Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

26. Oktober 2018

Gruppe Oberpfälzer Gästeführer auf Erkundungstour zu Barockhighlights in Westböhmens

Barockjuwelen sollen den bayerisch-tschechischen Kulturtourismus ankurbeln. Dazu werden Gästeführer der Oberpfalz vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) mit ins Boot geholt.
Die Gebrüder Asam, die Baumeisterfamilie Dientzenhofer und viele andere schufen großartige barocke Bauwerke in Bayern und Böhmen. Die baugeschichtlichen Verbindungen im Stil und im Schaffen der Barockzeit herauszustellen und Ihren Glanz grenzüberschreitend zu verbreiten, widmet sich mit einem Schwerpunkt das von der EU im Ziel ETZ-Programm geförderte und vom Bezirk Oberpfalz unterstützte dreijährige Projekt Barockregion Bayern – Böhmen unter Federführung des Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee. Mit dabei sind von tschechischer Seite die Projektpartner Plzeň 2015 z.ú. und Kulturista, die weiteren Aktivitäten rund um das Thema Barock beisteuern.

Kloster Kladruby (Kladrau), der Wallfahrtsort Marianská Týnice (Maria Teinitz), die Schlösser Manětín, Kozel, Plasy und Nebílovy sind nur einige in der langen Kette wertvoller barocker Baudenkmäler in Westböhmen, die den Oberpfälzer Barockschätzen in Waldsassen, Ensdorf, Theuern, Alteglofsheim, Amberg und Regensburg, ebenfalls nur ein paar Orte herausgegriffen, in nichts nachstehen und zu den 100 Barockschätzen zählen, die das CeBB grenzüberschreitend präsentiert.

Das CeBB hat langjährige und gute Erfahrungen mit KulturTouren und weiß, dass viele Kulturinteressierte lieber gemeinsam, unter fachkundiger Führung, das Nachbarland erkunden. Dies war der Auslöser, im Rahmen des Projekts interessierten Gästeführern auf bayerischer Seite in einem Wochenendseminar intensive Einblicke in das gemeinsame Kulturerbe des Barocks zu geben. Mit dem dritten Oktoberwochenende hatten die vierzehn Gästeführer der bayerischen Seite, die an den zwei Tagen eine Intensivfortbildung zu den westböhmischen Barockjuwelen erhielten, obendrein noch goldenes Herbstwetter. Stationen waren am Samstag das Kloster Kladruby, ein Werk des berühmten böhmischen Baumeister Santini-Aichl, der den Stil der „Barock-Gotik“ hier zur Vollendung brachte und die Stadt Klatovy (Klattau), die mit der Barockapotheke "Zum weißen Einhorn" ein nationales Kulturdenkmal und überregional beachtetes Museum besitzt.

Unter der Leitung von Gästeführerin Eva Ehmann, Weiden, assistiert vom zweisprachigen CeBB-Mitarbeiter Sebastian Lesňák, erweiterten die ausgebildeten Experten für Sehenswürdigkeiten in der Oberpfalz und im Geopark Bayern Böhmen am Sonntag ihre Kenntnisse über Barock in Westböhmen bei einer hochinteressanten Rundfahrt von Tachov (Tachau) mit Schloss, Franziskanerkloster und Reitschule über die Propstei und Wallfahrtskirche Mariánská Týnice, dem Barockzentrum der Region Pilsen und weiter zum  Kloster Plasy, das im 17. und 18. Jahrhundert großzügig im Barockstil nach Plänen bedeutender Meister der Barockkunst, unter ihnen Jean Baptiste Mathey, Johann Blasisus Santini-Aichl und Karl Ignaz Dientzenhofer, umgebaut wurde.

Die Exkursionsteilnehmer versprachen, die großartigen und für viele überraschenden Eindrücke in ihre zukünftigen Tourangebote einzubeziehen. Dies ist ganz im Sinn der Verantwortlichen im CeBB mit Trägervereinsvorsitzender Irene Träxler und Leiterin Dr. Veronika Hofinger. Ein paar Tage vor dem Gästeführerseminar präsentierten beide das neue Banner für die Barockregion Bayern Böhmen an der Außenfassade des ehemaligen Kommunbräuhauses als unübersehbare Werbebotschaft für die nächsten beiden Projektjahre.  „2019 werden das CeBB und seine tschechischen Partner Barock in Bayern und Böhmen mit einem abwechslungsreichen Veranstaltungsprogramm in Szene setzen.  Wir hoffen natürlich, dass die Gästeführer bei der Exkursion auf den Geschmack gekommen sind und in Zukunft Touren anbieten, die den Oberpfälzern die barocke Pracht Westböhmens näherbringt“ sagte CeBB-Leiterin Veronika Hofinger, als sie von den durchweg positiven Reiseeindrücken der Gästeführer erfuhr.

