Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

22. Mai 2018

Das CeBB beim Sudetendeutschen Tag 2018 in Augsburg

Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) beteiligte sich am diesjährigen Sudetendeutschen Tag, der vom 18. bis zum 20. Mai in Augsburg stattfand.
Das CeBB war gleich zweifach präsent: Mit einen Informationsstand an herausgehobener Stelle im Foyer direkt neben dem Haupteingang und bei der Podiumsdiskussion am Freitag mit Dr. Veronika Hofinger, Leiterin des CeBB, als Podiumsgast. Zusammen mit ihr diskutierten zum Thema "Unsere Heimat - Kulturerbe Europas" Bernd Posselt, Sprecher der Sudetendeutschen Landsmannschaft, Dr. Ludwig Spaenle MdL und Staatsminister a.D., Kateřina Kovačková, Schriftstellerin und Kulturvermittlerin, Josef Mederer, Präsident des Bayerischen Bezirkstags, Jan Šícha, Historiker und Kulturdiplomat und Dr. Zuzana Finger, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen.

An den beiden Tagen des traditionellen Pfingsttreffens der Sudetendeutschen repräsentierten Irene Träxler, 1. Vorsitzende von Bavaria Bohemia e.V., CeBB-Leiterin Dr. Veronika Hofinger, Online-Redakteur David Vereš und EVS-Freiwillige Marie Eliášová das CeBB am Infostand. Viele Besucher des Sudetendeutschen Tags nützten die Gelegenheit, sich über das breit gefächerte grenzüberschreitende Tätigkeitsspektrum des CeBB zu informierten und kompetente Gesprächspartner zu finden. Immer wieder waren Lebensgeschichten mit Bezügen zur Grenzregion zu hören. Vertreter einer Reihe von Organisationen suchten das Gespräch mit dem CeBB-Team und wünschten sich, zukünftig mit dem Centrum Bavaria Bohemia als Koordinierungsstelle für die bayerische-tschechische Zusammenarbeit intensiver zu kooperieren, um gemeinsam zur Mitgestaltung und Vertiefung der bayerisch-tschechischen Beziehungen beizutragen.

Zu den prominenten Besuchern des CeBB-Stands gehörten u.a. Kristina Larischová, Generalkonsulin der Tschechischen Republik in München, Bernd Posselt, Europapolitiker und Sprecher der Sudetendeutschen Landsmannschaft, Franz Josef Pschierer, bayerischer Staatsminister für Wirtschaft, Energie und Technologie, Kerstin Schreyer, bayerische Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales und Christopher Vickers, stellvertretender Leiter der Bayerischen Repräsentanz in Prag.

22. Mai 2018

CeBB na Sudetoněmeckém sjezdu 2018 v Augsburgu

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) se podílelo na letošním Sudetoněmeckém sjezdu, který se konal od 18. do 20. května v Augsburgu.
CeBB bylo přítomno hned dvakrát: S informačním stánkem na vyvýšeném místě ve foyeru přímo vedle hlavního vchodu a na pódiové diskuzi v pátek s Dr. Veronikou Hofinger, vedoucí CeBB, jako pódiovým hostem. Společně s ní diskutovali na téma "Naše domovina - kulturní dědictví Evropy" Bernd Posselt, mluvčí Sudetoněmeckého krajanského sdružení, Dr. Ludwig Spaenle, člen zemského sněmu a bývalý státní ministr, Kateřina Kovačková, spisovatelka a kulturní prostředník,  Jan Šícha, historik a kulturní diplomat a Dr. Zuzana Finger, pečovatelka o tradice sudetských Němců.

Během obou dnů tradičního svatodušního setkání sudetských Němců reprezentovali CeBB na informačním stánku Irene Träxler, předsedkyně spolku Bavaria Bohemia e.V., vedoucí CeBB Dr. Veronika Hofinger, online redaktor David Vereš a evropská dobrovolnice Marie Eliášová. Mnoho návštěvníků Sudetoněmeckého sjezdu využilo příležitost a informovali se o širokém a rozmanitém spektru činnosti CeBB. Zároveň našli kompetentní partnery pro rozhovor a vyprávěli své životní příběhy se vztahem k pohraničnímu regionu. Zástupci řady organizací hledali možnost rozhovoru s týmem CeBB a přáli si v budoucnu intenzivněji kooperovat s Centrem Bavaria Bohemia jakožto koordinačním místem pro česko-bavorskou spolupráci, a společně tak přispívat ke spoluutváření a prohlubování česko-bavorských vztahů.

K prominentním návštěvníkům stánku CeBB patřili mj. Kristina Larischová, generální konzulka České republiky v Mnichově, Bernd Posselt, evropský politik a mluvčí Sudetoněmeckého krajanského sdružení, Franz Josef Pschierer, bavorský státní ministr pro hospodářství, energii a technologie, Kerstin Schreyer, bavorská státní ministryně rodiny, práce a sociálních záležitostí a Christopher Vickers, zastupující vedoucí bavorské reprezentace v Praze.

Fotogalerie • Fotogalerie

Sprecher der Sudetendeutschen Landsmannschaft | Mluvčí Sudetoněmeckého krajanského sdružení - Bernd Posselt
Generalkonsulin der Tschechischen Republik in München | Generální konzulka České republiky v Mnichově - Kristina Larischová
Bayerische Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales | Bavorská státní ministryně pro rodinu, práci a sociální záležitosti - Kerstin Schreyer
Bayerischer Staatsminister für Wirtschaft, Energie und Technologie | Bavorský státní ministr pro hospodářství, energie a technologie - Franz Josef Pschierer
Stellvertretender Leiter der Bayerischen Repräsentanz in Prag | Zástupce ředitele Bavorského zastoupení v Praze - Christopher Vickers
Rendert Time: 0,049 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,50 MB