Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Koordinierungsstelle • Koordinační místo

22. Oktober 2018

creole – Wettbewerb der transkulturellen Musik

An die 3.000 Musikerinnen und Musiker haben seit 2006 beim Wettbewerb „creole – Globale Musik“ an den bundesweit veranstalteten Regionalwettbewerben und den anschließenden Bundeswettbewerben beziehungsweise dem „creole Festival“ 2017 in Hannover teilgenommen. Im Februar 2019 startet eine neue Runde in der Tafelhalle in Nürnberg.
Den beiden Siegerbands winken Auftritte auf den renommiertesten Weltmusikfestivals in Bayern: dem „Bardentreffen“ in Nürnberg, dem „Hafensommer“ in Würzburg und dem „Festival der Kulturen“ in Augsburg. „creole – Globale Musik aus Bayern“ ist ein Wettbewerb für die von transkulturellen Einflüssen geprägte Musikszene in Deutschland.

Der Wettbewerb will globale Sounds aus Deutschland nachhaltig fördern. Populäre Musik aus unterschiedlichen Epochen und Regionen, mal als Weltmusik, mal als Dancefloor arrangiert und mit Jazz, elektronischen Lounge-Klängen, Hiphop oder avantgardistischer neuer Musik verschmolzen, wird auch in Deutschland in immer spannenderen Verbindungen präsentiert. Ein Netzwerk hat sich für „creole – Globale Musik“ zusammengefunden, um diesen Musikformen zu Popularität zu verhelfen, die Szene bundesweit zu vernetzen und die besten Bands durch eine Auszeichnung bekannt zu machen.

„creole – Globale Musik“ richtet sich an alle Gruppen, die sich in ihrer Musik der Grenzüberschreitung, transkulturellen Verknüpfung und interkulturellen Begegnung widmen.  

Bewerbungen sind ab sofort bis Ende Oktober möglich. Informationen zur Bewerbung unter: www.creole-bayern.de

22. Oktober 2018

creole - soutěž transkulturní hudby

3.000 hudebnic a hudebníků se od roku 2006 zúčastnilo soutěže "creole - globální hudba", regionálních soutěží, pořádaných po celé spolkové republice Německo a navazujících spolkových soutěží resp. "creole festivalu" v roce 2017 v Hannoveru. V únoru 2019 odstartuje nové kolo v Tafelhalle v Norimberku.
Obě vítězné skupiny čekají vystoupení na nejrenomovanějších světových hudebních festivalech v Bavorsku: "Setkání bardů v Norimberku", "Přístavním létě ve Würzburgu" a "Festivalu kultur" v Augsburgu. "creole - globální hudba z Bavorska" je soutěž pro hudební scénu v Německu, formovanou transkulturními vlivy.

Soutěž má trvale podporovat globální sounds z Německa. Populární hudba z různých období a regionů, někdy jako světová hudba, někdy aranžovaná jako dancefloor a s jazzem, elektronickými lounge-zvuky, hiphopem, nebo sloučená s avantgardní novou hudbou bude i v Německu prezentovaná ve stále napínavějších spojeních. Vznikla síť pro "creole - globální hudbu" aby pomohla této hudební formě k popularitě, scénu propojit po celé spolkové republice do sítě a nejlepší kapely učinit známými udělením vyznamenání.

"creole – Globale Musik“ se zaměřuje na všechny skupiny, které se věnují ve své hudbě tématům s přeshraničním přesahem, transkulturnímu spojení a interkulturnímu setkávání. Je možné se ihned ucházet až do konce října. 

Informace a přihlášky na www.creole-bayern.de
Rendert Time: 0,043 Sek. | Speicherverbrauch: 3,29 MB / 3,49 MB