Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Koordinierungsstelle • Koordinační místo

16. Juli 2018

2. Südböhmisch-Niederbayerischer Transferkongress

Am 19. und 20. September 2018 veranstaltet die Universität Passau einen Kongress mit acht Panelen zu aktuellen und unternehmensrelevanten Themen.
Fachleute aus Wissenschaft und Praxis diskutieren über die Zukunft des grenzüberschreitenden Wirtschaftsraums Niederbayern / Südböhmen.

Anmeldungen sind bis zum 9. September 2018 möglich.

Das vorläufige Programm, weitere Informationen und die Anmeldung ist zu finden unter www.uni-passau.de/transferkongress2018 sowie im Downloadbereich unter diesem Artikel. 

16. Juli 2018

2. transferový kongres Jižní Čechy – Dolní Bavorsko

Ve dnech 19. a 20. září 2018 pořádá Univerzita Pasov kongres s osmi panely k aktuálním a podnikově relevantním tématům.
Odborníci z vědy a praxe diskutují o budoucnosti přeshraničního hospodářského prostoru Jižní Čechy / Dolní Bavorsko. Přihlášky jsou možné podat do 9. září 2018.

Předběžný program, další informace a přihlášky najdete na 
www.uni-passau.de/transferkongress2018 nebo v oblasti download pod tímto článkem. 
Rendert Time: 0,052 Sek. | Speicherverbrauch: 3,29 MB / 3,49 MB