Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

24. Juli 2018

Reithalle in Světce mit barocker Musik und barocken Tänzen

Die Kulturtour des Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) nach Tachov zum barocken Fest in der Reithalle Světce am Samstag, 15.07.2018 brachte viele schöne Momente für die KulturTour-Teilnehmer.
„Ich komme bei meinen Reisen ins Nachbarland immer wieder ins Staunen: So etwas Schönes befindet sich unmittelbar in unserer Nähe." So kommentierte eine Mitfahrerin die Kulturtour des Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) nach Tachov (Tachau) und zur Reithallte in Světce (Heiligen). Bei strahlendem Wetter waren die barocken Schätze der ehemaligen Kreisstadt Ziel der Entdeckungstour.

Eine kurzweilige Führung in den historischen Räumen der Reitschule mit Fürstenloge gab Ein- und Ausblicke in die architektonischen Besonderheiten des nationalen Kulturdenkmals und auf seine einmalige Dachkonstruktion. Es ist ein Bauwerk von monumentalem Ausmaß, das zu den größten seiner Art  in Europa zählt. Fürst Alfred von Windisch-Grätz errichtete die Reithalle zur Zeit der Donaumonarchie in den Jahren 1856 bis 1861. Der Grundriss hat die Form eines Kreuzes, das Bauwerk ist 60,2 m lang, 52 m breit und 26,3 m hoch.  Nach der Enteignung 1945 verfiel die Reithalle mehr und mehr und war bereits zum Abriss freigegeben. 1997 kam sie in den rettenden Besitz der Stadt Tachov und wurde seit dem Jahr 2000 in mehreren Schritten restauriert. Mit einer Mischung aus neugotischen und neuromanischen Formen schrieb der Bau Architekturgeschichte und ist nach Wien die zweitgrößte Reithalle in Europa.

Im Anschluss an die Reithalle in Světce stand der Besuch des Tachauer Schlosses auf dem Programm. Mit Exponaten aus dem Besitz der Familie Windisch-Graetz sind die Zimmer detailgetreu ausgestattet. Die alten Gemäuer dienen als Zeugnisse der Stadtgeschichte. Doch nicht nur die Vergangenheit ist erlebbar, auch der Bund fürs Leben kann im Schloss besiegelt werden. Ein würdiger Ort für das Tachauer Standesamt.  

Nach dem Mittagessen hatten die Gäste der Kulturtour Zeit, die ursprünglich königliche Freistadt Tachov auf eigene Faust zu erkunden. Im Mittelalter lag sie an der strategisch bedeutenden „Goldenen Straße“ von Nürnberg nach Prag. Im historischen Stadtkern mit seinem noch erhaltenen Befestigungsgürtel aus dem 14. Jahrhundert sind die Spuren der Geschichte deutlich spürbar. 

Am Nachmittag ging es wieder zurück in die historische Reithalle zu einem Konzert im Rahmen des Veranstaltungszyklus “Offene Tore zur Reithalle“. Dass der Raum mit ausgezeichneter Akustik gesegnet ist, war beim nachmittäglichen Barock-Konzert für alle erlebbar. Auf dem Programm standen Kompositionen von Antonio Vivaldi. Zu den Klängen von Cembalo (Vlastimil Kovář), Flöte (Martina Vejrová ), Gitarre (Petr Fiala) und Gesang führte das renommierte Ensemble Hartig aus Český Krumlov (Krumau) unter der Leitung von Prof. Helena Kazárová Tänze aus dem 17. und 18. Jahrhundert in zeitgenössischen Kostümen vor.  

Großen Anklang fand bei den Reiseteilnehmern zum Abschluss dieser gelungenen KulturTour eine kleine Stärkung mit belegten Brötchen, die das Reiseleiterteam um Kamila Spichtinger, Gabi Dlubal und Susanne Setzer für die Heimfahrt im Bus organisiert hatte.    

