Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Koordinierungsstelle • Koordinační místo

12. Juni 2018

Ferien-Stafette 2018

Dieses Jahr findet bereits die 15. Wettwanderung zu touristischen Sehenswürdigkeiten des Pilsener Bezirks statt. Auch dieses Jahr geht es wieder um einen Familienurlaub und weitere wertvolle Preise. In diesem Jahr wird die Stafette zum ersten Mal in ihrer Geschichte den Pilsener Bezirk verlassen und die Staatsgrenze nach Bayern überschreiten.
Die diesjährige Stafette bietet den Teilnehmern 26 neue touristische Ziele, mehr Preise und die Organisatoren glauben, auch mehr Spaß. Man kann zum Beispiel in den Böhmerwald aufbrechen, wo man in der Eisenstrass/Hojsova Stráž die einzigartige Böhmerwald-Turmuhr sehen kann oder nicht weit von dort die Hauswald-Kapelle mit der wundertätigen Quelle in Rehberg/Srní entdecken kann.

Eine weitere interessante Haltestelle im Böhmerwald ist die Kapelle Jungfrau Maria bei Keply, die auf dem Weg zu Javorná steht. In Klattau/Klatovy kann man die rekonstruierten Katakomben, den Schwarzen Turm, das Glaspavillon PASK oder die Barockapotheke Zum Weißen Einhorn aufsuchen.

Die Verkündung und die Preisübergabe (für die ersten zehn Gewinner) finden in der vom 20. bis 22. September stattfindenden Internationalen Reiseverkehrsmesse des Pilsener Bezirks ITEP 2018 in der Halle TJ Lokomotiva Pilsen statt.

Alles Nötige finden Wettstreiter auf den Webseiten http://stafeta.plzensky-kraj.cz

12. Juni 2018

Prázdninová štafeta 2018

Letos proběhne již 15. ročník soutěžního putování po turistických zajímavostech Plzeňského kraje. I letos se bude soutěžit o rodinný zájezd a spousty dalších hodnotných cen. V tomto ročníku štafeta poprvé ve své historii opustí Plzeňský kraj a překročí státní hranici s Německem.
Letošní ročník nabídne účastníkům 26 nových turistických cílů, více soutěžních cen a organizátoři věří, že i více zábavy. Vyrazit můžete například na Šumavu, kde v Hojsově Stráži  uvidíte jedinečný Šumavský orloj nebo objevte nedaleko Srní Hauswaldskou kapli se zázračnou studánkou.

Další zajímavou zastávkou na Šumavě může být kaplička Panny Marie u Keplí, která stojí při cestě na Javornou. V Klatovech můžete navštívit zrekonstruované katakomby, Černou věž, Pavilon skla PASK nebo barokní lékárnu u Bílého jednorožce.

Vyhlášení a předání hlavních cen (pro prvních deset výherců) se uskuteční na Mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2018 v hale TJ Lokomotiva Plzeň, který se koná v termínu 20. až 22. září 2018.

Vše potřebné najdou soutěžící na webových stránkách http://stafeta.plzensky-kraj.cz
Rendert Time: 0,049 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,46 MB