Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

23. März 2018

„Heimatpreis Oberpfalz“ an das Spitzenklöppeln im Oberpfälzer Wald verliehen

Dem „Spitzenklöppeln im Oberpfälzer Wald“, für das der Klöppelkreis Tiefenbach, Schönsee, Stadlern steht, wurde am 15.03.2018 im Stadttheater Amberg durch den geschäftsführenden Finanz- und Heimatstaatssekretär Albert Füracker im Beisein von Landrat und Bezirkstagspräsident Franz Löffler der Heimatpreis Oberpfalz verliehen.
Auch der Kabarettist Toni Lauerer aus Furth im Wald, die Burgspiele Parsberg, D´Altbairischen Weiden e.V., die Freudenberger Bauernbühne, und der Wild- und Freizeitpark Höllohe wurden mit dem Heimatpreis des Bayerischen Staatsministeriums für der Finanzen, Landesentwicklung und Heimat ausgezeichnet.

Heimatstaatssekretär Albert Füracker überreichte als Zeichen des Heimatpreises drei eindrucksvolle Bayerische Löwen aus weißem Porzellan an die Stellvertreter der drei „Spitzen“-Gemeinden: an Bürgermeisterin Birgit Höcherl aus Schönsee, an Bürgermeister Gerald Reiter aus Stadlern und an Bürgermeister Ludwig Prögler aus Tiefenbach.

Aus der Laudatio
"Das Spitzenklöppeln im Oberpfälzer Wald ist ein identitätsstiftendes Kunsthandwerk, das von Generation zu Generation weitergegeben wird. Daher ist das Spitzenklöppeln im Oberpfälzer Wald auch in das Bundesverzeichnis und das bayerische Landesverzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen worden. Den Heimatpreis Oberpfalz erhalten stellvertretend die Bürgermeister der Gemeinden Schönsee, Stadlern und Tiefenbach, in denen diese einzigartige Kunst bis heute ihre Heimat hat."

Quelle: StMFLH

23. März 2018

"Cena domoviny Horní Falce" předána paličkování krajek v Hornofalckém lese

"Paličkování krajek v Hornofalckém lese", za kterým stojí zájmový kroužek paličkování Tiefenbach, Schönsee, Stadlern, byla dne 15. 3. 2018 v Městském divadle Amberg předána "Cena domoviny Horní Falce" statutárním státním tajemníkem Albertem Fürackerem za přítomnosti zemského radního a předsedy okresního zastupitelstva Franze Löfflera.
Vyznamenány Cenou domoviny Bavorského státního ministerstva financí, zemského rozvoje a domoviny byli také kabaretiér Toni Lauerer z Furthu im Wald, Hradní hry Parsberg, spolek D´Altbairischen Weiden e.V., Freudenberské selské divadlo, Obora a park volného času Höllohe.

Státní tajemník Albert Füracker předal jako znamení získané ceny tři působivé bavorské lvy z bílého porcelánu zástupcům tří "krajkových" obcí – starostce Birgit Höcherl ze Schönsee, starostovi Geraldu Reiterovi ze Stadlern a starostovi Ludwigu Pröglerovi z Tiefenbachu.

Z laudácia
"Paličkování krajek v Hornofalckém lese je umělecké řemeslo, zakládající identitu, které se předává dál z generace na generaci. Proto bylo paličkování krajek v Hornofalckém lese také připsáno na spolkový a bavorský zemský seznam nehmotného kulturního dědictví. Cenu domoviny Horní Falce obdrží v zastoupení starostové obcí Schönsee, Stadlern a Tiefenbach, ve kterých je toto jedinečné umění dodnes doma.

Zdroj: StMFLH

Fotogalerie • Fotogalerie

v.l.n.r. | zleva: Sieglinde Prögler, Frieda Roith, Gerald Reiter, Ludwig Prögler, Birgit Höcherl, Franz Löffler, Albert Füracker | Foto: Ludwig Höcherl, Schönsee
Klöpplerinen | Foto: Ludwig Höcherl, Schönsee
v.l.n.r. | zleva: Franz Löffler, Gerald Reiter, Ludwig Prögler, Bärbel Kleindorfer-Marx, Birgit Höcherl, Axel Bartelt | Foto: Ludwig Höcherl, Schönsee
Rendert Time: 0,045 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,50 MB