Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

12. Juni 2018

Bavaria Bohemia e.V. und SC Weiding feierten mit beim Jubiläum 20 Jahre Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds in Prag

Am ersten Juniwochenende feierte der Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds (DTZF) in Prag mit vielen Partnern, grenzüberschreitenden Organisationen, Institutionen und Akteuren sein 20-jähriges Bestehen. Bavaria Bohemia e.V., Trägerverein des Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) und der SC Weiding folgten gerne der Einladung und präsentierten sich beim Jubiläumsfest. Für beide ist der DTZF seit Jahren wichtiger Förderpartner, vom deutschen Botschafter in Prag und vom tschechischen Botschafter in Berlin bei Standrundgang gewürdigt.
Vom Vormittag bis in den Abend war die Mánes-Brücke, die die Altstadt mit der Prager Kleinseite verbindet, ein Spiegel der deutsch-tschechischen Zusammenarbeit. Künstler, Musiker, Theatermacher, Kulturakteure, Kunsthandwerker, aber auch Sportler, freiwillige Feuerwehrleute und Behinderteninitiativen belebten das Areal auf und rund um die Brücke über die Moldau. Neben den Präsentationen gab es Platz für Anregungen und zum Nachdenken in einem Gesprächsforum am Vormittag, bei dem Architekten, Journalisten, Diplomaten, Verantwortliche grenzüberschreitender Projekte  und Politiker miteinander diskutieren, darunter auch Dr. Veronika Hofinger, Leiterin des CeBB. Alle, die der Einladung des DTZF folgten, sind Menschen, die zwischen Deutschen und Tschechen Brücken bauen.

Der CeBB-Stand neben dem Brückenkopf auf der Prager Kleinseite war in der langen Reihe von Organisationen und Institutionen platziert, die dem zahlreichen Publikum ihre Aktivitäten präsentierten. Neben Infomaterial über die Schönseer Kulturdrehscheibe hatte sich das CeBB für das Jubiläumsfest eine Aktion ausgedacht, die vor allem bei Kindern großartig ankam: Mit Buchstabenstempeln eine Leinentasche bunt und möglichst zweisprachig bedrucken. Während die Kinder ihre  Kreativität entfalteten, nützte die CeBB-Standbesetzung mit Bavaria Bohemia Vorsitzender Irene Träxler und dem CeBB-Team mit Veronika Hofinger, Marie Eliášová, Katka Utikalová, Sebastian Lesňák abwechselnd die Zeit, mit vorbeikommenden Interessierten ins Gespräche zu kommen. Neben den beiden Botschaftern nützten auch langjährige Partner, Sponsoren und die beiden Geschäftsführer des DTZF, Petra Ernstberger und Tomáš Jelínek die Gelegenheit, am Stand vorbeizuschauen.  

Auf der anderen Seite der Brücke, etwas abseits des Geschehens, hatte der SC Weiding auf einer Wiese einen kleinen Spiele-Parcours aufgebaut und das integrative Sport- und Spielefest präsentiert, das seit der grenzüberschreitenden Ausrichtung ab 2015 vom DTZF gefördert wird. Nach den Aktionen  des Weidinger Sportclubs mit bester Betreuung seitens der nach Prag mitgereisten Aktiven, an der Spitze mit 1. Vorsitzendem Josef Hellerbrand, fand sich  noch Zeit für einen Stadtbummel durch die Gassen der Altstadt. Für den SC Weiding war die Einladung nach Prag ein kleiner Testlauf für den kommenden Samstag mit dem 12. Integrativen Sport- und Spielefest.

