Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Koordinierungsstelle • Koordinační místo

18. Oktober 2018

Two-Nations-Youth-Academy

Vom 19. bis zum 21. November 2018 veranstaltet die kifas gemeinnützige GmbH zusammen mit dem Partnerverein knoflík in der Jugendbildungsstätte in Waldmünchen die diesjährige Two-Nations-Youth-Academy mit dem Leitthema "Jugend und Demokratie für Europa".
Die jugendpolitische Fachtagung richtet sich an junge Erwachsene ab 16 Jahren aus Bayern und Tschechien, die politische interessiert sind und ihre Forderungen gerne mit Gästen aus der lokalen Politik diskutieren möchten.

Mehr Informationen im Downloadbereich unter diesem Artikel.

18. Oktober 2018

Two-Nations-Youth-Academy

Od 19. do 21. listopadu 2018 pořádá veřejně prospěšná společnost kifas spolu s partnerským spolkem knoflík ve vzdělávacím centru ve Waldmünchenu letošní Two-Nations-Youth-Academy s hlavním tématem "Mladí a demokracie pro Evropu".
Politický odborný seminář pro mladistvé se obrací na mládež od 16 let z Čech i Bavorska, které se zajímají o politiku a své požadavky rádi prodiskutují s hosty z lokální politiky.

Více informací v sekci download pod tímto článkem.
Rendert Time: 0,051 Sek. | Speicherverbrauch: 3,29 MB / 3,49 MB