Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

08. August 2018

Europäischer Freiwilligendienst im CeBB in Schönsee 2019

Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee sucht ab Januar 2019 eine/-n Freiwillige/-n im Rahmen des Europäischen Freiwilligendienstes (EFD) des EU-Programms Erasmus+. Interessenten sollten sich möglichst umgehend melden!
Das Wichtigste im Überblick:
 • Beginn: ab 02.01.19 
 • Dauer: 1 Jahr 
 • Tätigkeitsort: Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), Schönsee (Oberpfalz, Bayern)
 • Bewerbungen sind ab sofort möglich! Interessenten schicken bitte Lebenslauf und Motivationsschreiben auf Deutsch und Tschechisch per E-Mail an david.veres@cebb.de

Für die Teilnahme am Programm der Europäischen Union ERASMUS+ entstehen keine Kosten! Mehr Informationen unter: www.jugend-in-aktion.de und www.erasmusplus.de.

Tätigkeitsschwerpunkte:
 • Mitarbeit bei der Veranstaltungsorganisation und Projektumsetzung
 • Unterstützung bei der redaktionellen Betreuung des zweisprachigen Internetportals bbkult.net und der Social Media-Seiten
 • Unterstützung bei der Planung und Durchführung von Kulturtouren - Beobachtung der Kunst- und Kulturszene in den Nachbarregionen
 • Kontaktpflege zu tschechischen Partnern, Informationsaustausch zwischen Kulturverantwortlichen
 • Besucherbetreuung / -beratung
 • Mitarbeit bei der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 • Organisation des deutsch-tschechischen Stammtisches in Schönsee
 • Umsetzung eigener Ideen für Veranstaltungen und Kulturtouren

Bewerber sollten:
 • aus der Tschechischen Republik stammen
 • zwischen 18 und 30 Jahre alt sein
 • gute Deutschkenntnisse besitzen
 • Interesse an den deutsch-tschechischen Beziehungen und dem grenzüberschreitenden Kulturleben haben

Tätigkeitsort: 
Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee liegt in der Mitte zwischen Regensburg und Pilsen, München und Prag (Anfahrt). Seit über 10 Jahren fungiert es als grenzüberschreitende Kulturdrehscheibe, Informationszentrum, Netzwerkknoten und Begegnungsort. Das zweisprachige Kulturportal www.bbkult.net informiert über Kulturveranstaltungen, Einrichtungen, Projekte und Partnerschaften auf bayerischer und tschechischer Seite. Das CeBB unterstützt informierend und vermittelnd alle an grenzüberschreitenden Kooperationen und Kontakten Interessierte.

Seit Dezember 2016 nimmt es diese Aufgaben als Koordinierungsstelle für die bayerisch-tschechische kulturelle Zusammenarbeit im Auftrag des StMBW wahr. Außerdem veranstaltet es ein breit gefächertes grenzüberschreitendes Kultur- und Begegnungsprogramm für verschiedene Zielgruppen. 

Fragen? 
Einige häufige Fragen hat das Freiwilligenzentrum Tandem unter folgendem Link bereits beantwortet: www.ahoj.info/volunteering 


Ansprechpartner: 
David Vereš 
Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) 
Freyung 1, 92539 Schönsee 
E-Mail: david.veres@cebb.de 
Tel.: 09674 – 924879

08. August 2018

Evropská dobrovolná služba v CeBB v Schönsee 2019

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee hledá od ledna 2019 na období jednoho roku dobrovolnici / dobrovolníka v rámci Evropské dobrovolné služby programu EU Erasmus+. Zájemci nechť se prosím hlásí pokud možno obratem!
Přehled nejdůležitějších informací:
 • Začátek: od 2. 1. 2019 
 • Doba trvání: 1 rok 
 • Místo působení: Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), Schönsee (Horní Falc, Bavorsko)
 • Žádosti je možné posílat okamžitě! Zašlete svůj životopis a motivační dopis v českém a německém jazyce na emailovou adresu david.veres@cebb.de
Při účasti na programu Evropské unie ERASMUS+ nevznikají účastníkům žádné náklady! Více informací najdete na: www.naerasmusplus.cz.

