Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Koordinierungsstelle • Koordinační místo

08. Mai 2018

Deutsch-tschechischer Journalistenpreis 2018 ausgeschrieben

Die Ausschreibung für den dritten Jahrgang des Deutsch-tschechischen Journalistenpreises hat begonnen. Bewerbungen können bis zum 30.6.2018 eingereicht werden.
Prämiert werden die besten deutschsprachigen und tschechischsprachigen Beiträge aus den Kategorien Text, Audio und Multimedia. Mit dem Sonderpreis „Milena Jesenská“ wird darüber hinaus ein deutscher oder tschechischer Beitrag ausgezeichnet, der sich in herausragender Weise mit den Themen Zivilcourage, multikulturelle Verständigung und Toleranz beschäftigt und einen aktuellen Gegenwartsbezug besitzt.

Mit dem Deutsch-Tschechischen Journalistenpreis zeichnet der Zukunftsfonds in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Journalistenverband (DJV) und dem Tschechischen Journalistenverband (Syndikát novinářů) Journalistinnen und Journalisten aus, die differenziert und hintergründig über das Nachbarland berichten.

Der Preis ist in allen Kategorien mit jeweils 2000 Euro dotiert. Beiträge können von den Autoren selbst eingereicht werden, aber auch von Redaktionen oder Dritten vorgeschlagen werden. Die neu eingeführte, undotierte Sonderauszeichnung kann nur auf Grundlage einer Nominierung durch Dritte erteilt werden.

Weitere Informationen im Downloadbereich unter diesem Artikel.

08. Mai 2018

Začíná Česko-německá novinářská cena 2018

Startuje třetí ročník Česko-německé novinářské ceny. Příspěvky lze podávat do 30. 6. 2018.
Cena bude udělena nejlepším českým a německým příspěvkům v kategoriích text, audio a multimédia. Zvláštní cenou Mileny Jesenské bude nadto oceněn český nebo německý příspěvek zabývající se zvláště přínosným způsobem a ve vztahu k aktuálnímu dění tématy, jako je občanská odvaha a multikulturní porozumění či tolerance.

Česko-německou novinářskou cenou uděluje Fond budoucnosti ve spolupráci s Německým svazem novinářů (DJV) a Syndikátem novinářů ČR novinářkám a novinářům, kteří diferencovaně a se znalostí širšího kontextu informují o sousední zemi.

Výše finanční odměny v každé kategorii činí 2000 eur. Příspěvek do soutěže může přihlásit jeho autor, ale také redakce či třetí osoby. Nově zavedené mimořádné ocenění není spojeno s finanční odměnou a může být uděleno pouze na základě nominace třetí osobou.

Více informací v sekci download pod tímto článkem.
Rendert Time: 0,048 Sek. | Speicherverbrauch: 3,29 MB / 3,46 MB