Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Kulturtouren • Cesty za kulturou

15. Juli 2018

Barock-Konzert in der Reithalle in Světce

Das Centrum Bavaria Bohemia veranstaltet am Sonntag, 15. Juli 2018 eine KulturTour nach Tachau mit Besichtigung der Reihalle und des Stadtschlosses sowie einem Besuch des Barock-Konzerts in der Reihalle mit dem Musikensemble Principals und dem Tanzensemble Hartig.
Erstes Ziel ist am Vormittag die Reithalle in Světce nahe Tachov. In einer einstündigen Führung erleben die Gäste die Reithalle als großartiges Baudenkmal mit ausgezeichneter Akustik. Sie ist nach der „Spanischen Hofreitschule“ in Wien die zweitgrößte Reitschule Mitteleuropas - während der Herrschaft der Familie von Windisch-Graetz durch Feldmarschall Fürst Alfred I. 1861 erbaut. Nach der Enteignung 1945 verfiel die Reithalle mehr und mehr und war bereits zum Abriss freigegeben. 1997 kam sie in den rettenden Besitz der Stadt Tachov und wurde seit dem Jahr 2000 in mehreren Schritten restauriert.  

Von Světce geht es weiter ins nahe Tachov (Tachau) zum Schloss, das sich an Stelle der ehemaligen gotischen Burg befindet. In einer einstündigen Führung dienen die alten Gemäuer als Zeugnisse der Stadtgeschichte. Im ersten Stock sind Vitrinen mit originalen Exponaten aus dem Besitz der Familie Windisch-Graetz zu sehen. Die ursprünglich königliche Freistadt -  im Mittelalter an der strategisch außerordentlich wichtigen „Goldenen Straße“ von Nürnberg nach Prag gelegen - hat einen historischen Kern mit einem bis heute erhaltenen Befestigungsgürtel mit Bastionen aus dem 14. Jahrhundert. Im ehemaligen Franziskanerkloster ist das Kreismuseum mit naturwissenschaftlichen und kunsthandwerklichen Sammlungen untergebracht. Im Anschluss an die Führung ist genügend Zeit, die Stadt auf eigene Faust zu erkunden und die Mittagspause zu genießen.  

Nach dem Aufenthalt in der Stadt geht es um 14:30 Uhr zurück zur Reithalle zum Nachmittagskonzert im Rahmen des Musikfestivals „Offene Tore zur Reithalle“. In der beeindruckenden Kulisse des Baudenkmals musiziert das Ensemble Principals Stücke von Vivaldi, begleitet von barocken Tänzen der Künstler des Ensembles Hartig nach der Choreographie von Prof. Helena Kazarová.  

Reisepreis:
54,00 Euro / Person (5,00 Euro Ermäßigung für Mitglieder von Bavaria Bohemia e.V.)  Im Preis enthalten sind alle Eintritte und Führungen in der Reithalle und im Schloss, die Busfahrt im modernen Reisebus und das Konzert in der Reithalle. Mittagessen auf eigene Kosten.

Ihre Anmeldung bitte telefonisch oder per Mail - den Reisepreis überweisen Sie bitte – nach Bestätigung der KulturTour – auf folgendes Konto: Bavaria Bohemia e.V. I Konto Nr.: IBAN: DE46 7505 1040 0100 1813 20 bei der Sparkasse im Landkreis Schwandorf. Verwendungszweck:  Tachau.

Die Fahrt findet ab einer Teilnehmeranzahl von 25 Personen statt. Wir empfehlen die Mitnahme von tschechischen Kronen.
 

