Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

23. Juli 2018

Sommerpicknick am Moorbad

Am Mittwoch, 18.07.2018 veranstaltete das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) am Moorbad in Schönsee einen sommerlichen Picknickabend mit witzigen und nachdenklichen deutsch-tschechischen Geschichten, verpackt in Musik.
Die Kulisse war perfekt. Warmer Sommerabend, Kinder tummeln sich im Wasser des Moorbads, auf der Liegewiese breiten sich wie Inseln Freunde, Familien, Gruppen und Paare auf ihren Decken aus und zaubern aus ihren Picknickkörben Köstlichkeiten für die Brotzeit im Grünen.  

Neben dem Moorbad-Kiosk ist unter einem Pavillon die Bühne für die vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) eingeladenen Unterhaltungskünstler platziert. Es sind Jaromir Konecny, als „Deutschlands lustigster Tscheche“ apostrophiert und der leidenschaftliche Musiker Stefan Straubinger, der mit Drehleier und Maultrommel schräge Töne, passend zum Wortwitz seines Bühnenpartners produziert. Die beiden hätten gerne, dass sich die auf der Liegewiese verteilten Gäste näher vor der Bühne scharen, doch die meisten sehen den Abend eher als Zeit zum Genießen in der Abendsonne als konzentriertes Zuhören beim Auftritt der zwei Künstler. Bei der Unterhaltung auf den Picknickdecken geht manches unter, was die beiden in ihrem eineinhalbstündigen Programm bieten. Der entspannten Stimmung im schönen Areal tut dies keinen Abbruch.  

Der aufgebaute Büchertisch gibt einen Einblick in das erfolgreiche schriftstellerische Schaffen von Jaromir Konecny. Im Mittelpunkt des Picknickprogramms das im letzten Jahr erschienene Buch "Die unglaublichen Abenteuer des Migranten Němec". Er tischt im Wechsel mit Stefan Straubingers Maultrommerlsound Geschichten aus diesem so bitterkomischen Schelmenroman auf, der seine eigene Vergangenheit mit der aktuellen Flüchtlingssituation verknüpft und die gesellschaftlichen Missstände in all ihrer Skurrilität zeigt. Der Schriftsteller und  Held des Romans, der ehemalige Flüchtling Lolek Nemec soll ehrenamtlich in einer Asylbewerberunterkunft aushelfen. Dort kämpft er zusammen mit den Flüchtlingen gegen den Lagerkoller, Bürokratie, Paragraphen und die deutsche Behörden. Eine Ohrenweide ist das vom böhmischen Akzent durchzogene Deutsch des Autors, der nach der Emigration im Jahr 1982 an der TU in München seinen Doktor in Chemie erwarb, doch dann lieber ins Schriftstellerfach wechselte und sich vor allem als Poetry-Slammer einen Namen machte.  Zwischendurch ist zur Erheiterung der Gäste Platz im Programm für die neuesten Tschechenwitze und für die in beiden Nachbarländern so beliebte Volkshymne „Rosamunde“, bei der spontan Lenka Kropáčová aus Pilsen ans Mikrofon ging und prompt einen Menge Leute auf der Wiese fand, die sich nicht zweimal bitten ließen, in das Lied einzustimmen.  

Die Sängerin arbeitet bei TOTEM Pilsen, einer Organisation, die Freizeitangebote für ältere Menschen organisiert. Sie kam mit dem Bus mit 15 Senioren aus Pilsen und setzte den tschechischen Akzent im Publikum. Dr. Veronika Hofinger, Leiterin des CeBB, freute sich bei ihrer Begrüßung über alle Gäste, dankte für den Zuspruch, der gemeinnützigen Indienhilfe für die Bewirtung des Badkiosks mit einer vorzüglichen indischen Suppe und dem Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds für die Förderung im Rahmen des Projekts „Kultur ohne Grenzen – Begegnung Bayern Böhmen.

