Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Koordinierungsstelle • Koordinační místo

27. April 2018

ArtCamp 2018

Die Westböhmische Universität in Pilsen, Fakultät für Kunst und Design Ladislav Sutnar, lädt zum 14. Jahrgang der Internationalen Sommerschule der Kunst ein - ArtCamp.
Die Internationale Sommershcule der Kunst ArtCamp gibt tschechsichen und ausländischen Interessenten an Kunst die Möglichkeit den Sommer in einem kreativen und inspirativen Umfeld zu verbringen, das eigene Talent zu entdecken oder weiterzuentwicklen, interessante tschechische und ausländische Künstler zu treffen und sich auf die Aufnahmeprüfung an Kunsthochschulen vorzubereiten.

Die Internationale Sommerschule der Kunst ArtCamp 2018 findet vom 9. bis zum 27. Juli 2018 statt.

Weitere Informationen im Downloadbereich unter diesem Artikel.

27. April 2018

ArtCamp 2018

Západočeská univerzita v Plzni, fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, zve na 14. ročník Mezinárodní letní školy umění - ArtCamp.
Mezinárodní letní škola umění ArtCamp dává českým i zahraničním příznivcům umění možnost strávit část léta v kreativním a inspirativním prostředí, objevit či rozvinout svůj talent, potkat zajímavé české i zahraniční umělecké osobnosti a připravit se k přijímacím zkouškám na umělecké vysoké školy. 

Mezinárodní letní škola umění ArtCamp
 2018 se uskuteční v termínu 9. až 27. 7. 2018.

Více informací zde.
Rendert Time: 0,046 Sek. | Speicherverbrauch: 3,29 MB / 3,49 MB