Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Koordinierungsstelle • Koordinační místo

08. November 2018

Donau-Moldau Gästeführertag

Die WKO, Fachgruppe der Freizeit- und Sportbetriebe in Oberösterreich, veranstaltet am 25. Februar 2019 einen Donau-Moldau Gästeführertag.
Immer häufiger arbeiten die GästeführerInnen im Drei-Länder-Eck Passau-Linz-Krumau aufgrund der Kreuzschifffahrt-Gäste bei Tagesausflügen im Bereich Passau - Salzburg - Krumau - Linz zusammen.

Es gibt aber wenig gemeinsame Treffen. In anderen Regionen (Bodensee, Alpe-Adria) haben sich gemeinsame Gästeführer-Tage bereits bewährt. Ziel ist es neben dem Austausch und Netzwerkenv.a. die Professionalisierung der Guide-Branche voranzutreiben.

Genauere Informationen zu den Referenten und dem Rahmenprogramm ab Dezember auf der Website www.donau-moldau.guide

08. November 2018

Den turistických průvodců Dunaj-Vltava

WKO (Hospodářská komora Rakouska), odborná skupina podniků pro volný čas a sport Horního Rakouska, pořádá dne 25. února 2019 Den turistických průvodců Dunaj-Vltava.
Stále častěji spolupracují turističtí průvodci v trojmezí Pasov-Linec-Český Krumlov při provázení hostů při denních výletech lodí v oblasti Pasov - Salzburg - Český Krumlov - Linec.

Přesto chybí společná setkání. V jiných regionech (Bodamské jezero, Alpy-Jadran)   se společné dny turistických průvodců již osvědčily. Jejich cílem je vedle navazování kontaktů především profesionalizace průvodcovské branže.

Přesnější informace k přednášejícím a rámcovému programu od prosince je na webové stránce www.donau-moldau.guide
Rendert Time: 0,044 Sek. | Speicherverbrauch: 3,29 MB / 3,49 MB