Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Kulturtouren • Cesty za kulturou

28. April 2018

KulturTour auf barocken Spuren rund um Klatovy

Barockkirche in Přeštice (Prestitz), Wasserburg Švihov, Galerie Klenová, Barockapotheke und Katakomben in Klatovy am Samstag, 28. April 2018.
Erstes Ziel der KulturTour ist die Kirche Maria Himmelfahrt in Přeštice, eines der schönsten Denkmäler des ländlichen Barock im Süden der Region Pilsen. Der Bau erfolgte in den Jahren 1750 – 1775 nach den meisterlichen Plänen von Kilian Ignaz Dientzenhofer.

Nächste Station ist die imposante Wasserburg Švihov. Bei einer Führung beeindrucken der große Tanzsaal mit seiner herrlichen Kassettendecke, die Waffenkammer und die Burgkapelle mit einem Fresko des Hl. Georg. Auf der Burg wurde übrigens das Märchen „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ gedreht.

Um die Mittagszeit erreicht die KulturTour die Galerie Klenová, die zusammen mit der Galerie in Klatovy eine Einheit bildet und zu den größten Kunstmuseen in der Tschechischen Republik zählt. Sie wurde 1964 mit ihren zwei Standorten gegründet: Der Galerie „Zum Weißen Einhorn“ in Klatovy und dem Areal in Klenová mit mittelalterlicher Burgruine, historischem Speicher, in dem Wechselausstellungen stattfinden, und dem Schloss aus dem 19. Jh. im romantischen Stil. Im Schloss wird in einer Dauerausstellung moderne tschechische Kunst des 20. Jahrhunderts präsentiert. Das gemeinsame Mittagsessen findet im Schlossrestaurant in Klenová statt.

Nachmittags steht der Besuch von Klatovy auf dem Programm, zweitgrößte Stadt in der Region Pilsen und Tor zum Böhmerwald. Nach einer Führung durch die Barockapotheke – das Inventar steht auf der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes für wissenschaftlich-technische Kulturgüter - und in der Galerie „Zum weißen Einhorn“, unternimmt die Gruppe einen Stadtspaziergang auf barocken Spuren mit den Stationen Schwarzer Turm, Kirche der Heiligen Jungfrau Maria und den Katakomben.

In den Katakomben befindet sich heute ein Museum, das mit Ausstellungsstücken die Geschichte der Jesuiten und die Behandlung ihrer Toten über die verschiedenen Jahrhunderte erzählt. Hauptattraktion ist die Präsentation der Toten in ihren Särgen; aufgebahrt am Boden und an den Wänden. Besonderheit sind die Glasplatten, die den Blick auf die Jesuitenmumien in beeindruckender Weise freigeben.

Reisepreis:
69,00 Euro / pro Person (5,00 Euro Ermäßigung für Mitglieder von Bavaria Bohemia e.V.)
Im Preis enthalten sind alle Eintritte und Führungen: Barockkirche in Přeštice, Wasserburg Švihov, Galerie Klenová, Barockapotheke, Katakomben, das 3-Gänge-Mittagsmenü und die Busfahrt im modernen Reisebus.

Den Reisepreis überweisen Sie bitte – nach der Anmeldung (telefonisch oder per Mail) – auf folgendes Konto:
Bavaria Bohemia e.V. I IBAN: DE46 7505 1040 0100 1813 20 bei der Sparkasse im Landkreis Schwandorf. Kennwort: Klatovy.

Die Fahrt findet ab einer Teilnehmeranzahl von 25 Personen statt.

Abfahrtszeiten:
  • 07:00 Uhr Nabburg – Pendlerparkplatz an der A93
  • 07:20 Uhr Oberviechtach – Parkplatz Dreifachturnhalle Ortenburg-Gymnasium
  • 07:40 Uhr Schönsee – Rathaus
  • 07:50 Uhr Eslarn – Rathaus
  • 08:00 Uhr Waidhaus – Parkplatz Autobahn-Kirche

28. April 2018

KulturTour po stopách baroka v okolí Klatov

Barokní kostel v Přešticích, Vodní hrad Švihov, barokní lékárna a katakomby v Klatovech v sobotu 28. dubna 2018.
Prvním cílem cesty za kulturou je kostel Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích, jedna z nejhezčích památek venkovského baroka na jihu Plzeňského kraje. Výstavba kostela probíhala v letech 1750 až 1775 podle mistrovských plánů Kiliana Ignáce Dientzenhofera.

Další zastávkou je impozantní Vodní hrad Švihov. Při jeho prohlídce zaujme návštěvníky velký taneční sál s jeho nádherným kazetovým stropem, zbrojnicí a hradní kaplí s freskou sv. Jiří. Na hradě byla ostatně natáčena pohádka "Tři oříšky pro popelku."

Kolem poledne dorazí účastníci cesty za kulturou do Galerie Klenová, která společně s galerií v Klatovech tvoří jeden celek a patří k největším muzeím umění v České republice. Byla založena v roce 1964 se svými dvěma sídly: Galerií "U Bílého jednorožce" v Klatovech a v areálu v Klenové se středověkou zříceninou hradu, historickou sýpkou, v které se konají střídavé výstavy a zámkem z 19. století v romantickém stylu. V zámku je prezentována trvalá výstava moderního českého umění 20. století. Společný oběd se koná v zámecké restauraci v Klenové.

Odpoledne je na programu návštěva Klatov, druhého největšího města v Plzeňském kraji a brány Šumavy. Po prohlídce barokní lékárny, jejíž inventář je na listině světového kulturního dědictví UNESCO mezi vědeckotechnickými kulturními statky a Galerie "U Bílého jednorožce" podnikne skupina procházku městem po stopách baroka se zastávkami Černá věž, kostel svaté Panny Marie a katakomby.

V katakombách se dnes nachází muzeum, které se svými exponáty vypráví historii Jezuitů a nakládání s jejich mrtvými v různých stoletích. Hlavní atrakcí je prezentace mumií v jejich rakvích; vystavených na podlaze a zdech. Zvláštností jsou skleněné desky, které působivě umožňují pohled na mumie Jezuitů.

Cena zájezdu:
69,00 eur na osobu (5,00 eur sleva pro členy spolku Bavaria Bohemia e.V.)
V ceně jsou zahrnuty vstupné a odměny pro průvodce v barokním kostele v Přešticích, na Vodní hrad Švihov, Galerii Klenová, barokní lékárně, katakombách, 3-chodové polední menu a jízda moderním cestovním autobusem.

Cenu zájezdu prosíme uhradit - po přihlášení se k zájezdu (telefonicky, nebo mailem) - na následující účet:
Bavaria Bohemia e.V. I IBAN: DE46 7505 1040 0100 1813 20, Sparkasse im Landkreis Schwandorf. Heslo: Klatovy.  

Cesta se koná od minimálního počtu účastníků 25 osob.

Časy odjezdů:

  • 07:00 hod. Nabburg – parkoviště pro dojíždějící na A93
  • 07:20 hod. Oberviechtach – parkoviště u tělocvičny Ortenburgova gymnázia
  • 07:40 hod. Schönsee – radnice
  • 07:50 hod. Eslarn – radnice
  • 08:00 hod. Waidhaus – parkoviště u dálničního kostela 

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
 |
Rendert Time: 0,046 Sek. | Speicherverbrauch: 3,31 MB / 3,50 MB