Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

08. Juni 2018

Sommerkulturtour zu ostböhmischen Barockjuwelen und Naturwundern

„So eine schöne Reise“, kommentierten die Gäste der viertägigen Sommerkulturtour des Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) am ersten Juniwochenende in den bei uns ziemlich unbekannten Nordosten Böhmens. Dieser Landstrich bietet ein Kaleidoskop an beeindruckenden Baudenkmälern, malerischen Städten und unberührter Natur.
Bereits der Anreisetag bot auf dem Weg nach Náchod, dem Standquartier der Reisegruppe, mit dem barocken Gebäudekomplet Kuks (Kukus) einen ersten Höhepunkt. Einen nachhaltigen Eindruck hinterließ die in einem Gebäudeteil befindliche zweitgrößte Barockapotheke im heutigen Tschechien mit einem weitläufigen Heilkräutergarten. Die europäischen und tschechischen Fördermittel für die Sanierung des gesamten Areals waren gut angelegtes Geld. Das gelungene Werk wurde im Jahr 2017 mit dem Europa-Nostra-Preis gewürdigt, dem höchsten europäischen Denkmalschutz-Preis. Die 40-köpfige Reisegruppe hatte als Standquartier ein Hotel im kleinen Städtchen Náchod. Bei wunderbarem Wetter an allen Tagen genossen die Oberpfälzer die abendlichen Spaziergänge durch den im 13. Jahrhundert gegründeten Ort an beiden Uferseiten des Flusses Metuje.

Am zweiten Tag der Kulturtour ging es zu den Adersbacher Felsen, der größten Felsenstadt Böhmens. Ein Rundweg führt durch das Naturwunder mit Sandsteinfelsen, einem Labyrinth aus Schluchten, Treppen und Steigen zum idyllisch gelegenen Adersbachersee, auf dem die Gruppe eine kleine Bootsrundfahrt unternahm. Nach dem Vormittag in der Natur stand am Nachmittag Nové Město nad Metuji (Neustadt an der Mettau) auf dem Programm. Das reizende Städtchen am westlichsten Fuß des Adlergebirges beeindruckte mit seinem im frühbarocken Stil umgebauten Schloss von Carlo Lurago. Den erlebnisreichen Tag rundete ein wunderbares Abendmenü im viel Atmosphäre ausstrahlenden Schlossrestaurant ab.

Tag drei der Tour führte nach Broumov (Braunau), dem Zentrum des Braunauer Ländchens im hintersten Zipfel des nordböhmischen Grenzgebiets.  Nach dem Spaziergang durch den Klostergarten erreichte die Reisegruppe das Wahrzeichen der Stadt, das 1322 gegründete Benediktinerkloster. Nach der Zerstörung im Dreißigjährigen Krieg baute Ende des 17.Jahrhunderts Christoph Dientzenhofer innerhalb von 6 Jahren die Klosterkirche im Barockstil um. Von der guten Akustik in der Kirche konnte sich jeder selbst überzeugen, als der Kirchenführer ein lateinisches Lied mit sonorer Stimme anstimmte. Das Programm am Nachmittag führte zu den Braunauer Wänden, Sandsteinfelsen ähnlich denen von Adersbach. Am Rand der Felsen erbaute Kilian Ignaz Dientzenhofer eine Barockkapelle in Form eines fünfzackigen Sterns. Hier bot sich ein beeindruckender Rundblick auf das Braunauer Ländchen und die Felsformationen. Am späten Nachmittag stand noch ein Abstecher zu den Bunkern der Infanteriekasematte Voda mit einer einzigartigen Ausstellung zur Erinnerung an die Geschichte der tschechoslowakischen Armee zwischen 1918 und 1945 auf dem Programm.

Der letzte Tag der Reise führte die Gruppe zum Schloss Ratibořice (Ratiborschitz), in das malerische Babičino udoli (Großmuttertal) und in die größte Stadt Ostböhmens, Hradec Kralové (Königgrätz), schon im Jahr 1255 zur Königstadt erhoben. Bei der Stadtführung lagen die wichtigsten Sehenswürdigkeiten auf dem Weg: Die den Marktplatz dominierende doppeltürmige Kathedrale, der Weiße Turm mit der zweitgrößten Glocke Tschechiens mit fast 10 Tonnen, die Kapelle des heiligen Klemens und das Alte Rathaus mit seinen zwei Türmen. Mit einer einstündigen Elbschifffahrt entlang der Silhouette der Stadt schloss die gelungene Sommerkulturtour ab. Auf der Rückfahrt bedankte sich das Reiseleiterteam mit Kamila Spichtinger, Gabi Dlubal und Susanne Setzer bei den Teilnehmern, die mit einer Fülle von Eindrücken die Heimreise in die Oberpfalz antraten.

