Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Koordinierungsstelle • Koordinační místo

09. August 2018

Freie Studienplätze für werdende Dolmetscher und Übersetzer

Die Staatliche Fachakademie für Übersetzen und Dolmetschen am Beruflichen Schulzentrum Weiden hat noch freie Studienplätze zu vergeben.
Übersetzer verfügen über ausgezeichnete Kenntnisse in zwei oder mehreren Sprachen. Darüber hinaus haben sie vertiefte Kenntnisse in einem oder mehreren Fachgebieten, sodass sie Texte inhaltlich korrekt, dem Stil angepasst und zielgruppenadressiert in eine andere Sprache übertragen können.

Dolmetscher übertragen meist im Rahmen internationaler Verhandlungen und Konferenzen zeitgleich oder zeitversetzt Reden, Gespräche und Verhandlungen in eine andere Sprache.

Die Dauer der Übersetzer- und Dolmetscherausbildung beträgt 3 Jahre. Neben der 1. Fremdsprache Englisch kann als 2. Fremdsprache Tschechisch (keine Vorkenntnisse erforderlich) oder für ausländische Studierende Deutsch (Grundkenntnisse erforderlich) gewählt werden.

Die Ausbildung schließt mit einer zentralen staatlichen Prüfung ab und berechtigt bei bestandener Abschlussprüfung zum Führen der Berufsbezeichnungen:
  • Staatlich geprüfte/r Übersetzer/in oder
  • Staatlich geprüfte/r Übersetzer/in und Dolmetscher/in.

Die Anmeldungen nimmt die Abteilungsleiterin, Frau Brigitte Ross, entgegen (Mailadresse: brigitte.ross@eu-bs.de)

09. August 2018

Volná místa pro budoucí tlumočníky a překladatele

Státní odborná akademie pro překladatelství a tlumočení při Učňovském centru Weiden nabízí volná místa pro studium.
Překladatelé mají vynikající znalosti ve dvou nebo více jazycích. Navíc mají hlubší znalosti v jednom nebo ve více oborech, a mohou tak texty překládat do jiného jazyka obsahově správně, ve vhodném stylu a se zaměřením na cílovou skupinu.

Tlumočníci překládají projevy, rozhovory a jednání do jiného jazyka simultánně nebo sčasovým posunem většinou v rámci mezinárodních setkání a konferencí.

Odborné vzdělání překladatele a tlumočníka trvá 3 roky. Vedle prvního cizího jazyka angličtiny může být jako druhý cizí jazyk zvolena čeština (nejsou zapotřebí žádné předchozí znalosti) nebo pro zahraniční studenty němčina (nutné základní znalosti).

Odborné vzdělání je zakončeno centralizovanou státní zkouškou, jejíž úspěšné složení opravňuje k užívání profesního označení:
  • překladatel/překladatelka se státní zkouškou nebo
  • překladatel a tlumočník/překladatelka a tlumočnice se státní zkouškou

Zájemci se mohou hlásit u paní Brigitte Ross (brigitte.ross@eu-bs.de).
Rendert Time: 0,044 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,49 MB