Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

02. November 2018

Das Jahr 1968 aus vielen Perspektiven

"Eine Generation, zwei Welten" lautet das Thema. Die einen hoffen 1968 auf Freiheit und Demokratie. Die anderen haben beides, sind gleichwohl aber in heftige politische Diskussionen verwickelt. Ein interessanter Abend im Centrum Bavaria Bohemia Schönsee.
Was einte seinerzeit den Nachwuchs in der Tschechoslowakei und in Deutschland? Bei einer von Thomas Viewegh (Bayerischer Rundfunk) moderierten Podiumsdiskussion bringt es der ehemalige NT-Chefreporter Wolfgang Houschka auf den Punkt: "Lange Haare und die Musik". Die Beatles und Jimi Hendrix, Bob Dylan und Joan Baez machten ihre Songs für alle auf diesem Globus. Nur: "Wir durften 'Sergeant Pepper', 'Blowin' in the Wind' und 'Hey Joe' hören. Hinter dem Eisernen Vorhang gab es diese Platten für Diskjockeys und in Läden nicht."

Unterschiede also. Doch unter Alexander Dubcek taute das von Kommunisten ständig am Frieren gehaltene Eis. Es wurde Frühling. Bis zu jenem 21. August 1968, als die Russen einmarschierten. Zwei Zeitzeugen sind da, die sich so erinnern, als sei dieser Gewaltakt gegen menschliche Freiheit erst gestern geschehen: Die Journalistin Lida Rakusanová aus Budweis und der evangelische Geistliche Zdenek Bárta aus Prag. Er hatte die Charta 77 mit unterzeichnet.

Blankes Entsetzen
Als sie das Wort ergreifen, wird deutlich: Dort drüben im Nachbarland war etwas geschehen, das junge Menschen im Westen Europas auch nicht ansatzweise ermessen konnten. In einem Satz von Lida Rakusanová ausgedrückt: "Meine Mutter hat gesagt: 'Wir werden wieder besetzt.'" Und sie, die junge Studentin, habe fragend erwidert: "Von den Deutschen?" Nein, war die Antwort: "Diesmal von den Russen."

Eine Frau und ihr bewegter Lebenslauf. Die Freude über einsetzende Lockerungen und "plötzlich lesbare Zeitungsartikel" wich blankem Entsetzen. Die junge Tschechin aus Budweis ging mit ihrem späteren Ehemann nach Deutschland. "Aus Liebe", wie sie gesteht. "Und nicht, weil mir danach war, sofort das Land verlassen zu müssen." Denn viele andere seien geblieben und hätten versucht, gewaltfreien Widerstand zu leisten.

Mief von tausend Jahren
Plädoyers für Freiheit und Demokratie. Zdenek Bartá beschreibt, was er angesichts von drohend auf Menschenmassen gerichteter Panzerrohre empfand: "Da wurde etwas brutal niedergeschlagen." Im Vorfeld habe man "viel diskutiert" und sehnlichst gehofft, "dass dieses Eis schmilzt und alles gut ausgeht." Hat dieses Niederschlagen des Prager Frühlings "durch Kommunisten mit steinernen Gesichtern" auf oberpfälzischer Seite zu intensiven Debatten bei der damaligen Jugend geführt? Eine ehrliche Antwort gibt der langjährige Schönseer Bürgermeister Hans Eibauer. "Eher nein", lässt er anklingen und schildert, wie er sich seinerzeit in einem Chamer Ordens-Internat mit dem Begriff "Freiheit" herumzuschlagen hatte. Den "Mief von tausend Jahren", den der deutsche Nachwuchs damals beklagte, bekam auch er zu spüren. Da ging Eibauer her und ließ als Chefredakteur einer Schülerzeitung Flugblätter gegen die Bratenrock-Engstirnigkeit von Schuloberen verteilen.

Zustandsbeschreibungen von dies- und jenseits der Schlagbäume. "Für mich", sagt Wolfgang Houschka ganz zum Schluss, "war 1968 eines der wichtigsten Jahre meines Lebens". Denn damals machte er in einem Pilsener Jugendhotel eine Erfahrung, die ihm bis heute im Gedächtnis geblieben ist. Mit Jeans und geblümten Flower-Power-Hemden im Speiseraum sitzend und dabei eine Flasche Krimsekt trinkend, wurden er und seine zwei Freunde aus Amberg von den übrigen jungen Gästen angestarrt. Sie waren aus der Tschechoslowakei und der DDR. Dann erhob sich einer vom Nebentisch, kam herüber, setzte sich und sagte: "Wie lange wollt ihr dieses Protz-Gehabe noch aufführen?" Houschka erklärte: "Wir hatten nach damaligem Währungskurs Geld ohne Ende. Und diese Leute mussten jede Krone und jeden Pfennig umdrehen".

Eine Lehre fürs Leben - erteilt im Jahr 1968. Für solche, die das Glück hatten, im freien Teil Europas aufzuwachsen und sich nicht vorstellen konnten, was hinter dem Eisernen Vorhang vonstatten ging. Die bunten Hemden und die Jeans blieben damals in der Tschechoslowakei. Und im Hotelzimmer wurde gemeinsam eine Flasche Jack Daniels geleert.

