Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Koordinierungsstelle • Koordinační místo

13. Juli 2018

10. Paneuropa-Halbmarathon

Am Samstag, 18.08.2018 verbinden zum zehnten Mal Läuferinnen und Läufer sportliche Herausforderung und europäische Gedanken beim Lauf über die bayerisch – tschechische Grenze von Stadlern nach Poběžovice (Ronsperg).
Die 21,6 Kilometer des Paneuropa Halbmarathons führen durch das landschaftlich äußerst reizvolle, aber bergige Gebiet des Böhmerwalds. Die Strecke fordert von den Athleten Kraft und Ausdauer. An mehreren Getränke- und Verpflegungsstationen werden die Starter versorgt.

Das Ziel in Poběžovice (Ronsperg) ist der Platz vor dem Schloss. Die Halbmarathon ist eingebettet in das Stadt- und Kirchweihfest. Die Siegerehrung wird kurz nach Wettkampfschluss um 14:15 Uhr von 1. Bürgermeister Hynek Říha und 1. Bürgermeister Gerald Reiter vor dem Schloss vorgenommen. Preise erhalten die drei Läufer in jeder Kategorie. Jeder Teilnehmer bekommt Erinnerungsgeschenke und ein wertvolles T-Shirt mit dem Logo des Wettkampfs.

In den ersten Jahren waren nur wenige Läufer von der deutschen Seite dabei, zuletzt steigerte sich das Interesse. Den Startschuss in Stadlern gibt am Samstag um 11 Uhr 1. Bürgermeister Gerald Reiter. Zuvor erhalten die Starter von 09:10 bis 10:40 im Sportheim in Stadlern die Startnummern, dort werden auch Nachmeldungen bis spätestens eine halbe Stunde vor dem Start angenommen.

Für die Gemeinde Stadlern sind die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und die guten Beziehungen zu den tschechischen Nachbargemeinden unerlässlich. Der Paneuropa-Halbmarathon unterstreicht die sportlichen Verbindungen und erinnert an den Grafen Coudenhove-Kalergi, Schlossbesitzer in Ronsperg und Gründer der Paneuropabewegung.   

Mehr Informationen im Downloadbereich unter diesem Artikel.

13. Juli 2018

10. Panevropský půlmaraton

V sobotu 18. 8. 2018 spojí běžkyně a běžci již po desáté sportovní výzvu a evropské myšlenky při běhu přes česko-bavorskou hranici ze Stadlern do Poběžovic.
21,6 kilometrů Panevropského půlmaratonu vede přes krajině půvabnou, ale hornatou oblast Šumavy. Trasa vyžaduje od atletů sílu a vytrvalost. O startující bude postaráno v několika zastávkách s nápoji a občerstvením.

Cílem v Poběžovicích je náměstí před zámkem. Půlmaraton je začleněn do městského svátku a posvícení. Slavnostní vyhlášení vítězů provedou krátce po skončení soutěže ve 14:15 hod. starosta Hynek Říha a starosta Gerald Reiter před zámkem. Ceny obdrží tři běžci v každé kategorii. Každý účastník dostane vzpomínkový dárek a hodnotné tričko s logem soutěže.

V prvních letech se zúčastnilo jen málo běžců z německé strany, posledně zájem vzrostl. Závod odstartuje ve Stadlern startovním výstřelem v sobotu v 11 hod. starosta Gerald Reiter. Před tím obdrží startující od 9:10 do 10:40 hod. v Domově sportu ve Stadlern startovní čísla, tam budou také přijímány dodatečné přihlášky nejpozději půl hodiny před startem.

Pro obec Stadlern jsou přeshraniční spolupráce a dobré vztahy s českými sousedními obcemi nezbytné. Panevropský půlmaraton podtrhuje sportovní kontakty a připomíná hraběte Coudenhove-Kalergi, zámeckého pána z Poběžovic a zakladatele Panevropského hnutí.

Více informací v sekci download pod tímto článkem.
Rendert Time: 0,044 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,49 MB