Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Pressemitteilungen • Tiskové zprávy

05. April 2018

KulturTipps für West- und Südböhmen und für Ostbayern für den Zeitraum vom 05.04. bis zum 11.04.2018

Im Zeitraum von Donnerstag bis Mittwoch bieten die bayerischen und tschechischen Nachbarregionen einige interessante Veranstaltungen. Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) stellt wöchentlich eine Übersicht der interessantesten Veranstaltungen in den KulturTipps zusammen.
 • Oberfranken  
Für alle, die Musik und Poesie mögen, veranstaltet das ZENTRUM Internationales Jugendkulturzentrum Bayreuth e.V. am Donnerstag, 05.04. ab 20 Uhr das Konzert Open Jam Session.

Die Stadt Kulmbach erkundet man am besten bei der Stadtführung "Erleben Sie Kulmbach"  am Samstag, 07.04. ab 10 Uhr. Treffpunkt ist im Tourist- und Informationszentrum. 


 • Karlsbader Bezirk 
Das Musical für die ganze Familie nach der berühmten gleichnamigen Filmkomödie Adele hat noch nicht zu Abend gegessen führt das Westböhmisches Theater Cheb am Freitag, 06.04. um 10 Uhr auf. 

Die Doppelausstellung: Bad Sodener Köpfe • Františkolázeňské hlavy 2018  im Stadtmuseum Františkovy Lázně, zeigt aktuell Fotografien von Tanja Marie und Wolfgang Männel. 


 • Oberpfalz
Das Leben und Wirken des Tuchmachersohnes aus Stendal, der im Laufe seiner Karriere einflussreiche Staats- und Kirchenämter der böhmischen Krone bekleidete, stellt die Ausstellung Zwischen Altmark und Avignon im Vulkanerlebnis Parkstein noch bis Sonntag, 08.04. vor. 

Die Geschichte eines scheinbar alltäglichen Büros erzählt das Theaterspiel Böse im OVIGO Theater in Regensburg am Sonntag, 08.04. ab 19 Uhr.  


 • Pilsner Bezirk  
Das Konzert der bekannten tschechischen Band Tři Sestry findet am Freitag, 06.04. um 20 Uhr im großen Saal des Städtischen Kulturzentrums in Domažlice statt.

Wie klingt die Oberpfalz? Dieser Frage kann zurzeit im Grenzlandmuseum Kdyně nachgegangen werden. Die Ausstellung spielt mit Klängen, Texten, multimedialen Spielen und Anwendungen und Fotografien.


 • Niederbayern
Das Bluestrio Muddy what? mit einzigartigem Repertoire tritt am Donnerstag, 05.04. ab 20:30 Uhr im Café Museum Passau auf.

Franziska Stadler-Achatz liest Mundart- und Heimatgedichte von Josef Fendl, Josef Steidle und Leopold Kammerer am Freitag, 06.04. ab 15 Uhr in der Stadtbücherei Regen. 


 • Bezirk Südböhmen
Einen dramatisch-musikalischen Abend voller Lebensfreude bietet das Konzert von Bára Basiková und Dalibor Gondík mit Bigband am Mittwoch, 11.04. ab 19 Uhr im Stadttheater Prachatice.

Gäste aus Deutschland, Österreich und Teilnehmer aus Böhmen sind herzlich zum 15. internationalen Treffen der Akkordeonspieler am Samstag, 07.04. ab 11:30 Uhr im Kulturzentrum der Stadt Písek eingeladen.   

05. April 2018

Tipy na kulturní akce v západních a jižních Čechách a ve Východním Bavorsku na období od 5. 4. do 11. 4. 2018

V období od čtvrtka do středy nabízejí české a bavorské sousední regiony několik zajímavých akcí. Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) sestavuje týdně v těchto kulturních tipech přehled nejzajímavějších akcí.
 • Horní Franky  
Pro milovníky hudby a poezie pořádá Mezinárodní kulturní centrum pro mladistvé Bayreuth e.V. ve čtvrtek 5. 4. od 20 hod. koncert Open Jam Session.

Město Kulmbach lze nejlépe poznat při Prohlídce města "Zažijte Kulmach" v sobotu 7. 4. od 10 hod. Sraz je v Informačním centru. 


 • Karlovarský kraj 
Muzikál pro celou rodinu podle slavné filmové komedie Adéla ještě nevečeřela uvede Západočeské divadlo Cheb v pátek 6. 4. v 10 hod. 

Fotografie Tanjy Marie a Wolfganga Männela jsou v současné době k vidění na Dvojité výstavě: Františkolázeňské hlavy • Bad Sodener Köpfe 2018 v městském muzeu Františkovy Lázně.


 • Horní Falc  
Život a působení syna soukeníka ze Stendalu, který během své kariéry zastával vlivné státní i církevní úřady Koruny české, představuje výstava Mezi Altmarkem a Avignonem v Sopečném zážitku Parkstein ještě do neděle 8. 4. 

Příběh zdánlivě všední kanceláře uvede divadelní hra Zlo v divadle OVIGO Theater v Řezně v neděli 8. 4. od 19 hodin.


 • Plzeňský kraj
Koncert slavné české hudební skupiny Tři Sestry se koná v pátek 6. 4. od 20 hod. ve velkém sále městského kulturního střediska v Domažlicích. 

Jak zní Horní Falc? Na tuto otázku lze hledat odpovědi v Muzeu příhraničí v Kdyni. Výstava si pohrává se zvuky, texty, multimediálními hrami a aplikacemi a fotografiemi.


 • Dolní Bavorsko
Bluesové trio Muddy what? vystoupí se svým jedinečným repertoárem ve čtvrtek 5. 4. ve 20:30 hod. v Café Muzeum Passau.  


Franziska Stadler-Achatz čte v pátek 6. 4. od 15 hod. básně Josefa Fendla, Josefa Steidla a Leopolda Kammerera v městské knihovně Regen.


 • Jihočeský kraj
Hudebně dramatický večer plný radosti ze života nabídne koncert Báry Basikové a Dalibora Gondíka s Bigbandem ve středu 11. 4. od 19 hod. v městském muzeu Prachatice.

Hosté z Německa, Rakouska a stálí účastníci z Čech a Moravy jsou srdečně zváni k  15. mezinárodnímu setkání harmonikářů v sobotu 7. 4. od 11:30 hod. v centru kultury města Písek.   

Fotogalerie • Fotogalerie

05.04. | Muddy what? |
05.04. | Open Jam Session |
06.04. | Tři Sestry |
06.04. | Adele hat noch nicht zu Abend gegessen | Adéla ještě nevečeřela
06.04. | Lesung von Franziska Stadler-Achatz | Čtení Franzisky Stadler-Achatz
06.04.-22.05. | Doppelausstellung: Bad Sodener Köpfe • Františkolázeňské hlavy 2018 | Dvojitá výstava: Františkolázeňské hlavy • Bad Sodener Köpfe 2018
07.04. | 15. internationales Treffen der Akkordeonspieler | 15. mezinárodní setkání harmonikářů
07.04. | Stadtführung Erleben Sie Kulmbach | Prohlídka města Zažijte Kulmach
08.03.-08.04. | Zwischen Altmark und Avignon | Mezi Altmarkem a Avignonem
08.04. | Böse | Zlo
11.04. | Bára Basiková und Dalibor Gondík mit Bigband | Bára Basiková a Dalibor Gondík s Bigbandem
20.03.-13.05. | Wie klingt Oberpfalz? | Jak zní Horní Falc?
Rendert Time: 0,049 Sek. | Speicherverbrauch: 3,32 MB / 3,51 MB