08. Juni 2018

Letní cesta za kulturou k východočeským barokním klenotům a zázrakům přírody

"Nádherný výlet", komentovali hosté čtyřdenní letní cesty za kulturou Centra Bavaria Bohemia (CeBB) o prvním červnovém víkendu na u nás docela neznámý severovýchod Čech. Tento pruh země nabízí kaleidoskop působivých stavebních památek, malebných měst a nedotčené přírody.
Již první den cesty nabídl cestou do Náchoda, místa stálého pobytu cestovní skupiny, první vrchol zájezdu, barokní komplex budov Kuks. Trvalý dojem zanechala druhá největší barokní lékárna v dnešních Čechách, nacházející se v jedné části budovy s rozsáhlou zahradou léčivých bylin. Evropské a české dotace do restaurování celého areálu byly dobře uložené peníze. Vydařené dílo bylo v roce 2017 oceněno evropskou cenou Nostra, nejvyšším oceněním pro ochranu památek. 40členná cestovní skupina měla jako stálé místo pobytu hotel v malém městečku Náchod. Při nádherném počasí po všechny dny vychutnávali hosté z Horní Falce večerní procházky místem, založeným ve 13. století na obou březích řeky Metuje.

Druhý den cesty za kulturou se šlo do Adršpašských skal, největšího skalního města v Čechách. Okružní cesta vede přes zázrak přírody s pískovcovými skálami, labyrint ze soutěsek, schodů a pěšin k idylicky položenému Adršpašskému jezeru, na kterém podnikla skupina malou okružní jízdu člunem. Po dopoledni v přírodě bylo odpoledne na programu Nové město nad Metují. Lákavé městečko na západním úpatí Orlických hor zanechalo dojem díky svému zámku, který přestavěl ve stylu raného baroka Carlo Lurago. Den plný zážitků završilo skvělé večerní menu v zámecké restauraci, vyzařující mnoho atmosféry.

Třetí den zájezdu vedlo do Broumova, centra Broumovska v nejzadnějším cípu severočeského pohraničí. Po procházce klášterní zahradou dorazila cestovní skupina k symbolu města, Benediktinskému klášteru, založenému v roce 1322. Po zničení v Třicetileté válce přestavěl Kryštof Dientzenhofer během 6 let klášterní kostel v barokním stylu. O dobré akustice v kostele se mohl každý přesvědčit, když průvodce kostelem začal zpívat zvučným hlasem latinskou píseň. Odpolední program vedl k Broumovským stěnám, pískovcovým skalám, podobným těm z Adršpachu Na okraji skal postavil Kilián Ignác Dientzenhofer barokní kapli v tvaru pěticípé hvězdy. Zde se skupině nabídl působivý rozhled na Broumovsko a skalní formace. O pozdním odpoledni byla ještě na programu zajížďka k bunkrům kasemat pěchoty Voda s jedinečnou výstavou v upomínku na historii československé armády v období 1918 až 1945.

Poslední den cesty vedl skupinu k Zámku Ratibořice, do malebného Babiččina údolí a do největšího města Východních Čech, Hradce Králové, povýšeného již v roce 1255 na královské město. Při provázení městem ležely nejdůležitější pamětihodnosti jako na dlani: dvouvěžová katedrála, dominující náměstí, Bílá věž s druhým největším zvonem v Čechách, vážícím téměř 10 tun, Kaple svatého Klementa a stará radnice se svými dvěma věžemi. S hodinovou jízdou lodí po Labi podél siluety města byla završena vydařená letní cesta za kulturou. Při jízdě zpět se tým vedoucích zájezdu Kamila Spichtinger, Gabi Dlubal a Susanne Setzer poděkoval účastníkům cesty, kteří nastoupili cestu domů, do Horní Falce plni zážitků.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,049 Sek. | Speicherverbrauch: 3,31 MB / 3,50 MB