Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

28. Juni 2018

Sommerempfang 2018: Barock und aktuelle Politik

Zahlreiche Gäste aus Bayern und Tschechien trafen sich am beim Sommerempfang im CeBB verbunden mit der Präsentation der bayerisch-böhmischen "Barockschätze".
"In der Oberpfalz und in Westböhmen wurden die Chancen der offenen Grenze bestmöglich genutzt!"

Bezirkstagspräsident Franz Löffler sieht darin eine Ursache für die Spitzenpositionen beider Regionen, wenn es um die landesweit niedrigsten Arbeitslosenquoten in Bayern und der Tschechischen Republik geht. Und was hat das Centrum Bavaria Behemia in Schönsee damit zu tun? Löffler wertet das CeBB als einen jener Orte, wo die Menschen zweier Länder sich kennenlernen und Vertrauen aufbauen und somit die Grundlagen für wirtschaftliche Prosperität und Wohlstand schaffen.   

In seiner Eröffnungsrede beim traditionellen Sommerempfang ging Franz Löffler am Dienstagabend auf die bayrisch-böhmische Zusammenarbeit ein. Er streifte die politischen Herausforderungen der Zeit und thematisierte aktuelle Projekte, nachdem die Leiterin des CeBB, Dr. Veronika Hofinger, zahlreiche Gäste begrüßt hatte, unter ihnen den Deutschen Botschafter in Prag, Christoph Israng, und den stellvertretenden Hauptmann der Region Pilsen, Vladislav Vilimec, sowie Landräte und Bürgermeister von diesseits und jenseits der Grenze und Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Kultur.

Beim Handelskonflikt mit Amerika und bei der Flüchtlingskrise forderte Franz Löffler ein gemeinsames europäisches Handeln. Unterstützung der Transitländer, besserer Schutz der Außengrenzen des Schengenraums und konsequente Rückführung von Migranten ins Herkunftsland nannte er als Grundsätze zur Linderung des Migrationsproblems.

Neben den politischen Reden ging der Festredner auch auf das Thema "Barockregion Bayern - Böhmen" ein,  dem sich das CeBB und seine tschechischen Partner "Pilsen 2015" und "Kulturista" drei Jahre lang in verschiedenen Facetten widmen. Der Bezirk unterstützt dieses Projekt für die Jahre 2018 bis 2020 mit einem Gesamtzuschuss von 42.600 Euro. Im Anschluss an die Festrede eröffnete Franz Löffler die Ausstellung "Barockschätze" in der Gewölbehalle des CeBB, wo 100 Denkmäler aus Ostbayern und der Region Pilsen auf großen Bildtafeln mit zweisprachigen Texten vorgestellt werden.

Wie der Bezirkstagspräsident so blendete auch Vladislav Vilimec, stellvertretender Hauptmann der Region Pilsen, auf die Zeiten vor der politischen Wende von 1989 zurück. Vilimec betonte aber, unabhängig von der kommunistischen Phase, den gemeinsamen bayerisch-böhmischen "Kulturraum mit einer starken christlichen Tradition".  Er nannte Herrscher wie Karl IV. als "Politiker von europäischer Dimension" und stellte zahlreiche Beispiele böhmischer Barockschätze in der Region Pilsen vor.   

Nach dem offiziellen Teil genossen die zahlreichen Gäste bei Gesprächen in der Ausstellungshalle oder auf dem Vorplatz des CeBB die angebotene "Kulinarik" der Pascherwirte Guggenmos und Zilk und manche Besucher wagten sogar ein Tänzchen zu den Klängen der Band "SwingIt" aus Regensburg, die neben dem Engagement des CeBB-Teams zur hervorragenden Atmosphäre bei diesem Sommerempfang beitrug.    

28. Juni 2018

Letní setkání 2018: Baroko a aktuální politika

Četní hosté z Bavorska a Česka se sešli při letním setkání v CeBB, spojeném s prezentací česko-bavorských "barokních pokladů".
"V Horní Falci a v Západních Čechách byly nejlepším možným způsobem využity šance otevřených hranic!" 

Prezident krajského sněmu Franz Löffler v tom vidí důvod špičkové pozice obou regionů, co se týče celostátně nejnižšího podílu nezaměstnanosti v Bavorsku a České republice. A co má s tím do činění Centrum Bavaria Bohemia? Löffler hodnotí CeBB jako jedno z těch míst, kde se lidé z obou zemí poznávají a budují důvěru a tím vytvářejí základy hospodářské prosperity a blahobytu.

Ve svém zahajovacím projevu při tradičním letním setkání se Franz Löffler v úterý večer věnoval česko-bavorské spolupráci. Zmínil se o politických výzvách doby a tematizoval aktuální projekty poté, co vedoucí Centra Bavaria Bohemia Dr. Veronika Hofinger přivítala hosty, mezi nimi německého velvyslance v Praze Christopha Isranga, náměstka hejtmana Plzeňského kraje Vladislava Vilímce i zemské radní a starosty z této i oné strany hranic a osobnosti z hospodářské sféry a kultury.

V obchodním konfliktu s Amerikou a při uprchlické krizi požadoval Franz Löffler společný evropský postup. Podporu tranzitních zemí, lepší ochranu vnějších hranic šengenského prostoru a důsledné vracení migrantů do země původu jmenoval jako zásady pro zmírnění migračního problému.

Vedle politických témat se slavnostní řečník dotknul také tématu "Barokního regionu Bavorsko - Čechy", kterému se CeBB a jeho čeští partneři "Plzeň 2015" a "Kulturista" tři roky věnují v různých dílčích aspektech. Kraj podporuje tento projekt na léta 2018 až 2020 s celkovou dotací 42.600 eur. V návaznosti na slavnostní projev otevřel Franz Löffler výstavu "Barokní poklady" v Klenbovém sálu CeBB, kde je představeno 100 památníků z Východního Bavorska a Plzeňského kraje na velkých obrazových tabulích s dvojjazyčnými texty.

Stejně jako prezident krajského sněmu se i Vladislav Vilímec, náměstek hejtmana Plzeňského kraje, ve svém příspěvku vrátil k dobám před politickým obratem v roce 1989. Vilímec ale zdůraznil, nezávisle na komunistickém období, společný česko-bavorský "kulturní prostor se silnou křesťanskou tradicí". Panovníka, jakým byl Karel IV. nazval "politikem evropské dimenze" a představil četné příklady českých barokních pokladů v plzeňském regionu.

Po oficiální části vychutnávali četní hosté při rozhovorech ve výstavní hale nebo na prostranství CeBBu nabízené kulinární pochoutky pašeráckých hospodských Guggenmose a Zilka a řada návštěvníků si dokonce troufla na taneček za zvuků kapely "SwingIt" z Řezna", která vedle práce týmu CeBB přispěla k vynikající atmosféře při tomto letním setkání.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Rendert Time: 0,080 Sek. | Speicherverbrauch: 3,31 MB / 3,51 MB