Náplň činnosti:
 • Spolupráce na organizaci akcí a realizaci projektů
 • Podpora redakce dvojjazyčného internetového portálu bbkult.net a sociálních médií
 • Podpora při plánování a realizaci Výletů za kulturou – sledování umělecké a kulturní scény v sousedních regionech
 • Kontakt s českými partnery, výměna informací mezi kulturními partnery
 • Péče o návštěvníky / poradenství
 • Spolupráce na PR
 • Organizace česko-německého štamtiše v Schönsee
 • Realizace vlastních nápadů na akce a Výlety za kulturou

Požadujeme:
 • české občanství
 • věk mezi 18 a 30 lety
 • komunikativní znalost němčiny
 • zájem o česko-německou spolupráci a o kulturní témata

Místo působení: 
Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) se nachází uprostřed mezi Řeznem a Plzní, Mnichovem a Prahou (Kde nás najdete). Funguje jako přeshraniční kulturní točna, kontaktní místo a místo setkávání. Dvojjazyčný kulturní portál www.bbkult.netinformuje o kulturních akcích, zařízeních, projektech a partnerstvích na české i bavorské straně. CeBB podporuje a podává informace všem zájemcům o přeshraniční kooperace a kontakty.  Od prosince 2016 působí jako Koordinační místo pro česko-bavorskou kulturní spolupráci z pověření bavorského Státního ministerstva pro vzdělávání a kulturu, vědu a umění (StMBW). Kromě toho pořádá velmi pestrý a přeshraniční kulturní program pro různé cílové skupiny. 

Otázky? 
Několik často kladených otázek zodpovědělo dobrovolnické centrum Tandem pod tímto odkazem: www.ahoj.info/volunteering 


Kontaktní osoba: 
David Vereš
Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) 
Freyung 1, D-92539 Schönsee 
email: david.veres@cebb.de
tel.: +49 9674 924 877

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
Bei Seminaren treffen die Freiwilligen auf junge Menschen aus ganz Europa | Při seminářích se dobrovolníci setkají s mladými lidmi z celé Evropy
Anna Špicelová, die 1. EVS-Freiwillige im CeBB, rief im Dezember 2009 den deutsch-tschechischen Stammtisch in Schönsee ins Leben. | Anna Špicelová, první dobrovolnice EVS v CeBB, přivedla v prosinci 2009 na svět česko-německý štamtiš v Schönsee.
Im Juni 2011 präsentierte EVS-Freiwillige Zuzana Tejnická das CeBB beim Tag der offenen Tür in der Prager Botschaft. | V červnu 2011 prezentovala dobrovolnice EVS Zunaza Tejnická CeBB při akci otevřených dveří na pražském velvyslanectví SRN.
Mit Sprachanimation begeisterte EVS-Freiwillige Martina Petrakovičová im März 2012 Schüler aus Pilsen für die deutsche Sprache und informierte über den Europäischen Freiwilligendienst. | Pomocí jazykové animace okouzlila dobrovolnice EVS Martina Petrakovičová v březnu 2012 školáky a školačky z Plzně pro německý jazyk a informovala o Evropské dobrovolné službě.
Für das Forum "Wissenschaft ohne Grenzen" im April 2013 übernahm EVS-Freiwillige Markéta Šmalcová die Kommunikation mit den tschechischen Teilnehmern. | Pro fórum „Věda bez hranic“ převzala v dubnu 2013 dobrovolnice EVS Markéta Šmalcová komunikaci s českými účastníky.
Im Februar 2014 konnte der EVS-Freiwillige Jiří Křivánek mit rund 70 Gästen den bereits 50. deutsch-tschechischen Stammtisch in Schönsee feiern. | V únoru 2014 mohl dobrovolník Jiří Křivánek oslavit spolu se 70 hosty již 50. česko-německý štamtiš v Schönsee.
In den Sommerferien 2014 gestaltete EVS-Freiwillige Ida Pětioká ein buntes Nachmittagsprogramm für die Schönseer Kinder. | O prázdninách roku 2014 uspořádala dobrovolnice EVS Ida Pětioká pestrý odpolední program pro děti z Schönsee.
Im CeBB erhalten die EVS-Freiwilligen Einblick in die Veranstaltungsorganisation von A bis Z. Marek Robl (links) führte im November 2015 durch das Konzertprogramm "Jazz ohne Grenzen". | V CeBB získají dobrovolníci náhled do organizace akcí od A do Z. Dobrovolník Marek Robl (vlevo) provázel v listopadu 2015 koncertním programem „Jazz bez hranic“.
2018 wurde das 1. Bayerisch-Böhmische Freundschaftsfest organisiert. Mittig im Bild EVS-Freiwillige Marie Eliášová am Kinder-Stand des CeBB. | V roce 2018 se pořádala 1. Česko-bavorská slavnost přátelství. Upřostřed dobrovolnice Marie Eliášová u CeBB-stánku pro děti.
Rendert Time: 0,083 Sek. | Speicherverbrauch: 3,32 MB / 3,53 MB