Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Koordinierungsstelle • Koordinační místo

02. Juli 2018

Neue KoOpf-Webseite online

Der neue KoOpf-Internetauftritt ging am Dienstag, 26.06.2018 online. Die Kulturkooperative Oberpfalz-KoOpf, ein Netzwerk mit 20 Mitgliedern, veröffentlichte einen neu gestalteten Webauftritt.
Unter www.koopf.de werden die jeweiligen Mitglieder und die Partner samt deren Jahresprogramm vorgestellt. 

Neben Institutionen aus der Oberpfalz sind dies auch drei Partner aus Tschechien und ein Partner aus Niederbayern.

Seit 1999 präsentiert KoOpf die Oberpfalz als Kunst-Raum über Grenzen hinweg, bündelt Institutionen und Initiativen, die zeitgenössische Kunst, Architektur, Literatur und Musik in der Region mit Blick auf überregionale und europäische Dimensionen vertreten, vermitteln und ermöglichen.

02. Juli 2018

Nová webová stránka KoOpf je online

Nová internetová prezentace KoOpf byla v úterý 26. 6. 2018 spuštěna online. Kulturní kooperativa Horní Falce - KoOpf, síť o dvaceti členech, zveřejnila nově koncipovanou prezentaci na webu.
Pod odkazem www.koopf.de jsou představeni jednotliví členové a partneři včetně jejich ročního programu.

Vedle institucí z Horní Falce jsou zde také tři partneři z Česka a jeden partner z Dolního Bavorska.

Od roku 1999 prezentuje KoOpf Horní Falc jako umělecký prostor i za hranicemi, spojuje instituce a iniciativy, které zastupují, zprostředkovávají a umožňují současné umění, architekturu, literaturu a hudbu v regionu se zřetelem na nadregionální a evropské dimenze.
Rendert Time: 0,048 Sek. | Speicherverbrauch: 3,29 MB / 3,49 MB