Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

20. Juni 2018

„Lieder, die verbinden“ - öffentliches Abschlusskonzert des Workshops am Samstag, 23. Juni ab 16 Uhr im CeBB

Vom kommenden Donnerstag bis Samstag treffen sich Schülerinnen und Schüler der partnerschaftlich verbundenen Willi-Ulfig-Mittelschule Regensburg und der 14. Grundschule in Pilsen zum gemeinsamen Probenwochenende im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee unter dem Motto „Musik ohne Grenzen“. 
Zum Workshop kommen 14 Kinder aus Regensburg und 15 Kinder aus Pilsen mit 5 Lehrkräften. Die Begegnung in Schönsee findet im Rahmen des vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds geförderten Projektes „Kultur ohne Grenzen – Begegnung Bayern Böhmen 2018“ statt.  

Die beiden Schulchöre und das CeBB laden am Samstag, 23.06.2018 um 16:00 Uhr zum öffentlichen Abschlusskonzert  in der Gewölbehalle ein und hoffen auf viele Besucher. Das Konzertprogramm steht unter dem Motto „Irgendwo auf der Welt ist Bayern und Böhmen – Lieder, die verbinden“  und zeigt, was die Schülerinnen und Schüler in den drei Tagen des Workshops einstudiert haben. Zum Repertoire gehören vor allem Volkslieder, Chorgesang und Stücke aus Märchen.  

Das vom CeBB zusammen mit Tandem Pilsen als tschechischer Partner organisierte Projekt ermöglicht grenzüberschreitende Schülerbegegnungen und Workshops, die zur Vertiefung oder zu neuen Freundschaften führen. Wichtig ist bei den Begegnungen, dass schon im Schüleralter neue Kulturen erfahren werden und der Schrecken vor der Nachbarsprache genommen wird. 2018 finden neben dem Musikworkshop mehrere Stop-Motion-Workshops und Kochworkshops auf bayerischer und tschechischer Seite statt.

20. Juni 2018

"Písně, které spojují" - závěrečný koncert workshopu v sobotu, 23. června od 16 hodin v CeBB

Od příštího čtvrtku do neděle se sejdou žáci a žákyně partnerských škol -  Střední školy Williho-Ulfiga Řezno a 14. Základní školy v Plzni - v Centru Bavaria Bohemia v Schönsee na společný partnerský víkend pod mottem "Hudba bez hranic".
Na workshop přijde 14 dětí z Řezna a 15 dětí z Plzně s 5 učiteli. Setkání v Schönsee se koná v rámci projektu "Kultura bez hranic – setkávání Čechy Bavorsko 2018", dotovaného Česko-německým fondem budoucnosti.

Oba školní sbory a CeBB zvou v sobotu 23. 6. 2018 v 16:00 hodin na veřejný závěrečný koncert v Klenbovém sálu a doufají, že se dostaví velký počet návštěvníků. Koncertní program je pod mottem "Někde na světě jsou Čechy a Bavorsko - písně, které spojují" a ukáže co žákyně a žáci za ty tři dny workshopu nastudovali. Do repertoáru patří především lidové písně, sborový zpěv a hudba z pohádek.

Projekt organizovaný Centrem Bavaria Bohemia společně s Tandemem Plzeň jako českým partnerem umožňuje přeshraniční setkávání žáků a pořádání workshopů, které vedou k prohloubení anebo k novým přátelstvím. Při setkání je důležité, že již v žákovském věku žáci poznají novou kulturu a zbaví se strachu z jazyka sousedů. V roce 2018 se kromě hudebního workshopu koná několik dalších stop-motion-workshopů a kuchařské workshopy na české i bavorské straně.
Rendert Time: 0,048 Sek. | Speicherverbrauch: 3,29 MB / 3,49 MB