Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

19. Juli 2018

Barocker Klangzauber in der Stadlerner Wallfahrtskirche

Abschlusskonzert des Projektorchesters „BBB 2018“ der Barockregion Bayern – Böhmen.
„Was gibt es schöneres für ein Ensemble, als mit stehendem Applaus verabschiedet zu werden“ sagte Bürgermeister Gerald Reiter bei seinen Dankesworten in Richtung Dirigent Prof. Josef Blank und dem Ensemble, dem Projektorchester der Barockregion Bayern Böhmen, kurz „BBB 2018“. Vorausgegangen waren eineinhalb Stunden musikalischer Hochgenuss in der Wallfahrtskirche Stadlern, die den Klängen der Instrumente, wie in besten Konzertsälen, einen akustisch hervorragenden Entfaltungsraum bot.    

Der Konzerttermin hatte mit der Übertragung des WM-Finales starke Konkurrenz. Ein paar Lücken in den Bankreihen waren deshalb nicht verwunderlich.  Die rund 60 Besucher, die am vergangenen Sonntagabend musikalische Prioritäten setzten, bereuten die Entscheidung nicht. Wie der anhaltende Beifall zeigte, erwies sich die Musik aus der Barockzeit für die Gäste aus der näheren und weiteren Region als Entdeckungsreise in eine Zeit, die für die meisten nur mit großartigen Bauwerken in Verbindung gebracht wird. Dass die etwa zweihundertjährige Epoche des Barock (1575 bis 1780) nicht nur für die Architektur, sondern auch für die Musik eine Zeit des Aufbruchs, der Entfaltung und der leidenschaftlichen Bewegtheit war, zeigte sich in den Kompositionen von Johann Anton Reichenauer, auch „böhmischer Vivaldi“ genannt, im ersten Teil des Konzertabends.     

Prof. Josef Blank, gebürtiger Oberpfälzer aus Bodenwöhr, der jetzt an der Anton Bruckner Privatuniversität Linz am Institut für Holzblasinstrumente das Fach Oboe lehrt, erläuterte am Beginn, wie er an die ihm vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) gestellte Aufgabe heranging, ein grenzüberschreitendes Ensemble zusammenzustellen und eine Musikauswahl für die vier Projektkonzerte mit Bezug zur Barockregion Bayern Böhmen zu treffen. Bei seiner Recherche entdeckte er den böhmischen Komponisten Johann Anton Reichenauer, dessen musikalisches Schaffen stark vom italienischen Komponisten Antonio Vivaldi beeinflusst war. Von Reichenauer sind eine Reihe von Konzerten für Violine, Oboe, Fagott, Cello, Orchester-Ouvertüren und Triosonaten überliefert. Diese lange Zeit vergessenen, inzwischen wieder öfter gespielten Komponisten der Öffentlichkeit vorzustellen, gelang Prof. Josef Blank und seinem 21-köpfigen Ensemble aus jungen Studentinnen und Studenten der Musik aus mittel- und osteuropäischen Ländern mit Bravour und Brillanz. In vier Tagen intensiver Probenarbeit im Juni formte der renommierte Oboist ein Orchester, das die Barockmusik aus ihrem musikalischen Schatten führte. Genau das war das Ziel, das das CeBB mit der Bildung des Projektorchesters BBB 2018 verband. Dank der Finanzierung aus EU-Ziel ETZ-Mitteln war es möglich, das Ensemble aus äußerst sympathischen jungen Musikerinnen und Musikern zu bilden und auf die Konzertreise nach Mariánská Týnice (Maria Teinitz) und Tachov (Tachau) in der Region Pilsen, nach Osterhofen in Niederbayern und zum Abschlusskonzert nach Stadlern zu schicken.   

Höhepunkte des Konzertprogramms waren die Soloparts von Hrvoja Hrešć, Cello und Vojtěch Pospíšil, Oboe. Beide sind große Talente, die schon zahlreiche Preise gewannen, Einladungen zu internationalen Festivals erhielten und am Beginn ihrer Karriere stehen. Bemerkenswert auch Lida Limmer am Kontrabass aus Passau, die trotz ihrer jungen sechzehn Jahre sehr souverän mit dem größten Streichinstrument umging und als Jungstudentin an der Linzer Bruckner Universität eingeschrieben ist. Wer dachte, Barockmusik sei eintönig und vor allem vom Cembalo mit seinem hochtönigen zupfenden Klang geprägt, der machte beim Konzert eine ganz andere Erfahrung: Dynamische Passagen mit opulenter Klangfülle, auch mit Pauken und Trompeten, wechselten sich ab mit Sätzen, bei denen Violine, Cello, Kontrabass, Oboe und Fagott im Wechsel und miteinander den Ton angaben. Mit der Orchestersuite Nr. 3 von Johann Sebastian Bach im zweiten Teil des Konzerts folgte dem unbekannten böhmischen der berühmte deutsche Barockkomponist Johann Sebastian Bach, der mit seinen Werken Musikgeschichte schrieb.   

Dr. Veronika Hofinger, Leiterin des CeBB und Sophia Grau von der Pfarrgemeinde eröffneten mit begrüßenden Worten den Abend. Veronika Hofinger stellte das Konzert in den Zusammenhang des dreijährigen grenzüberschreitenden Projekts Barockregion Bayern Böhmen und hob dankend CeBB-Mitarbeiter Sebastian Lesňák hervor, der sich engagiert um die Organisation kümmerte. Sophia Grau gab einen kurzen Einblick in die Entstehungsgeschichte der Wallfahrtskirche mit gotischem Kreuzrippengewölbe aus der Anfangszeit und dem später gebauten Kirchenschiff mit der Innenausstattung aus der Barockzeit. Beide dankten schon vorab für die Spenden, die zu gleichen Teilen an die Kirchengemeinde zum Unterhalt und an Bavaria Bohemia e.V. gehen.

