Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

10. September 2018

Deutsch-tschechische Grenzerfahrung in Waldmünchen

Während des Plenartreffens des Deutsch-tschechischen Jugendforums im oberpfälzischen Waldmünchen kamen vom 06. bis 09.09.2018 nun schon zum dritten Mal junge Menschen aus beiden Ländern im Rahmen der zehnten Amtszeit des Jugendforums zusammen. Hier, unweit der tschechischen Grenze, bekamen sie einen Einblick in die Tätigkeit wichtiger bayerisch-böhmischer Institutionen. 
Die Mitglieder diskutierten unter anderem mit Uwe Stadler vom Gemeinsamen Zentrum der deutsch-tschechischen Polizei- und Zollzusammenarbeit und dem Stellvertretenden Waldmüncher Bürgermeister Martin Frank, der über die Städtepartnerschaft seiner Stadt mit dem tschechischen Klenčí pod Čerchovem berichtete.

Außerdem stellten das Centrum Bavaria Bohemia, der Verein Knoflík und das Zentrum Euregio Bayerischer Wald / Böhmerwald ihre Tätigkeiten in der Region vor. Auch das Bayerische Rote Kreuz war vertreten. “Dass ein deutscher Patient, der in Tschechien verunglückt und daheim behandelt werden will, an der Grenze vom tschechischen in den deutschen Krankenwagen umgeladen werden muss, hat mich sehr überrascht.”, so Mitglied Michaela Váňová.  

Der Leiter des Veranstaltungsorts, Alois Nock, machte deutlich, wie wichtig der deutsch-tschechische Austausch für die Jugendbildungsstätte Waldmünchen ist. Trotz der Sprachbarriere müsse man für das Nachbarland aufgeschlossen sein. Martin Frank, betonte, wie wichtig tschechische Fachkräfte für die Betriebe in der Region sind. So könnte dem Fachkräftemangel in Bayern entgegengewirkt werden.  

Alle Redner würdigten die Entwicklungen der Zusammenarbeit seit dem Fall des Eisernen Vorhangs 1989. “Meine Mutprobe als Pfadfinder war es früher, einen Fuß auf die tschechische Grenze zu setzen und zu schauen, ob ich nicht erschossen werde. Diese Zeiten sind nun vorbei.”, so Nock. Auch Uwe Stadler vom Gemeinsamen Zentrum der deutsch-tschechischen Polizei- und Zollzusammenarbeit schätzte die Entwicklungen der letzten Jahre. So sei es früher undenkbar gewesen, dass ein deutscher und ein tschechischer Polizist gemeinsam in einem Auto gesessen hätten. Die Leiterin des Centrum Bavaria Bohemia, Dr. Veronika Hofinger, ging darauf ein, dass sich vor dem Fall des Eisernen Vorhangs in Bayern nur auf weiter im Westen stattfindende Kulturaktionen konzentriert wurde und in Tschechien nur auf östliche. Das Zentrum bemüht sich nun, Kultur beiderseits der Grenze zu unterstützen und so die Nachbarn zu verbinden. Dies geschieht 2018 beispielsweise durch das Beleben von barocken Kulturdenkmälern beiderseits der Grenze durch Veranstaltungen.  

Hofinger ging aber auch darauf ein, dass immer weniger junge Menschen die Aktionen besuchen. “Für mich war es spannend, zu erfahren, dass es bei den deutsch-tschechischen Beziehungen und Begegnungen auch definitiv noch Nachholbedarf gibt. Das merkt man oft nicht, wenn man mittendrin dabei ist.”, so Mitglied Jakob Kindl.    

Bis zum Frühjahr 2019 werden die 30 Mitglieder des Jugendforums noch an ihren Projekten arbeiten, die in fünf binationalen Arbeitsgruppen entstehen. So sind unter anderem ein deutsch-tschechisches Konzert und die Herausgabe eines Kalenders mit Einzelschicksalen zur Migration in Deutschland und Tschechien geplant.  

In Waldmünchen einigten sich die Mitglieder auch auf das neue Oberthema für die elfte Amtszeit. Der Veranstaltungsort war inspirierend: Die kommende Generation des Jugendforums wird sich ab Spätsommer 2019 mit dem Thema “Meine, deine, unsere Grenze(n)” beschäftigen.

10. September 2018

Čeko-německé zážitky ve Waldmünchenu

V rámci plenárního setkání Česko-německého fóra mládeže v hornofalckém městě Waldmünchen pd 6. do 9. září 2018 se opět setkali mladí lidé z obou zemí. Zde nedaleko české hranice, dostali možnost nahlédnout do činnosti důležitých česko-bavorských institucí.
Členové diskutovali kromě jiného i s panem Uwe Stadlerem ze Společného centra česko-německé policie a celní správy a také se místostarostou Waldmünchenu panem Martinem Frankem, který promluvil o partnerství jeho města s českým městem Klenčí pod Čerchovem.

Kromě toho se zde představilo svou činnost v regionu i Centrum Bavaria Bohemia, spolek Knoflík a centrum Euregio Bavorský les/Šumava. Účast přijal i bavorský Červený kříž. “To, že německého pacienta, kterému se něco stalo v Česku, musíme překládat na hranicích do německé sanitky mě opravdu překvapilo,” komentuje svůj největší zážitek z přednášky členka fóra Michaela.

Vedoucí Vzdělávací centrum mládeže, kde se akce konala, Alois Nock, vysvětloval, jak je důležitá česko-německá výměna mládeže. Navzdory jazykové bariéře musí být pro sousední země k sobě otevřené. Martin Frank, zdůraznil důležitost českých kvalifikovaných pracovníků pro podniky v regionu. Tímto se částečně řeší nedostatek těchto pracovníků v Bavorsku.

Všichni řečníci ocenili rozvoj spolupráce po pádu železné opony v roce 1989. “Můj bobřík odvahy ve skautu byl šlápnout jednou nohou na českou hranici a čekat, jestli mě nikdo nezastřelí. Tyhle asy už jsou pryč,” podělil se o zážitek pan Nock. Také Uwe Stadler ze společného centra česko-německé policie a celní správy pochválil vývoj za poslední roky. Dříve bylo nemyslitelné, že by německý a český policista seděli v jednom autě. Vedoucí centra Bavaria Bohemia, Dr. Veronika Hofinger, vyprávěla, jak se po pádu železné opony konaly kulturní akce pouze směrem na západ. Centrum se snažilo podporovat kulturu na obou stranách hranic a propojit tak sousedy. O to se snaží i v roce 2018 například kulturním projektem “Barokní region Čechy Bavorsko”.

Hofinger zmínila také, že pořád méně mladých lidí se podobných akcí účastní. “Pro mě bylo zajímavým zjištěním, že v česko-německých vztazích a setkávání je pořád na čem pracovat. Tohle si často nevšimnete, když jste uprostřed dění”, sděluje svoje dojmy člen Jakob.

Až do jara 2018 bude 30 členů Fóra mládeže pracovat v pěti smíšených skupinách na svých projektech. Mezi nimi se chystá například koncert a vydání kalendáře s osudy migrantů v Česku a Německu.

Ve Waldmünchen se členové shodli také na zastřešujícím tématu jedenáctého funkčního období. Místo setkání pro něj bylo inspirací: Následující generace Fóra mládeže se od konce příštích prázdnin bude zabývat tématem: “Moje, tvoje, naše hranice”.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Rendert Time: 0,058 Sek. | Speicherverbrauch: 3,31 MB / 3,52 MB