Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Koordinierungsstelle • Koordinační místo

13. Juli 2018

Studienreise: Auf den Spuren Adalbert Stifters und der Habsburger

Anlässlich des 150. Todesjahres Adalbert Stifters (1805 - 1868) führt der Adalbert Stifter Verein vom 9. bis zum 13. September 2018 eine Reise auf den Spuren seines Namenspatrons durch.
Die Reisegruppe besucht in Tschechien seinen Heimatort Oberplan (Horní Planá) mit der Stifter-Gedenkstätte, der Margarethenkirche (Epitaph für seine Mutter), dem Stifterdenkmal und der Kapelle zur schmerzhaften Muttergottes auf dem Gutwasserberg. Es geht auch nach Friedberg (Frymburk) am Moldau-Stausee, die Burgruine Wittinghausen (Vítkův hrádek) sowie Rosenberg (Rožmberk) an der Moldau. All dies sind Stätten, die entweder in Stifters Leben oder in seinen Werken eine Rolle spielten.

Weitere Stationen sind in Österreich das Benediktinerstift Kremsmünster, dessen Gymnasium Stifter von 1818 bis 1826 besuchte und die Stadt Linz, in der Stifter die letzten 20 Jahre seines Lebens verbrachte.

Auf dem Rückweg besucht die Gruppe auf den Spuren des Malers Adalbert Stifter auch das Salzkammergut und stattet dabei Bad Ischl und der Kaiservilla einen Besuch ab, zumal sich mit dem Jahr 2018 auch das Ende der Donaumonarchie zum 100. Mal jährt. 

Die Reisekosten betragen 450 € (für Mitglieder des ASV: 410 €). Inbegriffen sind Busreise, Übernachtung im DZ, Halbpension (ohne Getränke), Führungen, Eintritte und fachkundige Reiseleitung. Für einen Aufpreis von 45 € p. P. steht eine begrenzte Zahl von Einzelzimmern zur Verfügung.

Anmeldungen sind bis zum 25. Juli 2018 möglich.

Weitere Informationen und Anmeldeformular im Downloadbereich unter diesem Artikel.

13. Juli 2018

Studijní cesta: Po stopách Adalberta Stiftera a Habsburků

U příležitosti 150. výročí úmrtí Adalberta Stiftera (1805 - 1868) pořádá spolek Adalberta Stiftera v době od 9. do 13. září 2018 exkurzi po stopách svého patrona spolku.
Cestovní skupina navštíví v Česku jeho rodnou obec, Horní Planou s památným místem Stiftera, kostelem sv. Markéty (epitaf pro jeho matku), Stifterovým památníkem a kaplí Panny Marie Bolestné, Dobrá voda. Navštíví také Frymburk (Friedberg) na vltavské přehradě, zříceninu hradu Vítkův Hrádek (Wittinghausen) a Rožmberk (Rosenberg) na Vltavě. To všechno jsou místa, která hrála roli buď ve Stifterově životě nebo v jeho dílech.

Dalšími zastávkami jsou v Rakousku benediktinský klášter Kremsmünster, jehož gymnázium Stifter navštěvoval v letech 1818 až 1826 a město Linz, kde Stifter strávil posledních 20 let svého života. Na zpáteční cestě půjde skupina po stopách malíře Adalberta Stiftera také do Solnohradska a přitom navštíví Bad Ischl a císařskou vilu, zvláště když s rokem 2018 je spojeno 100. výročí zániku Dunajské monarchie. 


Cestovní náklady
 obnáší 450 € (pro členy ASV: 410 €). V částce jsou zahrnuty cesta autobusem, přenocování v dvojlůžkovém pokoji, polopenze (bez nápojů), prohlídky s průvodcem, vstupné a odborné vedení zájezdu. Za příplatek 45 € na osobu je k dispozici omezený počet jednolůžkových pokojů.

Přihlášku je možné podat do 25. července 2018.

Další informace a přihlášky v sekci download pod tímto článkem.
Rendert Time: 0,082 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,49 MB