Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Koordinierungsstelle • Koordinační místo

11. Oktober 2018

GFPS verlängert Fristen für Stipendienanträge

Die Gemeinschaft für studentischen Austausch in Mittel- und Osteuropa (GFPS e.V.) vergibt für das Sommersemester 2019 wieder Stipendien.
Studierende und Promovierende aller Fachrichtungen können sich für den Förderzeitraum des Sommersemesters 2019 (01.02. - 30.06.2019) noch bis zum 31.10.2018 bewerben.

Die Stipendiat/innen werden vor Ort von einheimischen Studierenden betreut. 

Außerdem ist der Besuch von zwei Vernetzungstreffen mit GFPS-Stipendiat/innen aus Deutschland, Polen, Tschechien und Belarus Teil der Förderung.

Die Förderer: SDPZ, Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds, Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung (DPWS), Gräfin Dönhoff Stiftung

Die ausschließlich ehrenamtliche Tätigkeit des GFPS steht unter der Schirmherrschaft von Prof. Dr. Gesine Schwan und ist vom Finanzamt Freiburg im Breisgau als gemeinnützig anerkannt. 

Angeobten werden:
  • Auslandssemester in Tschechien und Polen
  • Semester-Polnischsprachkurs in Lublin
  • Praktika mit Bezug zur deutsch-tschechischen Zusammenarbeit

Bewerbungen unter www.gfps.org möglich.

11. Oktober 2018

GFPS prodlužuje lhůty pro žádosti o stipendia

Spolek pro studentskou výměnu ve Střední a Východní Evropě (GFPS e.V.) uděluje pro letní semestr 2019 opět stipendia.
Studující a promující všech studijních oborů se mohou ucházet o stipendium na období letního semestru 2019 (1. 2. - 30. 6. 2019), a to do 31. 10. 2018.

O stipendisty budou pečovat přímo na místě domácí studenti.

Kromě toho jsou součástí podpory dvě kontaktní setkání se stipendisty GFPS z Německa, Polska, Česka a Běloruska.

Podporovatelé: SDPZ, Česko-německý fond budoucnosti, Polsko-německá vědecká nadace (DPWS), Nadace hraběnky Dönhoff

Výlučně nezisková činnost GFPS je pod patronací Prof. Gesine Schwan a Finančním úřadem Freiburg im Breisgau je uznána jako obecně prospěšná společnost.

Nabízí se:
  • zahraniční semestry v Česku a Polsku
  • semestr s jazykovým kurzem polštiny v Lublinu
  •  Praxe se vztahem k česko-německé spolupráci

Ucházet se je možné přes webovou stránku  www.gfps.org.
Rendert Time: 0,042 Sek. | Speicherverbrauch: 3,29 MB / 3,46 MB