Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Pressemitteilungen • Tiskové zprávy

19. Juli 2018

KulturTipps für West- und Südböhmen und für Ostbayern für den Zeitraum vom 19.07. bis zum 25.07.2018

Im Zeitraum von Donnerstag bis Mittwoch bieten die bayerischen und tschechischen Nachbarregionen einige interessante Veranstaltungen. Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) stellt wöchentlich eine Übersicht der interessantesten Veranstaltungen in den KulturTipps zusammen.
 • Oberfranken
Eine Exklusive Führung zur Sonderausstellung „DICK. DÜNN. FETT. MAGER. - Porzellan in drei Jahrhunderten Esskultur“ wird am Sonntag, 22.07. ab 14:30 Uhr vom Porzellanikon Hohenberg angeboten.  

Die neue Band Student Revolution, die aus Hofer Studenten besteht, tritt am Freitag, 20.07. ab 20 Uhr im Kunstkaufhaus in Hof auf. 


 • Karlsbader Bezirk 
Das Konzert des Jugendorchesters Hampshire country youth orchestra aus Großbritanien kann man am Donnerstag, 26.07. ab 19:30 Uhr im Božena Němcová Theater in Františkovy Lázně genießen. Auf dem Programm steht z. B. Leonard Bernstein und Sergei Prokofjew. 

Die Band The Backwards - Beatles revival ist eine der erfolgreichsten Beatles Revival-Bands der Welt. Das Konzert findet am Donnerstag, 19.07. ab 19:30 Uhr im Stadttheater Marienbad statt.


 • Oberpfalz
Musiker und Künstler werden die Weidner Innenstadt am Freitag, 20.07. bei der Kultur- und Einkaufsnacht „Weiden träumt" in eine Traumlandschaft voller romantischer Lichteffekte verwandeln, der Sie sich nicht entziehen können. 

Auch dieses Jahr wieder gibt es am Sonntag, 22.07. ab 14 Uhr ein quitschvergnügtes & buntes Programm für Groß und Klein auf dem Kinderfest in Amberg. Denn nicht nur Kinder treffen hier auf all das, was das Herz begehrt.


 • Pilsner Bezirk  
Am 25.07. findet der Sommer-Musik-Mittwoch  ab 18 Uhr auf dem Klattauer Marktplatz statt. Die Besucher können sich auf die Band Petrovická sedmička freuen. 

Das Abschlusskonzert der Rockkurse und des Sommerkunstworkshops kann man am Samstag, 21.07. ab 20 Uhr auf dem Stadtplatz in Domažlice/Taus unter freiem Himmel live erleben.


 • Niederbayern
Das Sommer-Großevent Passauer Kunstnacht am Freitag, 20.07. ab 20 Uhr in der Passauer Altstadt wird auch in diesem Jahr viele Programmpunkte bieten, bei denen jeder der tausenden Kulturbegeisterten auf seine Kosten kommt. 

Die geführte Wanderung mit der Waldbahn: Gotteszell-Osterbrünnl-Ruhmannsfelden  am Freitag, 20.07. ab 9:30 Uhr führt die Teilnehmer durch das Arberland. Anmeldung notwendig. 


 • Bezirk Südböhmen
Das Internationale Musikfestival Český Krumlov bietet insgesamt 19 Musikproduktionen verschiedener Genres - ein Opern-Galakonzert, Sinfonie- und Kammerkonzerte, ein Orgelkonzert, authentische Interpretationen, Swing und sogar Crossover.

Kollektives Wohnen sollte in der Vergangenheit Menschen oder eine Familie zusammenbringen und die Zeit oder Haushaltsgeld sparen. Die Ausstellung Zusammenwohnen / Tschechische kollektive Häuser kann man zurzeit in der Südböhmischen Aleš-Galerie in Budweis besuchen. 

19. Juli 2018

Tipy na kulturní­ akce v západní­ch a jižní­ch Čechách a ve Východním Bavorsku na období­ od 19. 7. do 25. 7. 2018

V období od čtvrtka do středy nabízejí České a bavorské sousední regiony několik zajímavých akcí. Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) sestavuje týdně v těchto kulturních tipech přehled nejzajímavějších akcí.
 • Horní Franky
Exkluzivní komentovanou prohlídku výstavou "DICK. DÜNN. FETT. MAGER. - Porcelán ve třech staletích kultury stravování" nabídne v neděli 22. 7. od 14:30 hod. Porzellanikon Hohenberg.  

