beiträge nach vorheriger Absprache bis zum 30. 06. 2019 im Böhmerwaldmuseum abgeholt werden.    

Wettbewerbsfrist ist der 31. 01. 2019

Es werden die Arbeiten berücksichtigt, die bis zum genannten Datum eingegangen sind. Das ausgefüllte Anmeldeformular (bei den Keramikarbeiten bitte nicht an den Beiträgen fixieren) sowie den mit Namen und Schule des/ der Teilnehmenden versehenen Wettbewerbsbeitrag (bei den Keramikarbeiten reicht der Name des/ der Teilnehmenden aus) senden Sie bitte an folgende Adresse:
Muzeum Českého lesa, tř. Míru 447, 347 01 Tachov.

Informationen zum Festival: www.paftachov.cz Bei Fragen wenden Sie sich an:  info@muzeumtachov.cz   oder rufen Sie an:  374 722 171

12. November 2018

PAF Tachov - Dětská výtvarná tvorba

Organizační výbor Mezinárodního festivalu potápěčské fotografie, filmu a dětské výtvarné tvorby PAF Tachov, Klub sportovního potápění v Tachově ve spolupráci s Muzeem Českého lesa v Tachově, vyhlašuje v rámci 41. ročníku mezinárodního potápěčského festivalu PAF Tachov výtvarnou soutěž Podmořský svět očima dětí. Soutěž je vyhlášena pro ZUŠ, ZŠ, SŠ, Domy dětí a mládeže a jednotlivce.
Soutěžní kategorie:
  • 1. malba, kresba, grafika – do formátu A1
  • 2. keramika – do formátu h-24, v-25 a š-25cm   
Věkové kategorie: 
  • 6 – 12 let
  • 13 – 18 let
Každý autor se může soutěže zúčastnit pouze jednou prací v každé kategorii.
V každé výtvarné a věkové kategorii bude udělena 1. - 3. cena. Vítězní autoři budou pozváni na slavnostní vyhlášení výsledků, které proběhne v rámci festivalového programu. Vybrané práce budou vystaveny v průběhu 41. ročníku PAF ve dnech 1. 3. – 3. 3. 2019. Rozhodnutí poroty je neměnné a není proti němu odvolání. Zasláním díla do soutěže autor souhlasí s jeho bezplatným užitím k propagaci festivalu. Práce se nezasílají zpět. Případní zájemci si mohou své práce vyzvednout po předběžné domluvě do 30. června 2019 v Muzeu Českého lesa v Tachově.  

Uzávěrka soutěže je 31. ledna 2019  

Do soutěže budou přijaty práce, které budou k tomuto datu na místě určení. Vyplněnou přihlášku (u keramiky nespojujte pevně s prací) a soutěžní práce označené jménem a věkem autora a názvem školy (u keramiky stačí jméno autora) zasílejte na adresu:
Muzeum Českého lesa, tř. Míru 447, 347 01 Tachov.

Informace o festivalu: www.paftachov.cz Případné dotazy zasílejte na e-mail: info@muzeumtachov.cz   nebo volejte na tel. číslo 374 722 171
Rendert Time: 0,049 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,49 MB