19. Juli 2018

Barokní zvukové kouzlo v poutním kostele ve Stadlern

Závěrečný koncert projektového orchestru "BBB 2018" Barokního regionu Čechy Bavorsko.
"Není nic hezčího pro soubor, než když se s ním publikum loučí ve stoje" řekl starosta Gerald Reiter ve svém poděkování na adresu dirigenta prof. Josefa Blanka a jeho souboru, orchestru projektu Barokní region Čechy Bavorsko, krátce "BBB 2018". Předcházelo tomu jeden a půl hodiny nejvyššího hudebního požitku v poutním kostele ve Stadlern, který nabídl zvukům nástrojů akusticky vynikající prostor k rozvinutí, jako v nejlepších koncertních sálech.

Termín koncertu měl v přenosu finále MS silnou konkurenci. Několik mezer v řadách lavic proto neudivilo. Zhruba 60 návštěvníků, kteří minulou neděli dali přednost hudbě, nelitovalo své rozhodnutí. Jak ukázal neutuchající potlesk, hudba z období baroka se pro hosty z bližšího i vzdálenějšího regionu projevila jako cesta za objevováním doby, která je pro většinu spojována jen s velkolepými stavebními díly. Skutečnost, že asi dvěstěleté období baroka (1575 až 1780) nebylo jen pro architekturu dobou rozmachu, aktivity a vášnivého neklidu, nýbrž také pro hudbu, se ukázalo ve skladbách Jana Antonína Reichenauera, nazývaného také "český Vivaldi", v první části koncertního večera.

Prof. Josef Blank, rodilý Hornofalčan z Bodenwöhru, který nyní vyučuje hru na hoboj na Institutu dřevěných dechových nástrojů na soukromé univerzitě Antona Brucknera v Linzi, na začátku vysvětlil, jak přistupoval k úkolu, který mu byl svěřen Centrem Bavaria Bohemia (CeBB), sestavit přeshraniční orchestr a vybrat hudbu pro čtyři koncerty v rámci projektu a ve vztahu k Baroknímu regionu Čechy Bavorsko. Při své rešerši objevil českého skladatele Jana Antonína Reichenauera, jehož hudební tvorbu výrazně ovlivnil italský skladatel Antonio Vivaldi. Od Reichenauera je zachována řada koncertů pro housle, hoboj, fagot, cello, orchestrální předehry a trio-sonáty. Představit veřejnosti tyto dlouho zapomenuté, nyní ale opět častěji hrané skladatele se prof. Josefu Blankovi a jeho 21člennému orchestru, složenému z mladých studentek a studentů hudby ze zemí Střední a Východní Evropy podařilo s bravurou a brilantností. Během čtyř zkouškových dnů v červnu zformoval renomovaný hobojista orchestr, který vyvedl barokní hudbu z jejího hudebního stínu. Přesně to bylo cílem, který CeBB spojoval s vytvořením projektového orchestru BBB 2018. Díky financování EÚ z prostředků ERDF Cíl EÚS bylo možné vytvořit soubor z nanejvýš sympatických hudebnic a hudebníků a vyslat je na sérii koncertů do Mariánské Týnice a Tachova v Plzeňském kraji, do Osterhofenu v Dolním Bavorsku a na závěrečný koncert do Stadlern.

Vrcholy koncertního programu byly sólové party Hrvoji Hrešće na cello a Vojtěcha Pospíšila na hoboj. Oba jsou velké talenty, kteří již získali četné ceny, obdrželi pozvání na mezinárodní festivaly a jsou na začátku své kariéry. Pozoruhodná je i Lida Limmer na kontrabas z Pasova, která přes své mládí šestnácti let zacházela s největším smyčcovým nástrojem velmi suverénně a která je zapsána jako mladá studentka na Brucknerově univerzitě v Linci. Kdo si myslel, že barokní hudba je jednozvučná a ovlivněná především cembalem s jeho vysokotónovým brnkajícím zvukem, ten získal při koncertu zcela jinou zkušenost: Dynamické pasáže s opulentním množstvím zvuků také s tympány a trubkami se střídaly s větami, při kterých housle, celo, kontrabas, hoboj a fagot ve výměnách i společně udávaly tón. S orchestrální suitou č. 3 od Johana Sebastiana Bacha v druhé části koncertu následoval po neznámém českém skladateli slavný německý barokní skladatel Johann Sebastian Bach, který se svými díly psal hudební historii.

Dr. Veronika Hofinger, vedoucí CeBB a Sophia Grau z farní obce zahájily uvítacími slovy večer. Veronika Hofinger uvedla koncert do souvislosti s tříletým přeshraničním projektem Barokní region Čechy Bavorsko a s poděkováním vyzvedla práci pracovníka CeBB Sebastiana Lesňáka, který se velmi angažovaně staral o organizaci. Sophia Grau podala krátkou informaci o historii vzniku poutního kostela s gotickou žebrovou klenbou z počátečního období a později postavenou kostelní lodí s vnitřní výbavou z doby baroka. Obě děkovaly již předem za dary, které jdou stejným dílem církevní obci na udržování a spolku Bavaria Bohemia e.V.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
 |
 |
 |
Rendert Time: 0,208 Sek. | Speicherverbrauch: 3,31 MB / 3,51 MB