Die nächste KulturTour des CeBB mit noch freien Plätzen führt am Freitag, den 7. September nach Pilsen zu einer großartigen Veranstaltung:  Tschechien feiert in diesem Jahr den 100. Jahrestag der Gründung der Ersten Republik im Jahre 1918. Pilsen erinnert an dieses Jubiläum mit einer fulminanten Open-Air-Inszenierung am Platz der Republik (Náměstí republiky) mit Bedřich Smetanas Oper „Die Verkaufte Braut“.

24. Juli 2018

Jízdárna ve Světcích s barokní hudbou a barokními tanci

Cesta za kulturou Centra Bavaria Bohemia (CeBB) do Tachova na barokní svátek v Jízdárně Světce v sobotu 15. 7. 2018 přinesla pro účastníky kulturního zájezdu mnoho hezkých momentů.
"Při mých cestách do sousední země vždy znovu žasnu, že něco tak hezkého se nachází bezprostředně v naší blízkosti." Tak komentovala jedna účastnice cestu za kulturou Centra Bavaria Bohemia (CeBB) do Tachova a do Jízdárny ve Světcích. Při slunečném počasí byly cílem zájezdu barokní poklady bývalého okresního města.

Zábavné provázení v historických prostorách jízdárny s knížecí lóží umožnilo podívat se na architektonické zvláštnosti národní kulturní památky a jedinečnou střešní konstrukci. Jedná se o stavební dílo monumentálního rozsahu, které patří k největším svého druhu v Evropě. Kníže Alfred Windischgrätz postavil jízdárnu v době Dunajské monarchie v letech 1856 až 1861. Půdorys má tvar kříže, stavební dílo má délku 60,2 m, šířku 52 m a výšku 26,3 m. Po vyvlastnění v roce 1945 se jízdárna postupně rozpadala a její plánovaná demolice byla již schválena. V roce 1997 se dostala do záchranného vlastnictví města Tachov a byla od roku 2000 v několika etapách restaurována. Se směsí novogotických a novorománských tvarů psala tato stavba dějiny architektury a po Vídni je druhou největší jízdárnou v Evropě.

V návaznosti na Jízdárnu ve Světcích byla na programu návštěva Tachovského zámku. Jeho pokoje jsou do detailu věrně vybaveny exponáty z majetku rodiny Windischgrätzů. Staré zdi slouží jako svědci historie města. Ale nejen minulost lze zažít, také životní svazek může být v zámku zpečetěn. Důstojné oddávací místo pro Tachovský městský úřad.

Po obědě měli hosté cesty za kulturou čas prozkoumat původně královské svobodné město Tachov na vlastní pěst. Ve středověku leželo na strategicky významné "Zlaté cestě" z Norimberku do Prahy. V historickém jádru města s jeho ještě zachovaným pásem opevnění ze 14. století jsou stopy historie zřetelně očividné.

Odpoledne se skupina přesunula opět zpátky do historické jízdárny na koncert v rámci cyklu akcí "Otevřené dveře jízdárny". Skutečnost, že prostor je požehnán vynikající akustikou, mohli všichni zažít při odpoledním barokním koncertu. Na programu byly skladby Antonia Vivaldiho. Ke zvukům cembala (Vlastimil Kovář), flétny (Martina Vejrová), kytary (Petr Fiala), a zpěvu předvedl renomovaný soubor Hartig z Českého Krumlova pod vedením Prof. Heleny Kazárové tance ze 17. a 18. století v dobových kostýmech.

Velký ohlas u účastníků zájezdu mělo na závěr vydařené cesty za kulturou malé posílení s obloženými chlebíčky, které tým vedení zájezdu kolem Kamily Spichtinger, Gabi Dlubal a Susanne Setzer zorganizovalo v autobusu pro cestu domů.

Příští cesta za kulturou CeBB s ještě volnými místy vede v pátek, 7. září do Plzně na velkolepou akci: Česko slaví v tomto roce 100. výročí založení první republiky v roce 1918. Plzeň si připomene toto jubileum s fulminantní Open Air inscenací na Náměstí republiky opery Bedřicha Smetany "Prodaná nevěsta". 
Rendert Time: 0,051 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,50 MB