Quelle: Der Neue Tag / Wolfgang Houschka

02. November 2018

Rok 1968 z mnoha perspektiv

"Jedna generace, dva světy" tak zní téma. Jedni doufají v roce 1968 ve svobodu a demokracii. Ti druzí mají obojí, nicméně jsou však zataženi do prudkých politických diskuzí. Zajímavý večer v Centru Bavaria Bohemia Schönsee.
Co svého času sjednocovalo mladou generaci v Československu a v Německu? Při jedné pódiové diskuzi, moderované Thomasem Vieweghem (Bavorský rozhlas) to trefně vystihl bývalý šéfreportér novin Der Neue Tag Wolfgang Houschka: "Dlouhé vlasy a hudba". Beatles a Jimi Hendrix, Bob Dylan a Joan Baez tvořili své songy pro všechny na této planetě. Jenže: "My jsme směli poslouchat 'Sergeant Pepper', 'Blowin' in the Wind' a 'Hey Joe'. Za Železnou oponou byly tyto desky pro diskžokeje, ale v obchodech nebyly k mání."

To byly tedy rozdíly. Přesto za Dubčeka tály ledy, udržované komunisty pod bodem mrazu. Přišlo jaro. Až do onoho 21. srpna 1968, kdy sem vtrhli Rusové. Jsou zde dva svědkové doby, kteří si to pamatují tak, jako kdyby se tento násilný akt proti lidské svobodě odehrál teprve včera: Žurnalistka Lída Rakušanová z Českých Budějovic a evangelický duchovní Zdeněk Bárta z Prahy. Ten rovněž podepsal Chartu 77.

Holé zděšení 
Když se ujmou slova, je zřejmé: Tam na druhé straně v sousední zemi se stalo něco, co mladí lidé v Západní Evropě nemohli ani zčásti posoudit. Vyjádřeno jednou větou Lídy Rakušanové: "Moje máma řekla: 'Znovu nás obsazují.'" A ona, mladá studentka, tázavě odvětila: "Němci?" Nikoliv, zněla odpověď: "Tentokrát Rusové."

Jedna žena a její pohnutý životní příběh. Radost z počínajícího uvolňování a "najednou čitelných novinových článků" ustoupila holému zděšení. Mladá Češka z Českých Budějovic odjela se svým pozdějším manželem do Německa. "Z lásky", jak přiznává. "A nikoliv proto, že bych měla pocit, že musím zemi ihned opustit." Neboť mnozí jiní zůstali a pokusili se klást nenásilný odpor.

Dusno tisíce let
Obhajoba svobody a demokracie. Zdeněk Bárta popisuje, co cítil tváří v tvář hlavním tanků, hrozivě namířeným na masy lidí: "Tady bylo něco brutálně potlačeno." Předtím se "hodně diskutovalo" a toužebně doufalo, "že tento led roztaje a vše dobře skončí." Vedlo toto potlačení Pražského jara "komunisty s kamennými tvářemi" na hornofalcké straně k intenzivním debatám u tehdejší mládeže? Upřímnou odpověď dává dlouholetý starosta Schönsee Hans Eibauer. "Spíše ne" připomíná a líčí, jak se sám svého času v jednom řádovém internátu v Chamu musel prát s pojmem "svoboda". Dusno tisíce let, na které si tenkrát stěžovala německá mládež, dostal také pocítit. Nato nechal Eibauer jako šéfredaktor školních novin rozdat letáky proti úzkoprsosti představených školy.

Popisy poměrů na této a oné straně závor. "Pro mne", říká Wolfgang Houschka zcela na závěr, "byl rok 1968 jeden z nejdůležitějších v mém životě". Neboť tenkrát učinil v jednom plzeňském mládežnickém hotelu zkušenost, která mu dodnes zůstala v paměti. Když on a jeho dva přátelé z Amberku seděli v džínách a květovaných Flower-power košilích v jídelně a popíjeli krymský sekt, zbývající mladí hosté na ně zírali. Byli z Československa a NDR. Pak se jeden z nich zvedl od vedlejšího stolu, přešel k nim, posadil se a řekl: "Jak dlouho chcete ještě předvádět toto nafoukané chování?" Houschka k tomu vysvětlil: "My jsme měli podle tehdejšího měnového kurzu peněz bez konce. A tito lidé museli každou korunu a každý fenik několikrát otočit".

Poučení do života - udělené v roce 1968. Pro ty, kteří měli to štěstí, vyrůstat ve svobodné části Evropy a kteří si neuměli představit, jak to chodilo za Železnou oponou. Pestré košile a džíny zůstaly tenkrát v Československu. A v hotelovém pokoji jsme společně vyprázdnili láhev Jacka Danielse.

Zdroj: Der Neue Tag / Wolfgang Houschka 

Fotogalerie • Fotogalerie

v.l.n.r. | zleva | Hans Eibauer, Zdeněk Bárta, Lída Rakušanová, Wolfgang Houschka
Moderator | moderátor Thomas Viewegh
 | Lída Rakušanová
 | Zdeněk Bárta
 | Hans Eibauer
 | Wolfgang Houschka
mittig im Bild Arnold Kimmerl, stellvertretender Landrat des Landkreises Schwandorf, links von ihm David Vereš, Organisator der Veranstaltung | uprostřed Arnold Kimmerl, zástupce předsedy okresního uřadu okresu Schwandorf, vlevo David Vereš, organizátor panelové diskuze bb-talk
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 3,31 MB / 3,51 MB