23. Juli 2018

Letní piknik na koupališti Moorbad

Ve středu 18. 7. 2018 pořádalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) na přírodním koupališti Moorbad v Schönsee letní piknikový večer s vtipnými i vážnými česko-německými historkami, zabalenými do hudby.
Kulisa byla perfektní. Teplý letní večer, děti rejdí ve vodě koupaliště Moorbad, na odpočinkové louce se roztahují ostrůvky přátel, rodin, skupin a párů na svých dekách a kouzlí ze svých piknikových košů chuťovky pro svačinu v zeleni.

Vedle kiosku koupaliště je pod jedním pavilonem umístěno jeviště pro umělce, pozvané Centrem Bavaria Bohemia (CeBB). Jsou to Jaromír Konečný, nazýván jako "nejvtipnější Čech Německa" a vášnivý muzikant Stefan Straubinger, který produkuje na flašinetu a brumli provokující tóny, hodící se ke slovnímu vtipu svého partnera na jevišti. Oba dva by byli rádi, kdyby se lidé, rozptýlení na louce shromáždili blíže k jevišti, ale většina z nich vnímá večer spíše jako čas k odpočinku při večerním slunci než jako soustředěné naslouchání při vystoupení dvou umělců. Při zábavě na piknikových dekách zanikne ledaco z toho, co ti dva ve svém jeden a půl hodinovém programu nabízí. Uvolněnou náladu v hezkém areálu to nijak neruší.

Postavený stůl s knihami umožňuje nahlédnout do spisovatelské tvorby Jaromíra Konečného. Středobodem piknikového programu je v minulém roce vydaná kniha "neuvěřitelná dobrodružství migranta Němce". Střídavě se zvuky brumle Stefana Straubingera servíruje příběhy z tohoto, tak hořce komického šibalského románu, který spojuje jeho vlastní minulost s aktuální situací uprchlíků a ukazuje společenské neduhy v celé své fraškovitosti. Spisovatel a hrdina románu, bývalý uprchlík Lolek Němec má neplaceně vypomáhat v ubytovně uchazečů o azyl. Tam bojuje společně s uprchlíky proti výbuchům zlosti, byrokracii, paragrafům a německým úřadům. Pastvou pro uši je českým přízvukem proložená němčina autora, který po emigraci v roce 1982 získal na Technické univerzitě v Mnichově doktorát v oboru chemie, poté ale raději změnil obor a přestoupil mezi spisovatele, kde si udělal jméno především jako poetry slammer. Mezičasem nastal v programu čas pro nejnovější české vtipy k pobavení hostů a pro lidovou hymnu "Rosamunde", tolik oblíbenou v obou sousedních zemích, při které šla spontánně k mikrofonu Lenka Kropáčová z Plzně a hned našla na louce hromadu lidí, kteří se nenechali dvakrát prosit, aby se k písni přidali.

Zpěvačka pracuje u TOTEMu Plzeň, organizaci, která organizuje volný čas pro starší lidi. Přijela autobusem s 15 seniory z Plzně a přidala v publiku český akcent. Dr. Veronika Hofinger, vedoucí CeBB, vyslovila při svém uvítání radost ze všech hostů, poděkovala za přízeň obecně prospěšné organizaci Pomoc Indii za občerstvení u lázeňského kiosku se znamenitou indickou polévkou a Česko-německému fondu budoucnosti za finanční podporu v rámci projektu "Kultura bez hranic - Setkávání Bavorsko - Čechy"

Fotogalerie • Fotogalerie

Dreiklang bei Rosamunde: Spontansängerin Lenka Kropáčová, Jaromir Konecny und Stefan Straubinger (v.r.n.l.) |
Da lässt sich’s genießen |
Sommerfeeling beim Picknick auf der Moorbadwiese |
Rendert Time: 0,048 Sek. | Speicherverbrauch: 3,31 MB / 3,50 MB