Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Koordinierungsstelle • Koordinační místo

25. Juni 2018

Deutsch-Tschechisches Sommercamp für Kinder

Die Jugendbildungsstätte Waldmünchen bietet zusammen mit dem Verein Knoflík in den Sommerferien ein Sommercamp für Kinder.
Gemeinsam mit Kindern von jenseits der Grenze etwas unternehmen, Spaß haben und neue Freunde finden? Das "Deutsch-Tschechische Feriencamp" macht dies möglich und verbindet spannende Erfahrungen mit einer Menge Spaß in den Ferien.

Von Sonntag, 12.08. bis Samstag, 18.08.2018 findet das Camp mit den Schwerpunkten statt. Zielgruppe sind Kinder von 10 bis 14 Jahren.

In deutsch-tschechischen Kleingruppen studieren die Teilnehmer zum Thema "Grenzen überwinden" ein Theater- oder Tanzstück ein, drehen einen Trickfilm oder machen eine Foto-Collage.

Zwischendurch gibt es jede Menge Spaß bei einem gemeinsamen Ausflug, bei einem Stationenlauf oder bei der Sprachanimation. Höhepunkt ist dann die Abschlusspräsentation der Workshop-Ergebnisse vor Euren Eltern und Geschwistern.

Nähere Informationen hier. Anmeldung im Downloadbereich unter diesem Artikel.

Anmeldeschluss am Freitag, 13.07.2018

25. Juni 2018

Česko-německý prázdninový kemp pro děti

Vzdělávací zařízení mládeže Waldmünchen nabízí společně se spolkem Knoflík o letních prázdninách letní tábor pro děti.
Podniknout něco společně s dětmi z druhé strany hranice, pobavit se a najít nové přátele? "Česko-německý prázdninový kemp" to umožní a spojí napínavé zkušenosti s hromadou legrace o prázdninách.

Kemp se koná od neděle 12. 8. do soboty 18. 8. 2018. Cílovou skupinou jsou děti ve věku od 10 do 14 let.

V česko-německých malých skupinách nastudují účastníci divadelní nebo taneční kus na téma "Překonat hranice", natočí trikový film, nebo udělají foto-koláž.

Mezitím bude spousta legrace při společném výletě, při etapovém běhu nebo při jazykové animaci. Vrcholem pak bude závěrečná prezentace výsledků workshopu před Vašimi rodiči a sourozenci.

Bližší informace zde. Přihláška v sekci download pod tímto článkem.

Uzávěrka přihlášek v pátek, 13.7.2018
Rendert Time: 0,041 Sek. | Speicherverbrauch: 3,29 MB / 3,46 MB