Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

14. September 2018

Eröffnung der ArchaeoWerkstatt

In Anwesenheit vom Staatsminister für Kultus Bernd Sibler und Staatsminister für Kultur der Tschechischen Republik Antonín Staněk, sowie auch zahlreicher Gäste aus den Bereichen Politik, Kultur, Bildung, Wirtschaft und Tourismus wurde am 11.09.2018 in Bärnau die ArchaeoWerkstatt feierlich eröffnet.  
Die ArchaeoWerkstatt bietet als Teil des EU Ziel ETZ-Projektes „ArchaeoCentrum Bayern-Böhmen“ Labor- und Büroarbeitsplätze für bayerische und tschechische Studenten, sowie auch einen Ausstellungsraum zur Präsentation von deutsch-tschechischen Ausstellungsprojekten für die breite Öffentlichkeit.

Bei der Veranstaltung haben Vertreter der beteiligten Universitäten Prag und Pilsen Kooperationsverträge über die nachhaltige Unterstützung des Projekts „ArchaeoCentrum“ unterschrieben.

Medienecho:
Onetz-Beitrag vom 11.09.2018
OTV-Beitrag vom 12.09.2018

14. September 2018

Otevření ArchaeoDílny

Za přítomnosti bavorského ministra školství Bernda Siblera a ministra kultury ČR Antonína Staňka a mnoha významných hostů z politiky, kultury, cestovního ruchu, hospodářství a vzdělávání byla v Bärnau 11. 9. 2018 slavnostně otevřena ArchaeoDílna.  
ArchaeoDílna je jedním z centrálních výstupů evropského projektu „ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko“ podpořeného z programu Cíl EÚS. Po svém otevření bude sloužit jako archeologická laboratoř pro studenty z České republiky a Bavorska a jako výstavní prostor pro česko-německé výstavní projekty.

Během akce byly zástupci zúčastněných univerzit v Praze a Plzni podepsány kooperační smlouvy o udržitelné podpoře projektu „ArchaeoCentrum“.
Rendert Time: 0,052 Sek. | Speicherverbrauch: 3,29 MB / 3,49 MB