26. Oktober 2018

Skupina hornofalckých průvodců na průzkumné cestě za barokními skvosty v Západních Čechách

Barokní klenoty by měly oživit česko-bavorský cestovní ruch v oblasti kultury. Za tím účelem pozvalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) průvodce z Horní Falce do Schönsee.
Bratři Asamové, rodina stavitelů Dientzenhofer a mnozí další vytvořili velkolepá díla v Bavorsku a Čechách. S těžištěm na vyzdvižení stavebně historických vazeb ve stylu a tvorbě období baroka a přeshraniční šíření jejich lesku, se věnuje tříletý projekt Barokní region Čechy Bavorsko, podporovaný EU v rámci cíle programu EÚS a krajem Horní Falce pod vedením Centra Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee. Z české strany se na projektu podílí projektoví partneři Plzeň 2015 z.ú. a Kulturista, kteří přispějí dalšími aktivitami kolem tématu baroka.

Klášter Kladruby, poutní místo Mariánská Týnice, zámky Manětín, Kozel, Plasy a Nebílovy jsou jen některé v dlouhém řetězci cenných barokních stavebních památek v Západních Čechách, které v ničem nezaostávají za hornofalckými barokními poklady ve Waldsassenu, Ensdorfu, Theuernu, Alteglofsheimu, Ambergu a Řeznu, abychom rovněž  zmínili  jen několik míst a které patří ke stovce barokních pokladů, které CeBB přeshraničně prezentuje.

CeBB má dlouholeté a dobré zkušenosti  s cestami za kulturou a ví, že hodně zájemců o kulturu prozkoumává sousední zemi raději společně, za odborného vedení. Toto bylo podnětem k tomu, abychom v rámci projektu zprostředkovali zainteresovaným průvodcům na bavorské straně při víkendovém intenzivním semináři pohled na společné kulturní dědictví baroka. O třetím říjnovém víkendu mělo čtrnáct průvodců z bavorské strany, kteří v těchto dvou dnech dostali intenzivní školení k západočeským barokním pokladům navíc ještě i zlaté podzimní počasí. Zastávkami byly v sobotu klášter Kladruby, dílo slavného českého stavitele Santiniho-Aichla, který přivedl styl "barokní gotiky" k dokonalosti a město Klatovy, které s barokní lékárnou "U bílého nosorožce" vlastní národní kulturní památku a nad rámec regionu uznávané muzeum.

Pod vedením průvodkyně Evy Ehmann z Weidenu za asistence pracovníka CeBB Sebastiana Lesňáka, ovládajícího oba jazyky, si experti, vyškolení na pamětihodnosti v Horní Falci a v Geoparku Bavorsko Čechy, rozšířili v neděli své vědomosti o baroku v Západních Čechách při nanejvýš zajímavé okružní jízdě o Tachovu se zámkem, františkánským klášterem a jízdárnou, o proboštství a poutním kostele Mariánská Týnice, Barokním centru plzeňského regionu, a dále o Klášteře Plasy, který byl  v 17. a 18. století velkoryse přestavěn v barokním stylu podle plánů významných mistrů barokního umění, mezi nimiž byli Jean Baptiste Mathey, Johann Blasisus Santini-Aichl a Karl Ignaz Dientzenhofer.

Účastníci exkurze slíbili, že ty velkolepé a pro mnohé překvapivé dojmy zapracují do svých budoucích nabídek zájezdů. To je zcela ve smyslu přání zodpovědných osob v CeBB, předsedkyně spolku Irene Träxler a vedoucí Dr. Veroniky Hofinger. Několik dní před seminářem prezentovaly obě nový poutač pro Barokní region Čechy Bavorsko na vnější fasádě bývalého obecního pivovaru jako nepřehlédnutelné reklamní poselství pro oba příští roky trvání projektu. "V roce 1919 uvede CeBB a jeho čeští partneři baroko v Čechách a Bavorsku na scénu pestrým programem akcí. Doufáme přirozeně, že průvodci při exkurzi přišli památkám na chuť a v budoucnu nabídnou zájezdy, které přiblíží občanům Horní Falce barokní nádheru Západních Čech".

Fotogalerie • Fotogalerie

Maira Teinitz | Mariánská Týnice
Katakomben in Klattau | Katakomby v Klatovech
v.l.n.r | zleva: Veronika Hofinger, Tylia Hofinger, Irene Träxler
Rendert Time: 0,049 Sek. | Speicherverbrauch: 3,31 MB / 3,51 MB