Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

02. Mai 2018

Barockperlen rund um Klatovy

Die CeBB-KulturTour im April mit dem Titel „Barockperlen rund um Klatovy (Klattau)“ führte die 50 Teilnehmer bei frühsommerlichen Temperaturen in den Süden der Region Pilsen. 
Die Barockkirche Maria Himmelfahrt in Přeštice (Prestitz) war das erste Ziel. Der dortige Pfarrer erklärte den interessierten Besuchern die sehenswerte und gut erhaltene Kirche.

Im Anschluss wurde die Wasserburg Švihov bei einer Führung erkundet. Nach dem gemeinsamen Mittagessen ging die Fahrt weiter nach Klatovy, zweitgrößte Stadt in der Region Pilsen.

Die Gäste lauschten in den Katakomben der Geschichte der Jesuiten, die ihre Toten unter besonderen Bedingungen austrocknen ließen und die Mumien somit der Nachwelt erhalten blieben.

Besonderer Höhepunkt der KulturTour war ein Besuch in der noch komplett ausgestatteten Barockapotheke, die auf der Liste der UNESCO-Weltkulturerbe steht.  

02. Mai 2018

Barokní perly kolem Klatov

Výlet za kulturou Centra Bavaria Bohemia v dubnu pod názvem „Barokní perly kolem Klatov“ vedla s 50 účastníky při letních teplotách na jih Plzeňského kraje.
Barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích byl první zastávkou. Zdejší farář představil zaujatým návštěvníkům dobře zachovalý kostel, který se nechá vidět.   

Poté účastníci zájezdu navštívili Vodní hrad Švihov, kde je čekala zajímavá komentovaná prohlídka. Po společném obědě jela skupina dále do Klatov, druhého největšího města Plzeňského kraje.   

Návštěvníci naslouchali v Katakombách příběhům Jezuitů, kteří své mrtvé za přísných podmínek vysoušeli a zachovali tak mumie pro další generace.   

Vrcholem dne kulturního výletu byla návštěva barokní lékárny v Klatovech, která se může chlubit kompletně zachovaným vybavením a záznamem na seznamu UNESCO coby světové kulturní dědictví.

Fotogalerie • Fotogalerie

Barockkirche in Přeštice | Barokní kostel v Přešticích
Barockkirche in Přeštice | Barokní kostel v Přešticích
Barockkirche in Přeštice | Barokní kostel v Přešticích
Wasserburg Švihov | Vodní hrad Švihov
Wasserburg Švihov | Vodní hrad Švihov
Burg und Schloss Klenová | Hrad a zámek Klenová
Klattau | Klatovy
Katakomben in Klattau | Katakomby v Klatovech
Barockapotheke in Klattau | Barokní lékárna v Klatovech
Barockapotheke in Klattau | Barokní lékárna v Klatovech
Reiseleitung: Gabi Dlubal, Susanne Setzer und Kamila Spichtinger | Průvodkyně: Gabi Dlubal, Susanne Setzer a Kamila Spichtinger
Rendert Time: 0,073 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,52 MB