Abfahrtszeiten:
 • 07:15 Uhr Nabburg – Pendlerparkplatz an der A93 
 • 07:35 Uhr Oberviechtach – Parkplatz Dreifachturnhalle Ortenburg-Gymnasium 
 •  07:50 Uhr Schönsee – Rathaus 
 • 08:00 Uhr Eslarn – Rathaus  
 • 08:15 Uhr Waidhaus – Parkplatz Autobahn-Kirche 
 • Heimfahrt nach dem Konzert

15. Juli 2018

Barokní koncert v Jízdárně ve Světcích

Centrum Bavaria Bohemia pořádá v neděli, 15. července 2018 cestu za kulturou do Tachova s prohlídkou jízdárny a městského zámku jakož i návštěvou barokního koncertu v jízdárně s hudebním souborem Principals a tanečním souborem Hartig. 
Prvním cílem je dopoledne Jízdárna ve Světcích nedaleko Tachova. Při hodinové prohlídce s průvodcem zažijí hosté jízdárnu jako velkolepý stavební památník s vynikající akustikou. Je to po "Španělské dvorní jízdárně" ve Vídni druhá největší jízdárna ve střední Evropě - postavena za vlády rodiny Windischgrätzů polním maršálem knížetem Alfredem I. v roce 1861. Po vyvlastnění v roce 1945 chátrala jízdárna stále více a byla již povolena její demolice. V roce 1997 se dostala do záchranného vlastnictví města Tachov a od roku 2000 byla postupně v několika etapách restaurována.

Ze Světce povede cesta dále do blízkého Tachova k zámku, který se nachází na místě bývalého gotického hradu. Během hodinové prohlídky s průvodcem poslouží staré zdi jako němí svědci historie města. V prvním podlaží jsou k vidění vitríny s originálními exponáty z majetku rodiny Windischgrätzů. Původně svobodné královské město - ve středověku ležící na strategicky mimořádně důležité "Zlaté cestě" z Norimberka do Prahy - má historické jádro s dodnes zachovaným pásem opevnění s baštami ze 14. století. V bývalém františkánském klášteře je umístěno okresní muzeum s přírodovědnými a uměleckořemeslnými sbírkami. V návaznosti na prohlídku bude dostatek času na prozkoumání města na vlastní pěst a vychutnání polední přestávky.

Po pobytu ve městě se ve 14:30 hod. vracíme zpět do jízdárny na odpolední koncert v rámci hudebního festivalu "Dveře jízdárny dokořán". V působivé kulise stavebního památníku muzicíruje soubor Principals skladby od Vivaldiho, doprovázené barokními tanci umělců souboru Hartig podle choreografie Prof. Heleny Kazarové.

Cena zájezdu:
54,00 Euro na osobu (5,00 Euro sleva pro členy spolku Bavaria Bohemia e.V.) V ceně jsou zahrnuty všechny vstupenky a průvodci v jízdárně a v zámku, jízda moderním autobusem a koncert v jízdárně.
Oběd na vlastní náklady. 

Vaše přihlášení k zájezdu prosíme sdělit telefonicky nebo mailem - cenu zájezdu uhraďte prosím - po potvrzení cesty za kulturou - na následující účet: Bavaria Bohemia e.V. I účet číslo: IBAN: DE46 7505 1040 0100 1813 20 u Sparkasse im Landkreis Schwandorf. Účel platby:  Tachov.

Cesta se koná od minimálního počtu účastníků 25 osob. Doporučujeme vzít si sebou české koruny.

Časy odjezdů:
 • 07:15 hod. – Nabburg – parkoviště pro dojíždějící na A93
 • 07:35 hod. – Oberviechtach – parkoviště u tělocvičny Ortenburgova gymnázia 
 • 07:50 hod. – Schönsee – radnice   
 • 08:00 hod. – Eslarn – radnice    
 •  08:15 hod. – Waidhaus – parkoviště u dálničního kostela 
 • Cesta domů po koncertu

Fotogalerie • Fotogalerie

Reithalle in Heilligen |
Stadtschloss |
Reithalle Heilligen - Innenansicht mit Konzertbestuhlung |
Rendert Time: 0,049 Sek. | Speicherverbrauch: 3,31 MB / 3,50 MB