12. Juni 2018

Bavaria Bohemia e.V. a SC Weiding byly u oslav jubilea 20 let Česko-německého fondu budoucnosti v Praze

O prvním červnovém víkendu oslavil Česko-německý fond budoucnosti (ČNFB) v Praze s mnoha partnery, přeshraničními organizacemi, institucemi a aktéry svou 20letou existenci. Představitelé spolku Bavaria Bohemia e.V., provozovatel Centra Bavaria Bohemia (CeBB) a SC Weiding rádi přijali pozvání a prezentovali se při oslavě jubilea. Pro oba je ČNFB již po léta důležitým podporujícím partnerem, což bylo pozitivně hodnoceno německým velvyslancem v Praze a českým velvyslancem v Berlíně při obchůzce stánků.
Od dopoledních hodin až do večera byl Mánesův most, který spojuje Staré město s pražskou Malou Stranou, zrcadlem českoněmecké spolupráce. Umělci, hudebníci, divadelníci, kulturní aktéři, umělečtí řemeslníci, ale také sportovci, dobrovolní hasiči a iniciativy postižených oživili areál na mostě a kolem něj u Vltavy. Kromě prezentací se našel prostor i pro podněty a přemýšlení v rámci dopoledního diskuzního fóra, při kterém mezi sebou diskutovali architekti, žurnalisté, diplomaté, osoby, zodpovědné za přeshraniční projekty a politici, mezi nimi také Veronika Hofinger, vedoucí CeBB. Všichni, kdo přijali pozvání ČNFB jsou lidé, kteří staví mosty mezi Čechy a Němci.

Stánek CeBB vedle přemostí na pražské Malé straně byl umístěn v dlouhé řadě organizací a institucí, které prezentovaly početnému publiku své aktivity. Kromě informačního materiálu o kulturní točně v Schönsee si CeBB vymyslel pro jubilejní oslavu akci, která se setkala především u dětí, které měly s písmenkovými razítky barevně a dle možnosti dvojjazyčně potisknout lněnou tašku, s úžasnou odezvou. Zatímco děti rozvíjely svou kreativitu, využil personál stánku CeBB s předsedkyní spolku Bavaria Bohemia Irenou Träxler a týmem CeBB s Veronikou Hofinger, Marií Eliášovou, Katkou Utíkalovou a Sebastianem Lesňákem střídavě čas k tomu, aby pohovořili s kolem jdoucími zájemci. Kromě obou velvyslanců využili příležitost zastavit se u stánku také dlouholetí partneři, sponzoři a oba jednatelé ČNFB Petra Ernstberger a Tomáš Jelínek.

Na druhé straně mostu, trochu stranou dění, postavil sportovní klub SC Weiding na louce malý herní parkúr a prezentoval tam svůj Svátek sportu a her, který je od přeshraničního zaměření od roku 2015 podporován ČNFB. Po akcích sportovního klubu s nejlepším doprovodem aktivistů, kteří přicestovali do Prahy, v čele s 1. předsedou Josefem Hellerbrandem, se ještě našel čas na procházku uličkami Starého města. Pro SC Weiding bylo pozvání do Prahy malým testem pro nadcházející sobotu, kdy se bude konat 12. Svátek sportu a her.

Fotogalerie • Fotogalerie

Sebastian Lesňák (links) im Gespräch mit Besuchern am CeBB-Stand |
Standbetreuer Sebastian Lesňák (links) freut sich, wie Kinder am CeBB-Stand mit Feuereifer Jutetaschen mit Buchstabenstempeln zu bedrucken |
Der SC Weiding nützt die Präsentation in Prag, für das Integrative Sport- und Spielefest am kommenden Samstag, 16.06. in Weiding zu werben (Vorstand Josef Hellerbrand zeigt auf das Plakat) |
Auf der Fußballwiese des Jubiläumsfests des DTZF präsentieren Josef Hellerbrand (zweiter von rechts) und Engelbert Horn (zweiter von links) vom SC Weiding das Plakat vom Integrativen Sport- und Spielefest am kommenden Samstag, 16.06. in Weiding. |
Rendert Time: 0,052 Sek. | Speicherverbrauch: 3,31 MB / 3,50 MB