Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Koordinierungsstelle • Koordinační místo

02. März 2018

3D-Druck und digitale Kunst - Internationale Fortbildung im Depot Pilsen

Bei der ersten grenzüberschreitenden LJKE-Fortbildung in Pilsen, die von Freitag, 27.04. bis Samstag, 28.04.2018 veranstaltet wird, steht das Kennenlernen der 3D-Drucktechnik als digitale Kunst im Zentrum.
Das Team des Makerspace gibt zunächst einen Überblick über das Programm, bevor eine Phantasiefigur gestaltet wird, die anschließend in 3D gedruckt wird. Dabei werden die verschiedenen Schritte vom Umgang mit der CAD Datei bis zum Druckprozess und anschließendem Finishing erklärt und experimentell angewandt.

Anmeldungen sind bis zum 23. März unter sabine.eitel@ljke-bayern.de oder 0176 439 633 46 möglich.

Mehr Informationen im Downloadbereich unter diesem Artikel.

02. März 2018

3D-tisk a digitální umění - Mezinárodní školení v Depu v Plzni

Cílem prvního přeshraničního školení LJKE (Zemské sdružení uměleckých škol pro mládež a kulturně-pedagogických zařízeních v Bavorsku), které se bude konat od pátku 27. 4. do soboty 28. 4. 2018, je seznámení se s technologií 3D-tisku coby digitální umění.
Tým Makerspacu nejprve poskytne přehled o programu dne, poté bude vytvořena smyšlená figura, která se následně vytiskne na 3D-tiskárně. Během procesu se budou vysvětlovat a experimentálně aplikovat jednotlivé kroky od zacházení s CAD-programem až po proces tisku a následného dokončení.

Přihlášky jsou možné do 23. března na email sabine.eitel@ljke-bayern.de nebo tel. 0049 176 439 633 46.

Více informací v sekci download pod tímto článkem (pouze v NJ).
Rendert Time: 0,047 Sek. | Speicherverbrauch: 3,29 MB / 3,46 MB