Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Pressemitteilungen • Tiskové zprávy

15. November 2018

KulturTipps für West- und Südböhmen und für Ostbayern für den Zeitraum vom 15.11. bis zum 21.11.2018

Im Zeitraum von Donnerstag bis Mittwoch bieten die bayerischen und tschechischen Nachbarregionen einige interessante Veranstaltungen. Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) stellt wöchentlich eine Übersicht der interessantesten Veranstaltungen in den KulturTipps zusammen.
Oberfranken
Weil Weihnachten sich langsam nähern, ist es an der Zeit, Weihnachtstraditionen zu entdecken. In Nordhalben findet vom 17. Bis zum 18.11. das Klöppelwochenende "Weihnachten" statt.

Am Samstag den 17.11.findet ab 18:00 Uhr das Live-Musik Konzert "Klassik Meets Jazz" in der Städtischen Musikschule Bayreuth. Es spielen ehemalige Studenten dieser Musikschule und die Besucher können sich auf berühmte Werke der Kontrabass- sowie Jazz-Literatur freuen.


Karlsbader Bezirk
Im Balthasar-Neumann-Haus in Eger gastiert zurzeit die Ausstellung Verschwundene Orte und Siedlungen der Duppauer Gegend. Auf zahlreichen Fotografien erfährt man mehr über die Geschichte dieser Region.

Am Donnerstag, 15.11. hält PhDr. Jakub Formánek seinen Vortrag Bedeutende Achter-Jahre des 20. Jahrhunderts und ihre Auswirkungen auf unsere Region - 1948. Beginn ist um 17:00 Uhr in der Bibliothek der Region Karlsbad.


Oberpfalz
Ab Donnerstag,  15.11. zeigt das Centrum Bavaria Bohemia in Schönsee die Fotoausstellung "Begegnungen / Setkávání". Im Zentrum dieses Projekts von Herbert Pöhnl und Edmund Stern stehen die Begegnungen von Deutschen und Tschechen und die daraus folgenden vielfältigen Eindrücke.

Rüben, Ratsch und Ratatouille stellt ein kulinarisches Erlebnis dar. Am Samstag,  17.11.bricht um 19 Uhr in Nittendorf eine Gruppe auf die Spuren der Küche des 19. Jahrhunderts auf. Man kann sich auf viele interessante Geschmäcke freuen.


Pilsner Bezirk
Auf der Burg Horšovský Týn /Bischofteinitz findet am Freitag,  16.11.eine St. Martins Weinverkostung statt. Ab 16:00 Uhr können Besucher die jungen Weine des Jahrgangs 2018 verkosten.

Am Montag,  19.11.findet in Domažlice ab 19:00 Uhr das Konzert von Radůza (Radka Vranková) statt. Einer der erfolgreichsten und berühmtesten tschechischen Sängerin. Ihre Lieder, die aus tschechischen Traditionen schöpfen, beeindrucken nicht nur das tschechische Publikum, sondern auch das ausländische.


Niederbayern
Bei der Sonderführung "Nachhaltig gebraute Biere mit allen Sinnen genießen" am Samstag, 17.11. in der Karmeliten Brauerei in Straubing erfährt man Vieles über das Bierbrauen und kann dabei sogar etwas verkosten.

Am Sonntag, 18.11. endet die Ausstellung Selber schuld, Künstlerduo ConfaisWeiß in der St. Anna-Kapelle des Kunstvereins Passau. 


Südböhmischer Bezirk

Es wird behauptet, das schönste Geschenk sei das, welches man selbst herstellt. Deswegen sollte man nicht das Adventliche Drahtbinden am Donnerstag,  15.11.ab 16 Uhr in der Werkstatt Beim Faultier in Tábor verpassen. Es bietet die Gelegenheit ein paar Schmuckstücke für den Weihnachtsbaum zu gestalten.

Am Samstag, 17.11.wird in der Südböhmischen Aleš-Galerie die neue Ausstellung Jana Farmanová / Was bleibt? eröffnet. Die Ausstellung bietet eine erste komplexe Übersicht ihrer Schaffung im tschechischen Umfeld.

15. November 2018

Tipy na kulturní­ akce v západní­ch a jižní­ch Čechách a ve Východním Bavorsku na období­ od 15. 11. do 21. 11. 2018

V období od čtvrtka do středy nabízejí České a bavorské sousední regiony několik zajímavých akcí. Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) sestavuje týdně v těchto kulturních tipech přehled nejzajímavějších akcí.
Horní Franky
Jelikož se Vánoce pomalu blíží, je čas objevit vánoční tradice. V Nordhalbenu probíhá17. a 18. 11. Víkend s paličkováním: "Vánoce".

