Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

06. April 2018

100 deutsch-tschechische Stammtische in Schönsee

Der hundertste Deutsch-Tschechische Stammtisch am Mittwoch war ein guter Anlass für das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), sich mit vielen Gästen aus beiden Ländern zum Jubiläumsstammtisch in der Pizzeria La Strada zu treffen. Irene Träxler, Bavaria Bohemia e.V. Vorsitzende, 1. Bürgermeisterin Birgit Höcherl und CeBB-Leiterin Dr. Veronika Hofinger lobten die Initiative und freuten sich in ihren Grußworten über die mit Bayern und Tschechen bunt gemischte Gästeschar im vollbesetzten Stammlokal.
Musikalisch eröffnete den Abend das bestens aufgelegte Švejk-Duo aus Pilsen. Bandleader Milan Karpíšek schafft es bei seinen vielen Auftritten in Schönsee immer, ob zu zweit oder in größerer Formation, für prima Stimmung zu sorgen. Die sympathische Art der beiden Musiker übertrug sich am Mittwoch von den ersten Stücken an auf die große Gästeschar von beiden Seiten der Grenze. Viele kennen sich schon von früheren Stammtischen oder saßen bei Veranstaltungen im CeBB zusammen. Das Reden miteinander klappte wie bei jedem der hundert zurückliegenden Runden hervorragend, ob auf Deutsch, Tschechisch oder im kreativen Sprachgewirr. Der deutsch-tschechische Stammtisch in Schönsee wird von Anfang an von jungen Tschechen, die ihren Europäischen Freiwilligendienst oder ein Praktikum im CeBB absolvieren, organisiert und gestaltet. Die Fäden für den Jubiläumsstammtisch hatte Marie Eliášová in der Hand, seit November Europäische Freiwillige im CeBB.   

Angeregt von Stammtischen in Regensburg, Passau und Pilsen trafen sich am 9. Dezember 2009 erstmals Deutsche und Tschechen aus der Region auf Initiative des CeBB in Schönsee im Wirtshaus. Seitdem findet der Stammtisch regelmäßig jeden ersten Mittwoch des Monats in der Pizzeria La Strada statt. Schön ist es, dass bei den gemütlichen Abenden meist eine Bedienung aus Tschechien für den Service sorgt. Da lässt sich für die bayerischen Stammtischler beim Bestellen gleich der tschechische Wortschatz üben. Wenn die Konversation wegen Sprachhürden ins Stocken gerät, findet sich immer jemand, der beim Übersetzen hilft. So auch beim Jubiläumsstammtisch, als Veronika Hofinger am Bürgermeistertisch alle Hände voll zu tun hatte, um die angeregten Gespräche zwischen Birgit Höcherl, Schönsee, Manfred Dirscherl, Weiding, Hynek Říha, Poběžovice und David Kraml, Hora Svatého Václava, zu übersetzen. „Wir gehörten mit zu den letzten, die heimgingen“ aus dem Mund von Veronika Hofinger zeigt, dass der Gesprächsstoff an diesem Abend nicht ausging.   

Nur Zauberer Valtini aus dem Bayerischen Wald stoppte den Redefluss an den Tischen mit seinen Zaubertricks, assistiert von Freiwilligen aus dem Gästerund auf einem kleinen Holzstuhl, der sich zwischendurch als elektrischer Stuhl entpuppte und die Zauberhelferinnen und Helfer ganz schön zum Zucken brachte. Nach seiner Show leitete er über zu einem weiteren Höhepunkt des Abends, dem Anschnitt von zwei Jubiläumstorten, eine gestiftet von Gabi Dlubal, 2. Vorsitzende von Bavaria Bohemia e.V. und die andere von Wirtin Meta Filipp. Damit war für alle Gäste der süße Teil des Abends gesichert. Mit Musik des Švejk-Duos, kreativen Luftballonfiguren des Zauberers als Gastgeschenke und abendfüllender bayerisch-tschechischer Stammtischunterhaltung klang das hundertste Treffen mit Vorfreude auf den nächsten Stammtisch im Mai aus.  

