Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

22. Juni 2018

Bezirk Oberpfalz fördert die Barockregion Bayern Böhmen

Die Mitglieder des Kulturausschusses des Bezirkstags der Oberpfalz unter Vorsitz von Bezirkstagspräsident Franz Löffler in der Sitzung im Amberger Stadtmuseum beschlossen jüngst Kultur und Sport in der Oberpfalz finanziell zu unterstützen. Eines der geförderten Projekte ist das vom Centrum Bavaria Bohemia durchgeführte Projekt "Barockregion Bayern Böhmen", das noch bis 2020 läuft. 
Insgesamt verteilt der Bezirk 1,6 Mio. Euro unter Eigentümer denkmalgeschützter Häuser, von Burgen und Schlössern, nichtstaatliche Museen, Festspiele, zahlreiche im Kulturbereich aktive Vereine und Institutionen sowie Sportverbände.

Bercksichtigt wurden alle Landkreise und Kreisfreie Städte. Im Landkreis Schwandorf werden neben dem Centrum Bavaria Bohemia z.B. die Akademie Ostbayern-Böhmen, verschiedene Musikvereine, Jugendblaskapellen, Verwaltungsgemeinschaften und Konzerte mit über 150.000 Euro gefördert. 

Bericht zur Sitzung mit detailierter Übersicht der vergebenen Fördergelder hier.

22. Juni 2018

Kraj Horní Falc podpoří Barokní region Bavorsko Čechy

Členové Kulturního výboru Krajského sněmu Horní Falce za předsednictví prezidenta Krajského sněmu Franze Löfflera se na zasedání v amberském Městském muzeu nedávno usnesli, finančně podpořit kulturu a sport v Horní Falci. Jedním z podporovaných projektů je projekt "Barokní region Bavorsko Čechy", realizovaný Centrem Bavaria Bohemia, který potrvá ještě do roku 2020.
Celkem rozdělí kraj 1,6 mil. eur mezi vlastníky památkově chráněných domů, hradů a zámků, nestátní muzea, slavnostní hry, četné spolky a instituce, aktivní v kulturní oblasti, jakož i sportovní svazy.  Zohledněny budou všechny okresy a samostatná města.

V okrese Schwandorf budou kromě Centra Bavaria Bohemia finančně podpořeny např. Akademie Ostbayern-Böhmen, různé hudební spolky, mládežnické dechové kapely, sdružení samosprávy a koncerty částkou přesahující 150.000 eur.

Správu o zasedání s detailním přehledem rozdělených finančních příspěvků najdete zde (v NJ).
Rendert Time: 0,052 Sek. | Speicherverbrauch: 3,29 MB / 3,49 MB