Nová hudební skupina zastoupená studenty z Hofu Student Revolution vystoupí v pátek 20. 7. od 20 hod. v umělecko-nákupním domě v Hofu. 


 • Karlovarský kraj  
Koncert mládežnického orchestru z Velké Británie Hampshire country youth orchestra si lze poslechnout ve čtvrtek 26. 7. od 19:30 hod. v divadle Boženy Němcové ve Františkových Lázních. Návštěvníci uslyší například díla Leonarda Bernsteina nebo Sergeje Prokofjeva. 

Kapela The Backwards - Beatles revival  je jedním z nejlepších Beatles revivalů na světě. Posluchači jsou srdečně zváni na koncert ve čtvrtek 19. 7.  v městském divadle Mariánské Lázně.  


 • Horní Falc 
Hudebníci a další umělci promění na Kulturní a nákupní noci „Weiden sní" v pátek 20. 7. centrum Weidenu v krajinu snů plnou romantických světelných efektů, kterým nebude možné odolat.  

I v roce 2018 bude na Dětských slavnostech v Ambergu v neděli 22. 7. od 14 hod. zábavný a pestrý program pro malé i velké. Protože nejen děti tu najdou všechno, co srdce ráčí.


 • Plzeňský kraj
25. 7. se od 18 hod. koná Letní hudební středa na klatovském náměstí. Návštěvníci se tentokrát mohou těšit na hudební skupinu Petrovická sedmička. 

Závěrečný koncert Rockových kurzů a Letní umělecké dílny si mohou návštěvníci přijít poslechnout v sobotu 21. 7. od 20 hod. na náměstí Míru v Domažlicích. 


 • Dolní Bavorsko
Událost Pasovská umělecká noc v pátek 20. 7. na starém městě v Pasově nabídne i letos skvělý program, ve kterém si na své přijde každý kulturní nadšenec. 

Výlet s lesními dráhami: Gotteszell-Osterbrünnl-Ruhmannsfelden se koná v pátek 20. 7. od 9:30 hod. a provede účastníky krajinou Arberland. Je nutné se přihlásit. 


 • Jihočeský kraj
Mezinárodní hudební festival Český Krumlov nabídne celkem 19 hudebních produkcí různých žánrů – operní galakoncert, symfonické a komorní koncerty, varhanní koncert, autentickou interpretaci, swing, muzikál i crossover. 

Kolektivní bydlení mělo jednotlivce či rodinu slučovat do většího společenského celku a přinést úsporu času a prostředků vynakládaných na vedení domácnosti. Výstavu Bydlet spolu / České kolektivní domy si lze v současné době prohlédnout v Alšově Jihočeské galerii v Českých Budějovicích. 

Fotogalerie • Fotogalerie

20.07.-30.09. | Zusammenwohnen / Tschechische kollektive Häuser | Bydlet spolu / České kolektivní domy
22.07. | Exklusive Führung zur Sonderausstellung | Exkluzivní komentovaná prohlídka výstavou
20.-21.07. | Kultur- und Einkaufsnacht "Weiden träumt" | Kulturní a nákupní noc "Weiden ve snu"
19.07. | The Backwards - Beatles revival |
20.07. | Student Revolution |
20.07. | Passauer Kunstnacht | Pasovská umělecká noc
20.07. | Wanderung mit der waldbahn: Gotteszell-Osterbrünnl-Ruhmannsfelden | Výlet s lesními dráhami: Gotteszell-Osterbrünnl-Ruhmannsfelden
20.07.-11.08. | 27. Internationales Musikfestival Krumau | 27. Mezinárodní hudební festival Český Krumlov
25.07. | Sommer-Musik-Mittwoch | Letní hudební středa
21.07. | Abschlusskonzert der Rockkurse und des Sommerkunstworkshops | Závěrečný koncert Rockových kurzů a Letní umělecké dílny
22.07. | Amberger Kinderfest | Ambergské dětské slavnosti
26.07. | Hampshire country youth orchestra |
Rendert Time: 0,055 Sek. | Speicherverbrauch: 3,32 MB / 3,53 MB