V sobotu 17. 11. se od 18:00 hod. uskuteční hudební koncert "Klasika se setkává s Jazzem" v Městské hudební škole v Bayreuthu. Zahrají bývalí žáci této školy a návštěvníci se mohou těšit na známá díla literatury kontrabasu a jazzu.


Karlovarský kraj
V domě Balthasara Neumanna v Chebu lze v současné době zhlédnout výstavu Zmizelá místa a osídlení Doupova. Na vystavených fotografiích se návštěvník tak dozví mnoho zajímavého o historii tohoto regionu.

Ve čtvrtek 15. 11. přednese PhDr. Jakub Formánek svou přednášku s názvem Významné osmičkové roky 20. století a jejich odraz v našem regionu - 1948. Přednáška začíná v 17:00 hodin v Krajské knihovně města Karlovy Vary.


Horní Falc
Od čtvrtka 15. 11. je v Centru Bavaria Bohemia v Schönsee ke zhlédnutí fotografická výstava "Begegnungen / Setkávání". V centru tohoto projektu od Herberta Pöhnla a Edmunda Sterna stojí setkávání Němců a Čechů a různorodé dojmy jsou zachyceny právě v této fotovýstavě.

Řepa, Ratsch a ratatouille představuje kulinářský zážitek. V sobotu 17. 11. vyrazí v 19:00 hod. z Nittendorfu skupinka nadšenců po stopách kuchyně 19. století. účastníci se mohou těšit na mnoho zajímavých chutí.


Plzeňský kraj
Milovníci vín jsou zváni v pátek 16. 11. na hrad Horšovský Týn k ochutnávce Svatomartinských vín. Od 16:00 hod. lze vychutnávat nejmladší vína letošního ročníku.

V pondělí 19. 11. se v Domažlicích od 19:00 hod. uskuteční koncert Radůzy. Radka Vranková je jednou z nejúspěšnějších a nejznámějších českých zpěvaček. Její písně, které čerpají z českých tradic, neoslňují pouze české, nýbrž i zahraniční publikum.


Dolní Bavorsko
V sobotu 17. 11. se v karmelitánském pivovaru ve Straubingu uskuteční Speciální prohlídka "Vychutnejte si udržitelně vařené pivo se všemi smysly". Tam se dozví návštěvníci vše o vaření piva a přitom jej mohou i ochutnat.

V neděli 18. 11. končí v Kapli sv. Anny Kulturního spolku Pasov výstava Vlastní vinou, umělecké duo ConfaisWeiß.


Jihočeský kraj
Říká se, že nejpěknější dárek je ten, který člověk vyrobí sám. Adventní drátování ve čtvrtek 15. 11. od 16:00 hod. v tvůrčí dílně U lenochoda v Táboře nabízí jedinečnou příležitost vyrobit si pár dekorací na vánoční stromeček.

V sobotu 17. 11. bude ve 14:00 hod. slavnostně zahájena výstava Jana Farmanová / Co zůstane?. Výstava představuje první komplexnější přehled její tvorby v českém prostředí.

Fotogalerie • Fotogalerie

19. 11. Radůza | 19. 11. Radůza
ab 15. 11. Fotoausstellung "Begegnungen / Setkávání" | od 15. 11. fotografická výstava "Begegnungen / Setkávání
17. - 18. 11. Klöppelwochenende "Weihnachten" | 17. - 18. 11. Víkend s paličkováním : "Vánoce"
17. 11. Klassik Meets Jazz | 17. 11. Klasika se setkává s Jazzem
ab 1. 11. Verschwundene Orte und Siedlungen der Duppauer Gegend | od 1. 11. Zmizelá místa a osídlení Doupova
15. 11. Die bedeutende oktal Jahre des 20. Jahrhunderts und ihr Reflex in unserer Region - 1948 | 15. 11. Významné osmičkové roky 20. století a jejich odraz v našem regionu - 1948
17. 11. Rüben, Ratsch und Ratatouille | 17. 11. Řepa, Ratsch und Ratatouille
16. 11. St. Martin Weinverkostung | 16. 11. Ochutnávka Svatomartinských vín
17. 11. Sonderführung "Nachhaltig gebraute Biere mit allen Sinnen genießen" | 17. 11. Speciální prohlídková trasa "Vychutnejte si udržitelně vařené pivo se všemi smysly"
bis 18. 11. Selber schuld, Künstlerduo ConfaisWeiß | do 18. 11. Vlastní vinou, umělecké duo ConfaisWeiß
15. 11. Advent Drahtbinder | 15. 11. Adventní drátování
17. 11. Jana Farmanová / Was bleibt? | 17. 11. Jana Farmanová / Co zůstane?
Rendert Time: 0,048 Sek. | Speicherverbrauch: 3,32 MB / 3,54 MB