Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Kulturtouren • Cesty za kulturou

23. September 2018

KulturTour nach Mittelböhmen

Mittelböhmen ist das Ziel der KulturTour des Centrum Bavaria Bohemia / Bavaria Bohemia e.V. im September 2018. Auf dem Programm stehen die Bunkeranlage in Míšov, die barocke Synagoge und das Renaissanceschloss in Březnice (Bresnitz).
Erste Station ist der ehemalige Atombunker des Warschauer Pakts in Míšov. Er liegt im Gebiet des Truppenübungsplatzes Brdy. Die weitläufige Bunkeranlage diente während des Kalten Krieges zur Lagerung von Atomwaffen. Im dazu gehörigen Museum sind verschiedene Exponate zum Kalten Krieg, zu den sowjetischen und amerikanischen Atomprogrammen und gefundene Gegenstände aus dieser Zeit zu besichtigen.

Nach dem Mittagessen geht es zur barocken Synagoge von Březnice (Bresnitz). 1821 fiel der Bau einer Feuersbrunst zum Opfer. Die Gemeinde ließ das Gebäude im alten Stil wiederaufbauen. Das ehemalige, inzwischen restaurierte und heute als Museum genutzte Synagogengebäude, steht im Zentrum des einstigen Ghettoviertels, dessen mehr als 20 barocke Häuser noch vorhanden sind. Mehrere hundert Grabsteine des jüdischen Friedhofs im Norden der Stadt legen heute noch Zeugnis davon ab, dass Březnice Sitz einer jüdischen Gemeinde war.

Zum Abschluss der KulturTour steht das Renaissanceschloss Březnice (Bresnitz) auf dem Programm. Dort spielte sich eine der romantischsten Geschichten ab, die die Monarchie erlebte: Im Schloss heiratete Erzherzog Ferdinand, Sohn des österreichischen Kaisers Ferdinand I.,1557 heimlich die bürgerliche Tochter Philippine Welser.

Reisepreis:
EURO 44,00 Euro pro Person (5,00 Euro Ermäßigung für Mitglieder von Bavaria Bohemia e.V.). Im Preis sind die Busfahrt, alle Führungen und alle Eintritte enthalten. Mittag- und Abendessen sind nicht im Preis enthalten. Wir empfehlen die Mitnahme von tschechischen Kronen.

Den Reisepreis überweisen Sie bitte – nach telefonischer Anmeldung / per Mail – auf folgendes Konto:
Bavaria Bohemia e.V. I IBAN: DE46 7505 1040 0100 1813 20 Kennwort: Mittelböhmen

Ihre Anmeldung bitte an David Vereš – david.veres@cebb.de – Telefon: 09674 – 92 48 79
Die Fahrt findet ab einer Mindestteilnehmeranzahl von 25 Personen statt. Ihre Anmeldung ist verbindlich!

Abfahrtszeiten:
  • 07:15 Uhr Nabburg | Pendlerparkplatz an der A93
  • 07:35 Uhr Oberviechtach | Parkplatz Dreifachturnhalle Ortenburg-Gymnasium
  • 07:50 Uhr Schönsee | Rathaus
  • 08:05 Uhr Eslarn | Rathaus
  • 08:15 Uhr Waidhaus | Parkplatz Netto-Markt, 2. Einfahrt rechts bei der Rampe

23. September 2018

Cesta za kulturou do Středních Čech

Střední Čechy jsou cílem cesty za kulturou Centra Bavaria Bohemia / spolku Bavaria Bohemia e.V. v září 2018. Na programu jsou bunkr v Míšově, barokní synagoga a renesanční zámek v Březnici.
První zastávkou je bývalý atomový bunkr Varšavské smlouvy v Míšově. Nachází se v oblasti vojenského újezdu Brdy. Rozsáhlé zařízení bunkru sloužilo během studené války ke skladování atomových zbraní. V muzeu, patřícím k bunkru, je možné prohlédnout si různé exponáty ke studené válce, k sovětským a americkým atomovým programům a nalezené předměty z této doby.

Po obědě pokračuje cesta k barokní synagoze v Březnici. V roce 1821 padla stavba za oběť požáru. Obec nechala budovu znovu postavit ve starém stylu. Bývalá, mezičasem restaurovaná budova synagogy, sloužící dnes jako muzeum, stojí v centru čtvrti někdejšího ghetta, jehož více než 20 barokních domů ještě existuje. Několik stovek náhrobních kamenů židovského hřbitova na severu města vydává ještě i dnes svědectví o tom, že Březnice byla sídlem židovské obce.

Na závěr cesty za kulturou je na programu renesanční zámek Březnice. Tam se odehrál jeden z romantických příběhů, které zažila monarchie: V zámku se arcivévoda Ferdinand, syn rakouského císaře Ferdinanda I., v roce 1557 tajně oženil s měšťanskou dcerou Filipínou Welserovou.

Cena zájezdu:
44,00 eur na osobu (5,00 eur sleva pro členy spolku Bavaria Bohemia e.V.). V ceně zájezdu jsou zahrnuty jízda autobusem, všechna provázení v objektech a vstupné. Oběd a večeře nejsou v ceně obsaženy. Doporučujeme vzít si sebou české koruny.

Cenu zájezdu uhraďte prosím převodem – po přihlášení se telefonicky nebo mailem – na následující účet:
Bavaria Bohemia e.V. I IBAN: DE46 7505 1040 0100 1813 20 Heslo: Střední Čechy

Vaši přihlášku směrujte prosím na Davida Vereše - david.veres@cebb.de – Telefon: 0049 9674 924 879
Cesta se koná od minimálního počtu účastníků 25 osob. Vaše přihláška je závazná!

Časy odjezdů:  

  • 07:15 hod. – Nabburg – parkoviště pro dojíždějící na A93  
  • 07:35 hod. – Oberviechtach – parkoviště u tělocvičny Ortenburgova gymnázia
  • 07:50 hod. – Schönsee – radnice  
  • 08:05 hod. – Eslarn – radnice  
  • 08:15 hod. – Waidhaus Netto-Markt, 2. vjezd vpravo u rampy

Fotogalerie • Fotogalerie

Bunker Brdy | Bunkr Brdy
Synagoge in Bresnitz | Březnická synagoga
Renaissanceschloss in Bresnitz | Březnice - renesanční zámek
Rendert Time: 0,044 Sek. | Speicherverbrauch: 3,31 MB / 3,50 MB