06. April 2018

100 česko-německých setkání u stolu pro stálé hosty

Stý česko-německý štamtiš ve středu byl pro Centrum Bavaria Bohemia dobrým důvodem k setkání s mnoha hosty z obou zemí u jubilejního štamtišu v Pizzeria La Strada. Irene Träxler, předsedkyně spolku Bavaria Bohemia e.V., starostka Birgit Höcherl a vedoucí CeBB Dr. Veronika Hofinger chválily tuto iniciativu a ve svých proslovech vyslovily potěšení z pestře namíchaného davu z Čechů a Bavorů v plně obsazeném oblíbeném lokálu. 
Po hudební stránce otevřelo večer skvěle naladěné Švejk-Duo z Plzně. Lídr kapely Milan Karpíšek se vždy dokáže při svých četných vystoupeních v Schönsee, ať již ve dvou nebo ve větší formaci, postarat o výbornou náladu. Sympatický projev obou hudebníků se ve středu přenesl od prvních tónů hudby na velký dav hostů z obou stran hranic. Mnozí se již znají z dřívějších štamtišů, nebo seděli spolu při akcích CeBB. Povídání mezi sebou šlo stejně dobře jako pří každém ze sta dřívějších setkání ať již to bylo německy, česky, nebo v kreativní spleti jazyků. Česko-německý štamtiš v Schönsee je od samého začátku organizován a programově připravován mladými Čechy, kteří absolvují v CeBB evropskou dobrovolnickou službu, nebo praxi. Režie jubilejního štamtišu byla v rukou Marie Eliášové, od listopadu evropské dobrovolnice v CeBB.

Na podnět štamtišů v Řeznu, Pasově a Plzni se dne 9. prosince 2009 z iniciativy CeBB poprvé setkali Češi a Němci z regionu v hostinci v Schönsee. Od té doby se koná štamtiš pravidelně každou první středu v měsíci v Pizzeria La Strada. Hezké je, že při těchto příjemných večerech se o servis stará většinou obsluha z Česka. Tak si bavorští účastníci štamtišu mohou při objednávání hned procvičit českou slovní zásobu. Když se konverzace kvůli jazykovým překážkám zadrhne, vždy se někdo najde, kdo pomůže při překládání. Tak tomu bylo i u jubilejního štamtišu, když Veronika Hofinger měla u stolu starostů co dělat, aby stihla překládat živé rozhovory mezi Birgit Höcherl, Schönsee, Manfredem Dirscherlem, Weiding, Hynkem Říhou, Poběžovice a Davidem Kramlem, Hora Svatého Václava. "Patřili jsme k posledním, kteří šli domů" zaznělo z úst Veroniky Hofinger což ukazuje, že o tomto večeru nebyla o náměty na rozhovor nouze.

Jen kouzelník Valtini z Bavorského lesa zastavil proud řeči u stolů se svými kouzelnými triky, za asistence dobrovolníků z okruhu hostů na malé dřevěné židli, z které se vyklubalo elektrické křeslo a pomocnice či pomocníky kouzelníka docela pěkně přivedlo k cukání. Po své show přešel k dalšímu vrcholu večera, krájení dvou jubilejních dortů, jeden z nich od Gabi Dlubal, místopředsedkyně spolku Bavaria Bohemia e.V. a druhý od hostinské Mety Filipp. Tím byla sladká část večera pro všechny hosty zajištěna. S hudbou Švejk-Dua, kreativními figurami balonů jako dárků pro hosty od kouzelníka a česko-bavorskou zábavou u štamtišu, která vyplnila celý večer, odeznělo sté setkání s radostným očekáváním příštího štamtišu v květnu.

Fotogalerie • Fotogalerie

La Strada Wirtin Meta Filipp (links) und Gabi Dlubal, 2. Vorsitzende von Bavaria Bohemia e.V., schneiden die gestifteten Jubiläumstorten an |
v.l.n.r. | zleva: Erich Schlicker, Veronika Hofinger, Susanne Setzer, Gabi Dlubal, David Vereš, Irene Träxler, Marie Eliášová, Tereza Pechová, Zuzana Kepková, Karin Hartung
: Bürgermeisterrunde beim Jubiläumsstammtisch mit Birgit Höcherl, Schönsee, Manfred Dirscherl, Weiding, Hynek Říha, Poběžovice und David Kraml, Hora Svatého Václava |
Angeregte Unterhaltung, vom Švejk-Duo aus Pilsen musikalisch begleitet |
Rendert Time: 0,077 Sek. | Speicherverbrauch: 3,31 MB / 3,50 MB