Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

17. Oktober 2018

Tschechische Braukunst abseits von Pilsner Urquell und Budweiser

Kleine Brauereien gedeihen in Tschechien vortrefflich im Schatten der großen internationalen Braukonzerne Pilsner Urquell und Budweiser. Ein Australier in Pilsen erzählt beim 106. deutsch-tschechischen Stammtischtreffen in Rybník (Waier), wie er sich als Braumeister in einer Nische behauptet.
Zum Beweis hat Filip Miller sechs aktuelle Biere von bisher fast 100 von ihm und seinem kleinen Team seit 2015 gebrauten Sorten zum Probieren mitgebracht. Gespannt schauten die Gäste beim 106. Deutsch-Tschechischen Stammtisch am Mittwoch im Restaurant in Rybník (Waier) auf die Flaschen mit den sechs modern gestalteten Etiketten. Was sich wohl hinter „Sydney APA“, „White IPA“, „Gunslinger IPA“, „Illegal IPA“, „Orange IPA“ und „Double Black Cream IPA“ verbergen wird? Englisch Raven, zu Deutsch Rabe hat er seine Brauerei mit 20.000 hl Ausstoß im Jahr genannt, nur 1 km Luftlinie von der mächtigen Pilsner Urquell Brauerei entfernt.  Brauereibesitzer Filip Miller folgte gerne der Einladung des Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), beim Stammtisch im Oktober über seine Bierphilosophie zu reden und zu erzählen, wie er als Australier in Pilsen gelandet ist. 

Filip Miller und sein Team sind experimentierfreudig und lassen sich beim Brauen von neuen Craft-Bieren viel einfallen. Hopfensorten aus aller Welt werden verarbeitet, sogar Beeren, geriebene Orangenschalen oder Scotch Whisky wandern in den Sud. Kreative Braumeister aus anderen Ländern folgen seinen Einladungen, ein paar Tage als Gastbrauer mitzumachen.  So hat sich Raven in nur drei Jahren einen exzellenten Namen auf dem schwierigen Pilsner Bierterrain aufgebaut. Aktuell hat die Craft-Biermanufaktur 25 Sorten im Angebot. Gemäß dem Motto, dass Bier nicht nur hell oder dunkel sein muss, gleicht Raven eher einer Bierküche, bei der man untergärige Biere (fast) vergeblich sucht. Kein Wunder, denn ein Pils in Pilsen zu brauen wäre ob des übermächtigen Pilsner Urquell ein nicht zu gewinnender Kampf zwischen David gegen Goliath. Filip Millers Biere sind obergärige, deutlich amerikanisch inspirierte Craft-Biere. Aushängeschilder sind die „American Pale Ale’s (APA)“ und die „Indian Pale Ale‘s (IPA)“, von denen einige extrem bitter und hopfig schmecken. Die Hopfen kommen aus den USA, Australien, Japan, aber auch aus Deutschland.  Neben dem Biervertrieb geht viel in der eigenen Bierstube bei der Brauerei über den Tisch. Sein Team versteht sich als Brauercrew, zusammengesetzt aus Autodidakten mit nicht zu bremsender Bierleidenschaft. Jahreshöhepunkt ist das Raven Bierfest im Sommer.

Mutter Miller emigrierte aus Pilsen nach Australien, Sohn Filip wuchs in Sydney auf. In den 90er kehrte die Mutter nach Tschechien zurück. Das Studium der Germanistik machte er in Australien noch fertig, dann folgte er 2002 seiner Mutter. Zuerst verdiente er sich in Pilsen sein Geld als Englischlehrer, verlor aber seine Leidenschaft zum Bierbrauen nicht aus den Augen. Seinen großen Traum von einer eigenen Brauerei verwirklichte Filip Miller 2015 zusammen mit Ladislav Vrtiš in der Mozartová Straße etwas nördlich vom Stadtzentrum. 

CeBB-Praktikantin Silvie Burešová assistierte dem Braumeister gekonnt beim Einschenken in die Probiergläser und Europäische Freiwillige Marie Eliášová sorgte für die Übersetzung. Kommentare wie „interessant, bitter, schmeckt hervorragend, gewöhnungsbedürftig, erst beim zweiten Schluck gut“ machten die Runde. Als alle 6 Probierflaschen leer waren, musste dann doch wieder Pilsner Urquell aus dem Wirtshauszapfhahn herhalten. Sebastian Lesnak und Tereza Pechová dankten am Schluss Bürgermeister Miroslav Kadlec für die Bewirtung mit Grillwürsten und Apfelstrudel und der Runde fürs Kommen, zu der sogar Gäste bis aus Lam anreisten. Der nächste Stammtisch ist am 7. November wieder in Schönsee in der Pizzeria La Strada mit der Polizei als Thema.

