Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Koordinierungsstelle • Koordinační místo

10. Juli 2018

Studienbegleitendes Zertifikatsprogramm BOHEMICUM 2018/2019

Am 24. September 2018 beginnt an den Universitäten Regensburg und Passau das Studienbegleitende Zertifikatsprogramm BOHEMICUM.
Wer eine neue Sprache erlernen und die tschechischen Nachbarn verstehen möchte, für den ist Bohemicum genau das richtige.

Eshandelt sich um ein kostenloses Programm, das in der Bundes­republik nur an der Universität Passau und der Universität Regensburg angeboten wird. Innerhalb von zwei Se­mes­tern setzen sich Teilnehmer nicht nur mit der tschechischen Spra­che auseinander, sondern be­kommen auch tiefen Ein­blick in Land und Kul­tur­­ Tschechiens. 

Mehr Informationen im Downloadbereich unter diesem Artikel.

10. Juli 2018

Doplňkový studijní certifikovaný program BOHEMICUM 2018/2019

Dne 24. září 2018 začíná na univerzitách Řezno a Pasov doplňkový studijní certifikovaný program BOHEMICUM.
Kdo se chce naučit nový jazyk a chtěl by rozumět českým sousedům, pro toho je Bohemicum přesně to pravé. 

Jedná se o bezplatný program, který je ve spolkové republice nabízen jen na Univerzitě Pasov a Univerzitě Řezno. Během dvou semestrů se účastníci budou zabývat nejen českým jazykem, ale dostane se jim i hlubokého nahlédnutí do reálií země a kultury Česka. 

Více informací najdete v sekci download pod tímto článkem (v NJ).
Rendert Time: 0,046 Sek. | Speicherverbrauch: 3,29 MB / 3,49 MB