Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

19. März 2018

Preisverleihung Brückenbauer | Stavitel mostů 2018

Den Preis Brückenbauer | Stavitel mostů 2018 erhielten bei der feierlichen Preisverleihung am 19.03.2018 im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee eine Schulpartnerschaft, ein Verein und vier Persönlichkeiten für ihr grenzüberschreitendes, vorwiegend ehrenamtliches Engagement. Weiter wurden in diesem Jahr ein Wirtschaftspreis sowie zwei Ehrenpreise verliehen. Bavaria Bohemia e.V., Trägerverein des Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), hat den Preis in diesem Jahr zum 12. Mal verliehen. 
Die Preisverleihung erfolgte im Rahmen des Projekts Kultur ohne Grenzen – Begegnung Bayern Böhmen 2018, das vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds (DTZF) unterstützt wird. Das Patronat über die bedeutende Veranstaltung lag in den Händen der OVEG (Ostbayerische Verwertungs- und Energieerzeugungsgesellschaft mbH), die Preise aus Glas gestaltete wie in allen Jahren das Schönseer Unternehmen Irlbacher Blickpunkt Glas GmbH.   

Als Gäste aus Tschechien durfte das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) die Generalkonsulin der Tschechischen Republik in München Kristina Larischová, die Geschäftsführer des Deutsch-Tschechischen Zukunfsfonds Petra Ernstberger und Tomáš Jelínek und den Pilsner Bischof Tomáš Holub begrüßen. Von bayerischer Seite her wurde das CeBB mit einem Besuch des Leiters der Bayerischen Vertretung in Prag Hannes Lachmann beehrt, der Präsidentin des Euregio Egrensis Frau Dr. Birgit Seelbinder sowie weiteren geehrten Gästen aus Bayern und Böhmen.

Den Landkreis Schwandorf vertrat Landrat Thomas Ebeling, der das Schlusswort nach der Preisverleihung hielt.

Die Auszeichnung "Brückenbauer | Stavitel mostů", die zum ersten Mal 2007 verliehen wurde, honoriert den unermüdlichen und überwiegend ehrenamtlichen Einsatz von Bürgern und Institutionen für die Verständigung zwischen den Nachbarregionen Bayerns und Tschechiens. 

Preisträger 2018
Kategorie Kulturinitiativen | Partnerprojekte
 • Partnerschaft der Landkreismusikschule Cham, der Kunstgrundschule Klatovy und der Kunstgrundschule Domažlice
 • Tschechische Schule Regensburg e.V.
Kategorie Persönlichkeiten 
 • František Kubů, Prachatice
 • Dana Pflaum, Weiherhammer
 • Herbert Pöhnl, Viechtach
 • Michal Šnebergr, Železná Ruda
Kategorie Wirtschaft
 • IHK Regensburg für Oberpfalz / Kelheim
Ehrenpreis
 • Emilia Müller
 • Daniel Herman

Kurze Videopräsentation der Preisträger auf YouTube

Presseecho:
 • Leuchtfeuer grenzüberschreitender Kooperation | ONETZ.DE | 20.03.2018
 • Ministerin Emilia Müller baut Brücken auf der politischen Schiene | ONETZ.DE | 20.03.2018
 • Neue Brückenbauer wurden geehrt | Mittelbayerische.de | 20.03.2018

19. März 2018

Udílení cen Brückenbauer | Stavitel mostů 2018

Cenu Brückenbauer | Stavitel mostů 2018 získalo při slavnostním předávání ceny dne 19. 3. 2018 v Centru Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee jedno partnerství škol, jeden spolek a čtyři osobnosti za jejich přeshraniční angažovanost, konanou především na čestné bázi. Navíc byla v letošním roce udělena jedna cena v kategorii hospodářství a dvě čestné ceny. Spolek Bavaria Bohemia e. V., zřizovatelský spolek Centra Bavaria Bohemia (CeBB) uděloval tuto cenu již po dvanácté.
Udělování cen proběhlo v rámci projektu Kultur ohne Grenzen |  Kultura bez hranic - Setkávání Čechy Bavorsko 2018, který je podpořen Česko-německým fondem budoucnosti (ČNFB). Patronát nad tímto významným aktem převzala společnost OVEG GmbH (Východobavorská energetická společnost), hodnotné ceny ze skla vyrobila společnost Irlbacher-Blickpunkt Glas GmbH ze Schönsee, tak jako ve všech ročnících.