17. Oktober 2018

České umění vařit pivo stranou od značek Pilsner Urquell a Budvar

Malým pivovarům se v Česku znamenitě daří ve stínu velkých mezinárodních pivovarských koncernů Pilsner Urquell a Budvar. Jeden Australan, žijící v Plzni, vypráví při 106. česko-německém setkání u štamtišu v Rybníku, jak se mu daří jako pivovarníkovi udržet se v mezeře na trhu.
Na důkaz přivezl Filip Miller k ochutnání šest aktuálních piv z téměř stovky druhů, které se svým malým týmem od roku 2015 uvařil. Hosté 106. česko-německého štamtišu ve středu v restauraci v Rybníku s napětím hleděli na lahve s šesti graficky moderně navrženými etiketami. Co se asi skrývá za názvy „Sydney APA“, „White IPA“, „Gunslinger IPA“, „Illegal IPA“, „Orange IPA“ a „Double Black Cream IPA“? Anglicky Raven, česky havran, nazval svůj pivovar s roční produkcí 20.000 hl, vzdálený vzdušní čarou jen 1 km od mocného pivovaru Pilsner Urquell. Majitel pivovaru Filip Miller rád přijal pozvání Centra Bavaria Bohemia (CeBB), aby u štamtišu promluvil o své pivovarské filozofii a vyprávěl, jak jako Australan zakotvil v Plzni.

Filip Miller a jeho tým rádi experimentují a nechají se inspirovat novými pivy typu Craft-beer. Zpracovávají druhy chmelu z celého světa, do várky putuje dokonce bobulové ovoce, strouhaná pomerančová kůra nebo skotská Whisky. Kreativní pivovarníci z jiných zemí přijímají jeho pozvání, aby se několik dní podíleli jako hosté na tvorbě piva. Tak si Raven za pouhé tři roky vybudoval vynikající jméno v těžkém plzeňském pivním prostředí. Aktuálně má manufaktura na piva Craft v nabídce 25 druhů. Podle motta, že pivo nemusí být jen světlé nebo tmavé, se Raven podobá spíše pivní kuchyni, kde budeme (téměř) marně hledat spodně kvašená piva. Není se co divit, neboť vařit v Plzni pivo typu Pils, by s přemocným pivovarem Pilsner Urquell byl boj Davida s Goliášem. Piva Filipa Millera jsou svrchně kvašená, zřetelně americky inspirovaná piva typu Craft. Vývěsnými štíty jsou „American Pale Ale’s (APA)“ a „Indian Pale Ale‘s (IPA)“, z nichž některá chutnají extrémně hořce a chmelově. Druhy chmelu pochází z USA, Japonska, ale také z Německa. Kromě prodeje hodně piva putuje na stoly vlastní pivovarské restaurace. Jeho tým se sám chápe jako pivovarské mužstvo, složené ze samouků s nespoutanou vášní pro pivo. Vyvrcholením roku je v létě pivní svátek Raven. 

Matka Millera emigrovala z Plzně do Austrálie, syn Filip vyrůstal v Sydney. V 90. letech se matka vrátila zpět do Čech. Studium germanistiky v Austrálii ještě řádně dokončil, poté následoval v roce 2002 svou matku. Nejdřív si v Plzni vydělával peníze jako učitel angličtiny, ale svou vášeň k vaření piva ale nepustil ze zřetele. Svůj velký sen o vlastním pivovaru uskutečnil Filip MIller v roce 2015 společně s Ladislavem Vrtišem v Mozartově ulici, trochu severně od centra města. 

Praktikantka CeBB Silvie Burešová asistovala pivovarníkovi s dovedností při nalévání piva do degustačních sklenic a evropská dobrovolnice Marie Eliášová se starala o překládání. U stolu kolovaly komentáře jako "zajímavé, hořké, chutná znamenitě, je třeba si na něj zvyknout, až při druhém doušku dobré". Když bylo všech šest lahví prázdných, musel pak přece jen postačit opět Pilsner Urquell z výčepu hostinského. 
Sebastian Lesňák a Tereza Pechová poděkovali na závěr starostovi Miroslavu Kadlecovi za pohoštění s grilovanými klobáskami a jablečným štrúdlem a hostům, kteří přijeli dokonce až z Lamu, za účast. Příští štamtiš bude 7. listopadu opět v Schönsee v Pizzerii La Strada s policií jako tématem.
Rendert Time: 0,041 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,50 MB