Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Pressemitteilungen • Tiskové zprávy

17. Mai 2018

KulturTipps für West- und Südböhmen und für Ostbayern für den Zeitraum vom 17.05. bis zum 23.05.2018

Im Zeitraum von Donnerstag bis Mittwoch bieten die bayerischen und tschechischen Nachbarregionen einige interessante Veranstaltungen. Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) stellt wöchentlich eine Übersicht der interessantesten Veranstaltungen in den KulturTipps zusammen.
 • Oberfranken 
Der Historische Verein Kronach e.V. präsentiert eine historische Zeitreise durch die letzten Jahrhunderte Crana Historica von Samstag, 19.05. bis Sonntag, 20.05. in der Festung Rosenberg mit Fränkischer Galerie in Kronach.  

Die aktuelle Ausstellung Die Keramikwerkstatt „Lehm & Lehm lassen“ zeigt Werke der damals aus Kindern und Jugendlichen bestehenden Keramikgruppe. Zu sehen ist sie im Europäischen Museum für Modernes Glas - Orangerie Schloss Rosenau in Rödental. 


 • Karlsbader Bezirk 
Neuen Liedern der jungen Kiks Band kann man am Freitag, 18.05. ab 20 Uhr im Kulturzentrum Svoboda in Cheb lauschen. 

Beim Wannado Festival 2018  am Samstag, 19.05. ab 10 Uhr im Freibad Rolava in Karlsbad können viele neue Sportarten entdeckt werden.


 • Oberpfalz 
Die Blaskapelle der Musikschule Přeštice tritt beim traditionellen Pfingstkonzert am Sonntag, 20.05. ab 11 Uhr im Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. Blut auf. 

Aufgrund des großen Erfolgs im letzten Jahr veranstaltet der Stadtmarketingverein auch dieses Jahr das Foodtruck Event am Samstag, 19.05. ab 12 Uhr auf dem „Großparkplatz Naabwiesen“ in Weiden. 


 • Pilsner Bezirk  
Eine literarische Reise durch die Tschechischen Republik und Bayern bietet die Lesung mit Oskar Georg Siebert  am Mittwoch, 23.05. ab 18 Uhr in der Stadtbibliothek Železná Ruda. 

Die Galerie Atrium im Haus der Kultur in Klatovy zeigt zurzeit die Ausstellung Adler und Löwe auf den Schwingen der Freiheit, welche den Luftwaffen U.S.A.A.F. und R.A.F. gewidmet ist.


 • Niederbayern
Die bedeutendsten sechs Sonaten für Violine und Cembalo von Bach werden beim Konzert Bach pur am Sonntag, 20.05. um 18 Uhr in der Redoute in Passau gespielt. 

Der Bayerische Sturm, inspiriert vom letzten Werk Shakespeares zeigt das Landestheater Niederbayern in Straubing am Dienstag, 22.05. ab 19:30 Uhr. 


 • Bezirk Südböhmen
Das Rockfestival der populärsten Bands aus Tschechien und der Slowakei, das Magmafest, findet am Samstag, 19.05. ab 11 Uhr im Amphitheater in Písek statt. 

Eine gelungene Blumen-Installation, die sich bei Vögeln und Pfauen inspiriert hat, kann noch bis Sonntag, 27.05. im Innenhof des Schlosses Kratochvíle in Netolice besichtigt werden. 

17. Mai 2018

Tipy na kulturní akce v západních a jižních Čechách a ve Východním Bavorsku na období od 17. 5. do 23. 5. 2018

V období od čtvrtka do středy nabízejí české a bavorské sousední regiony několik zajímavých akcí. Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) sestavuje týdně v těchto kulturních tipech přehled nejzajímavějších akcí.
 • Horní Franky
Historický spolek Kronach e. V. představuje historickou cestu časem minulými staletími Crana Historica od soboty 19. 5. do neděle 20. 5. v Pevnosti Rosenberg s Franckou galerií v Kronachu.  

Aktuální výstava Keramická dílna „Lehm & Lehm lassen“  prezentuje díla keramické skupiny, kterou tehdy tvořily děti a mládež. K vidění je v Evropském muzeu moderního skla - Oranžérie zámku Rosenau v Rödentalu. 


 • Karlovarský kraj 
Novým skladbám skupiny Kiks Band lze naslouchat v pátek 18. 5. od 20 hod. v Kulturním centru Svoboda v Chebu.
 
Wannado Festival 2018 představí mnoho nových sportů i možností sportování v okolí. Festival se koná v sobotu 19. 5. od 10 hod. na koupališti Rolava v Karlových Varech. 
  

 • Horní Falc
Tradiční svatodušní koncert nabídne hudbu Dechového orchestru ZUŠ Přeštice, a to v neděli 20. 5. od 11 hod. v Poutním muzeu Neukirchen b. Hl. Blut. Po úspěchu posledního roku pořádá spolek Stadtmarketing Weiden opět akci Food Truck Event. Začátek je v sobotu 19. 5. ve 12 hod. na parkovišti „Großparkplatz Naabwiesen“ ve Weidenu. 


 • Plzeňský kraj
Čtení s Oskarem Georgem Siebertem ve středu 23. 5. od 18 hod. v městské knihovně Železná Ruda nabídne literární toulky po České republice a Bavorsku.

Výstavu Orel a lev na perutích svobody, věnovanou letectvu U.S.A.A.F a R.A.F., si lze v současné době prohlédnout v Galerii Atriu KD v Klatovech. 


 • Dolní Bavorsko
Na koncertě Bach pur bude k poslechu prezentováno šest nejdůležitějších sonát pro housle a cembalo Sebastiana Bacha. Začátek je v neděli 20. 5. v 18 hod. v sálech Redoute v Pasově.

Bavorská bouře, inspirována posledním Shakespearovým dílem, bude uvedena v úterý 22. 5. od 19:30 hod. v Landestheater Niederbayern ve Straubingu. 


 • Jihočeský kraj
Rockový festival nejpopulárnějších českých a slovenských kapel Magmafest se uskuteční v sobotu 19. 5. od 11 hod. v letním amfiteátru v Písku.  

Květinové instalace inspirované pávy a ptáky lze vidět v interiérech zámku Kratochvíle v Netolicích ještě do neděle 27. 5.

Fotogalerie • Fotogalerie

18.-27.05. | Blumen-Installation | Květinová instalace
18.05. | Kiks Band |
04.05. - 16.09. | Die Keramikwerkstatt „Lehm & Lehm lassen“ | Keramická dílna „Lehm & Lehm lassen“
04.-31.05. | Adler und Löwe auf den Schwingen der Freiheit | Orel a lev na perutích svobody
19.05. | Foodtruck Event | Akce „Food Truck Event“
19.05. | Magmafest |
19.05. | Wannado Festival 2018 |
19.-20.05. | Crana Historica |
20.05. | Kultur im Schloss - Blaskapelle der Musikschule Přeštice | Dechový orchestr mladých, Klatovy
Rendert Time: 0,051 Sek. | Speicherverbrauch: 3,31 MB / 3,52 MB