Jako hosté z České republiky smělo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) mimo jiné přivítat generální konzulku ČR v Mnichově Kristinu Larischovou, jednatele Česko-Německého fondu budoucnosti Petru Erbergerovou a Tomáše Jelínka a Plzeňského biskupa Tomáše Holuba. Z bavorské strany bylo CeBB potěšeno návštěvou vedoucího Bavorského zastoupení v Praze Hannesem Lachmannem, prezidentky Euregia Egrensis Dr. Birgit Seelbinderové a dalších vážených hostů z Čech i Bavorska.

Okres Schwandorf byl tradičně zastupován předsedou okresního úřadu Thomasem Ebelingen, který přednesl závěrečnou řeč po udílení cen.

Cena "Brückenbauer | Stavitel mostů", která byla poprvé udělena v roce 2007, vyznamenává občany a institutce za jejich neúnavnou práci, která významně přispívá porozumění mezi českými a bavorskými sousedními regiony a bývá často vykonávána v rámci čestného úřadu.

Laureáti 2018 
Kategorie kulturní iniciativy / partnerské projekty
 • Partnerství Landkreismusikschule Cham, ZUŠ Klatovy a ZUŠ Domažlice
 • Česká škola v Řezně
Kategorie osobnosti
 • František Kubů, Prachatice
 • Dana Pflaum, Weiherhammer
 • Herbert Pöhnl, Viechtach
 • Michal Šnebergr, Železná Ruda
Kategorie Hospodářství
 • Obchodní a průmyslová komora Řezno
Čestná cena
 • Emilia Müller
 • Daniel Herman

Krátké medajlonky laureátů na YouTube

Přehled tisku:

 • Mezi Stavitele mostů se zařadila i domažlická ZUŠ | DENÍK.CZ | 22. 3. 2018

Fotogalerie • Fotogalerie

Brückenbauer 2018 | Stavitelé mostů 2018
 | Irene Träxler
 | Alex Bartelt
 | Kristina Larischová
Brückenbauer | Stavitel mostů 2018 | Landkreismusikschule Cham, ZUŠ Kladovy, ZUŠ Domažlice
Brückenbauer | Stavitel mostů 2018 | Tschechische Schule Regensburg e.V. | Česká škola v Řeznu
Brückenbauer | Stavitel mostů 2018 | František Kubů
Brückenbauer | Stavitel mostů 2018 | Dana Pflaum
Brückenbauer | Stavitel mostů 2018 | Herbert Pöhnl
Brückenbauer | Stavitel mostů 2018 | Michal Šnebergr
Brückenbauer | Stavitel mostů 2018 | IHK Regensburg für Oberpfalz/Kelheim | Obchodní a průmyslová komora Řezno
Brückenbauer | Stavitel mostů 2018 | Emilia Müller
Brückenbauer | Stavitel mostů 2018 | Emilia Müller
Brückenbauer | Stavitel mostů 2018 | Daniel Herman
Brückenbauer | Stavitel mostů 2018 | Daniel Herman
Schlüllerübergabe des CeBB an Dr. Veronika Hofinger | Předávání klíče od CeBB Dr. Veronice Hofingerové
Tanzmomente | Momentky tance
Tanzmomente | Momentky tance
Rendert Time: 0,138 Sek. | Speicherverbrauch: 3,32 MB / 3,53 MB